Thực hiện Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Thường trực HĐND Thành phố kết luận phiên giải trình về việc cung cấp nước sạch cho Nhân dân trên địa bàn Thành phố. với các nội dung sau:

Phiên giải trình được tổ chức đúng quy định của Luật. Tại phiên giải trình đã có 13 đại biểu HĐND Thành phố với 15 lượt nêu các câu hỏi, ý kiến yêu cầu giải trình; 03 đồng chí giám đốc sở, ngành, 04 đồng chí Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Chủ tịch UBND xã Tiến Thịnh (huyện Mê Linh) và Giám đốc Công ty Môi trường đô thị Xuân Mai đã thực hiện giải trình. Đồng chí Chủ tịch UBND Thành phố thay mặt UBND Thành phố phát biểu tiếp thu, báo cáo làm rõ thêm các ý kiến của Thường trực HĐND, các đại biểu HĐND Thành phố.

Thường trực HĐND Thành phố ghi nhận kết quả đạt được trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 03/8/2016 của Hội đồng nhân dân khóa XV về việc cung cấp nước sạch cho Nhân dân Thủ đô, phấn đấu đến năm 2020 nâng tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch đạt 100% như UBND Thành phố báo cáo.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế, khó khăn như: 6/11 dự án phát triển nguồn cấp nước tập trung chậm tiến độ triển khai theo kế hoạch; 12/28 dự án phát triển mạng cấp nước đang triển khai thực hiện, song có nhiều dự án chậm hoặc có nguy cơ chậm tiến độ hoàn thành; 02 dự án chưa triển khai; tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch ở một số huyện còn thấp. Trong số 119 trạm cấp nước nông thôn đầu tư xây dựng ở các giai đoạn trước đây, hiện có 32 trạm dừng hoạt động hoặc đầu tư dở dang, việc thanh lý còn chậm gặp nhiều vướng mắc, 87 trạm đang hoạt động nhưng việc chuyển đổi mô hình quản lý, đầu tư nâng cấp công nghệ để nâng cao chất lượng nước chậm, gặp khó khăn, chất lượng nước một số trạm có quy mô nhỏ chưa đảm bảo tiêu chuẩn; một số khu đô thị mới còn xảy ra tình trạng thiếu nước cục bộ, chất lượng nước có thời điểm không đảm bảo ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt của người dân,...

Thường trực HĐND Thành phố đề nghị UBND Thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với các giải pháp cụ thể, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để thực hiện tốt chỉ tiêu cung cấp nước sạch, đồng thời: Rà soát lại tổng thể các cơ chế, chính sách để có giải pháp hữu hiệu hỗ trợ nhà đầu tư giải quyêt những khó khăn vướng mắc, thúc đây xã hội hóa đầu tư vào lĩnh vực nước sạch như: quy định cụ thể về chính sách hỗ trợ, điều kiện được hưởng cơ chế hỗ trợ, quy trình thủ tục tiếp cận các chính sách hỗ trợ đảm bảo đúng thẩm quyền, thống nhất với các cơ chế chính sách hiện hành của Nhà nước, phù hợp với tình hình thực tế của Thành phố và dễ dàng tiếp cận với các nhà đầu tư. Nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh giá nước sạch, chính sách hỗ trợ về giá nước sạch cho người dân ở khu vực nông thôn, nhất là các xã xa trung tâm đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của Thành phố. Rà soát, kiểm tra, đôn đốc các nhà đầu tư đang triển khai dự án nguồn, dự án mạng chậm tiến độ, kiên quyết thu hồi dự án, chuyển nhà đầu tư đối với các trường hợp không triển khai dự án hoặc năng lực không đảm bảo nhằm hoàn thành các dự án đúng tiến độ theo kế hoạch. Sớm hoàn thành và phê duyệt phương án xử lý các trạm nước sạch nông thôn.

Đề nghị UBND Thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành sớm hoàn thành việc xây dựng kế hoạch, lộ trình và cơ chế hỗ trợ nhằm đẩy nhanh việc đóng các giếng khai thác nước ngầm trên địa bàn Thành phố. Chủ trì, phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp khai thác tài nguyên nước trái phép theo quy định; giải quyết các kiến nghị của nhà đầu tư liên quan đến đất đai, quy hoạch, nguồn nước,... Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, theo dõi sát sao việc thực hiện công tác báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư của các chủ đầu tư dự án cấp nước để kịp thời tháo gỡ khó khăn, đảm bảo tiến độ triển khai. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa đầu tư, đồng thời kiểm soát, thẩm định chặt chẽ năng lực của các nhà đầu tư.

Chỉ đạo UBND các quận, huyện, thị xã: Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ các dự án; đề xuất thay thế ngay các nhà đầu tư triển khai dự án không đảm bảo tiến độ, chất lượng; tiếp thu, giải quyết những kiến nghị của người dân và nhà đầu tư trên địa bàn. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tình trạng ô nhiễm nguồn nước ngầm và lợi ích của việc sử dụng nước sạch để Nhân dân hiểu và ủng hộ chủ trương sử dụng nước sạch của Thành phố; nâng cao trách nhiệm của hệ thống chính trị cơ sở trong việc vận động người dân sử dụng nước sạch. Tập trung hoàn thành công tác GPMB, bàn giao mặt bằng cho nhà đâu tư; tích cực phối hợp với các sở, ngành giải quyết các vướng măc, khó khăn cho doanh nghiệp theo thẩm quyền; kịp thời báo cáo và đề xuất hướng giải quyết đối với những nội dung vượt thẩm quyền.

Chỉ đạo các nhà đầu tư dự án nước sạch tập trung nguồn lực đẩy nhanh thực hiện các dự án theo đúng tiến độ được duyệt, đồng thời đảm bảo chất lượng cấp nước theo quy định. Kịp thời tổng hợp những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án, đề xuất báo cáo chính quyền các cấp xem xét giải quyết theo quy định. Tích cực, chủ động phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã trong công tác tuyên truyền về sử dụng nước sạch và bảo vệ hệ thống cấp nước trên địa bàn nhằm nâng cao tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch và giảm tỷ lệ thất thoát, thất thu. Xây dựng phương án tiếp nhận các trạm cấp nước cục bộ trong phạm vi phát triển mạng lưới cấp nước từ hệ thống cấp nước tập trung của đơn vị được UBND Thành phố giao triển khai thực hiện (trong đó có nghiên cứu giải pháp kết nối, thay thế nguồn cấp cho các trạm cấp nước cục bộ). Các đơn vị cấp nước theo địa bàn được giao quản lý, nghiên cứu khảo sát, đầu tư nâng cấp cải tạo mạng lưới, lắp đặt bổ sung thiết bị nâng cấp các trạm cấp nước hiện có đảm bảo chất lượng nước theo quy định của Bộ Y tế.

Toàn văn thông báo mời xem tại file đính kèm

DUY LINH (VP HĐND TP)

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  498 người đã bình chọn
  Thống kê: 3.137.155
  Online: 60