Sáng 7/12, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khoá XV, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 18 để thực hiện các nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

 

 

Dự phiên khai mạc, đại biểu Trung ương có đồng chí Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội và đại diện Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành. Đại biểu thành phố Hà Nội có các đồng chí: Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP; Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy khoá XVI theo dõi, hướng dẫn Đảng bộ Hà Nội; Chu Ngọc Anh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP; Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy khoá XVI, Chủ tịch HĐND TP; Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy khoá XVI; Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP; Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy; Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP.
 
Cùng dự phiên khai mạc có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Thành phố, các vị đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đại biểu HĐND Thành phố và lãnh đạo các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã.
 
Đại biểu dự kỳ họp làm lễ chào cờ
 
Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, Đại hội lần thứ 17 Đảng bộ Thành phố đã thành công tốt đẹp với chủ đề: “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, gương mẫu; phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại”. Nghị quyết Đại hội đã cụ thể hóa quyết tâm đó với các chỉ tiêu và giải pháp mang tính nỗ lực rất cao của Đảng bộ Thành phố. Ngay sau Đại hội các cấp, các ngành đã quán triệt, cụ thể hóa nghị quyết thành chương trình, kế hoạch cho cả nhiệm kỳ 2020-2025, phù hợp với điều kiện của địa phương mình. Tại kỳ họp này, theo thẩm quyền, HĐND Thành phố tiến hành cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố bằng các nghị quyết chuyên đề - tạo cơ sở pháp lý cho các cấp, các ngành thực hiện. 
 
Theo Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc, kỳ họp này, HĐND TP thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng thuộc thẩm quyền. Thứ nhất, trên cơ sở rà soát kết quả kinh tế - xã hội đạt được giai đoạn 2016-2020, các định hướng lớn trong Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ 17, HĐND Thành phố xem xét, quyết nghị một số nội dung mang tính chất định hướng như: Định hướng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, Định hướng khung kế hoạch Đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025, Định hướng kế hoạch tài chính ngân sách 5 năm 2021-2025 của thành phố Hà Nội… nghị quyết ban hành sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng để các cấp triển khai trong nhiệm kỳ.
 
Bên cạnh đó, HĐND Thành phố sẽ thảo luận, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, thu chi ngân sách năm 2020; đề ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2021 với những giải pháp khả thi, phù hợp tình hình thực tiễn của Thủ đô.
 
Thứ hai, HĐND Thành phố xem xét, thảo luận và thông qua 20 báo cáo và 15 nghị quyết, trong đó, có 09 nghị quyết chuyên đề. Các nghị quyết chuyên đề xuất phát từ việc thực hiện các văn bản mới của Trung ương nhưng đồng thời đáp ứng với yêu cầu thực tiễn của Hà Nội, như: Nghị quyết thông qua Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Thành phố; quy định mức hỗ trợ thực hiện một số chính sách phát triển giáo dục mầm non của thành phố Hà Nội; nghị quyết về thành lập, đặt tên tổ dân phố trên cơ sở khu vực dân cư mới hình thành; chia tách các tổ dân phố có quy mô số hộ gia đình lớn; sáp nhập các thôn, tổ dân phố có quy mô số hộ gia đình nhỏ trên địa bàn Thành phố…
 
Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu khai mạc kỳ họp
 
Thứ ba, HĐND Thành phố thực hiện quyền giám sát trực tiếp thông qua hoạt động chất vấn, tái chất vấn của đại biểu HĐND đối với UBND Thành phố và các cơ quan liên quan với 02 nhóm vấn đề: (1) Công tác quản lý, khai thác cát, sỏi lòng sông trên địa bàn Thành phố. Đây là nội dung trong nhiệm kỳ này HĐND chưa chất vấn sâu thành chuyên đề, đồng thời cũng là những vấn đề cử tri quan tâm, nêu ý kiến qua các Hội nghị tiếp xúc cử tri. (2) Việc thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thành phố. Đây là nội dung Thường trực HĐND Thành phố đã tổ chức phiên giải trình vào đầu năm 2018. Qua 3 năm thực hiện 2 Bộ Quy tắc ứng xử cũng cần xem xét, nhìn nhận lại những mặt đạt được và những nội dung còn hạn chế để tiếp tục thực hiện tốt hơn trong thời gian tới. 
 
Thứ tư, theo quy định của Luật Lao động và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, một số đồng chí lãnh đạo chủ chốt Thành phố được thôi thực hiện nhiệm vụ để nghỉ chế độ. Do đó, để đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo thông suốt cho hoạt động của HĐND-UBND Thành phố, tại kỳ họp này, HĐND Thành phố sẽ thực hiện kiện toàn chức danh chủ chốt của HĐND, UBND Thành phố nhiệm kỳ 2016-2021. Việc chuẩn bị nhân sự để trình HĐND Thành phố hôm nay đã được Thành ủy chỉ đạo đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định của Đảng và Nhà nước.
 
Với tinh thần chung của cả Thành phố trong năm 2021 là “phục hồi và phát triển kinh tế”, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc đề nghị các vị đại biểu HĐND Thành phố phát huy cao độ năng lực, trí tuệ, tập trung nghiên cứu, phân tích, đánh giá khách quan toàn diện tình hình năm 2021, những thời cơ, thuận lợi, khó khăn, thách thức đối với Hà Nội. Trên cơ sở đó, xác định phương hướng, giải pháp hữu hiệu, sát với yêu cầu của Thành phố, góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng ở mức cao nhất. 
 
Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc cũng đề nghị các vị đại biểu HĐND Thành phố tiếp tục phát huy trí tuệ, trách nhiệm, sáng tạo, quyết liệt tham gia vào các nghị quyết trình tại kỳ họp, đánh dấu kỳ họp với những nghị quyết thúc đẩy sự phát triển của Thủ đô, đưa Nghị quyết lần thứ 17 của Đảng bộ Thành phố vào cuộc sống - đáp ứng được niềm tin yêu của cử tri và Nhân dân Thủ đô.

QUỐC THỊNH - DUY LINH (VP HĐND TP)


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  561 người đã bình chọn
  Thống kê: 3.538.244
  Online: 106