Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc đánh giá, với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm kỳ họp thứ 10 - kỳ họp không thường kỳ HĐND Thành phố khóa XV, đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. 
 
Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu bế mạc kỳ họp
 
Theo đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, kỳ họp lần này, HĐND Thành phố đã tiến hành xem xét, thảo luận và thông qua 2 nghị quyết với tỷ lệ thống nhất cao, đó là các nghị quyết về: điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Thành phố năm 2019- đợt 3; chủ trương đầu tư 22 dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 của Thành phố. Đây là những vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND TP, việc HĐND TP quyết nghị sớm các nội dung liên quan đến việc đầu tư vốn ngân sách, thực hiện các dự án đầu tư công là căn cứ, cơ sở pháp lý quan trọng để Thành phố sử dụng các nguồn lực đầu tư đảm bảo hiệu quả, thiết thực góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình đáp ứng nhu cầu dân sinh và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của Thành phố.
 
HĐND TP cũng thực hiện kiện toàn công tác nhân sự, miễn nhiệm 7 đồng chí do nghỉ hưu hoặc chuyển công tác khác. Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc đánh giá, đây là những đồng chí có nhiều đóng góp cho quá trình phát triển của Thành phố. "HĐND TP xin ghi nhận và trân trọng cảm ơn sự phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ của các đồng chí. Xin chúc các đồng chí sức khỏe, tiếp tục mang kinh nghiệm, trí tuệ của mình đóng góp xây dựng Thủ đô của chúng ta ngày một giầu đẹp", Chủ tịch HĐND TP nhấn mạnh. 
 
Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc nêu rõ, chỉ còn hơn 2 tháng nữa sẽ kết thúc năm 2019, dự báo sẽ còn có những khó khăn, thách thức, đòi hỏi phải nỗ lực, sáng tạo và quyết tâm rất cao để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2019 và cho cả nhiệm kỳ. Với tinh thần đó, đồng chí đề nghị UBND TP tập trung chỉ đạo xây dựng triển khai thực hiện ngay các Nghị quyết đã được Kỳ họp thứ 10 - HĐND TP thông qua; Chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND cấp cơ sở và đơn vị liên quan làm tốt các khâu, các bước để các dự án được triển khai đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống Nhân dân và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của Thành phố.
 
Đối với những nội dung trình HĐND TP xem xét, quyết định tại kỳ họp thường kỳ cuối năm 2019, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc đề nghị UBND TP chỉ đạo, rà soát, hoàn thiện hồ sơ đảm bảo thời gian, tiến độ theo quy định, nhất là đối với những nghị quyết quy phạm pháp luật. Thường trực HĐND, UBND, MTTQ TP tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong các hoạt động khảo sát, giám sát và đôn đốc, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong năm 2019.

 

QUỐC THỊNH - DUY LINH (VP HĐND TP)


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  677 người đã bình chọn
  Thống kê: 4.167.449
  Online: 36