Sáng 05/02, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ Nhất thỏa thuận cơ cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.  

 

 

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử Thành phố; Lê Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố.
 
Phát biểu khai khạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Lan Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố cho biết: Đến nay, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đã ban hành 6 Kế hoạch, 2 Hướng dẫn về thực hiện nhiệm vụ bầu cử; công tác hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu QH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp; thực hiện kiểm tra, giám sát bầu cử; tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết đơn liên quan đến bầu cử. Tham gia các hội nghị triển khai công tác bầu cử và hội nghị tập huấn công tác bầu cử do Trung ương và Thành phố tổ chức, đồng thời, tổ chức tập huấn công tác bầu cử, hướng dẫn việc tổ chức các hội nghị hiệp thương đến MTTQ Việt Nam các quận, huyện, thị xã. Đến thời điểm này, mọi công việc đang diễn ra đúng kế hoạch, tiến độ. Tính đến ngày 05/02/2021, có 29/30 đơn vị cấp huyện tổ chức xong Hội nghị hiệp thương lần thứ Nhất để thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người của địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, nhiệm kỳ 2021-2026.
 
Tại hội nghị, đồng chí Lê Minh Đức, Thành ủy viên, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND Thành phố đã trình bày dự kiến phân bổ của Ủy ban Thường vụ QH và Đề án của Ủy ban bầu cử Thành phố về số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu QH khóa XV của Thành phố Hà Nội, theo đó, thành phố Hà Nội được phân bổ 29 đại biểu, gồm: 14 đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở Trung ương giới thiệu và 15 đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở địa phương giới thiệu. Về dự kiến số đơn vị bầu cử và số người giới thiệu, cụ thể: số đơn vị được bầu là 10 đơn vị; số lượng người dự kiến giới thiệu: 59 người.

Về cơ cấu kết hợp xác định số lượng, cơ cấu thành phần người giới thiệu ứng cử phải đảm bảo thành phần hợp lý, đại diện cho các tầng lớp Nhân dân Thủ đô. Có đại diện lãnh đạo chủ chốt của Thành phố, đại biểu chuyên trách, đại biểu của tôn giáo, lực lượng vũ trang, Tòa án Nhân dân, các doanh nghiệp nhà nước, các viện nghiên cứu, trường đại học, các ngành văn hóa, y tế, giáo dục, lao động thương binh xã hội, quy hoạch đô thị…Đồng thời, đảm bảo sự hợp lý trong phân bổ theo cơ cấu kết hợp do Thành phố giới thiệu: số lượng người là phụ nữ, đại biểu tôn giáo (Phật giáo), người ngoài đảng, đại biểu trẻ tuổi, đại biểu tái cử và đại biểu tự ứng cử.
 

Đồng chí Đỗ Hồng Sơn, đại diện Hiệp hội doanh nghiệp TP Hà Nội phát biểu ý kiến


Thảo luận tại hội nghị, với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, dân chủ các đại biểu đã đóng góp 16 ý kiến về thành phần, cơ cấu, số lượng người ứng cử đại biểu QH khóa XV, trong đó nhấn mạnh tính đại diện và phát huy được vai trò người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của người dân Thủ đô tham gia vào cơ quan quyền lực của Nhà nước, tiến tới xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.
 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại hội nghị
 
Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã tiếp thu các ý kiến phát biểu và giải đáp một số ý kiến. Đồng chí cho biết, số lượng đại biểu Quốc hội của Hà Nội khóa XV được phân bổ là 29 đại biểu, giảm 1 đại biểu so với nhiệm kỳ trước. Trong đó 14 đại biểu Trung ương gửi về bầu tại địa phương và 15 đại biểu của Hà Nội. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng cho biết, do phân bổ của Trung ương nhằm đảm bảo đại diện các tỉnh, Thành phố đều có đại diện trong Quốc hội nên dẫn đến nhiều đơn vị của Thành phố không có đại biểu trong cơ cấu được phân bổ.
 
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương phát biểu kết luận

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Lan Hương cảm ơn các ý kiến đóng góp nhiệt tình, trách nhiệm của các đại biểu và khẳng định, hội nghị đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra. Đồng chí cho biết, ngay sau hội nghị hiệp thương lần thứ Nhất, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội sẽ gửi thông báo đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử để các cơ quan được biết để thực hiện quy trình, thủ tục giới thiệu người ứng cử. Đồng thời, tổ chức Hội nghị hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ giới thiệu người ứng cử về trình tự, thủ tục giới thiệu người ứng cử và làm hồ sơ của người ứng cử.

Kịp thời tiếp nhận biên bản giới thiệu người ứng cử của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và lập danh sách những người được ứng cử để chuẩn bị các công việc tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ Hai. Bên cạnh đó, triển khai hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra công tác bầu cử của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp Thành phố và giám sát công tác bầu cử của các cơ quan, tổ chức theo kế hoạch.
 

* Cũng trong sáng nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ Nhất thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Đồng chí Lê Minh Đức, Thành ủy viên, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND Thành phố cho biết, về cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND TP khóa XVI: Số người dự kiến giới thiệu ứng cử là 190 đồng chí để bầu 95 đại biểu, trong đó, bảo đảm có ít nhất 35% tổng số người trong danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND là phụ nữ; Phấn đấu đạt tỷ lệ từ 30% trở lên đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016-2021 tái cử nhiệm kỳ 2021-2026; Phấn đấu đạt tỷ lệ người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND là đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) không thấp hơn 10% tổng số người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND; Giảm tỷ lệ người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND công tác ở các cơ quan quản lý nhà nước so với nhiệm kỳ 2016-2021; Bảo đảm tỷ lệ hợp lý người trong danh sách chính thức những người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND là người dân tộc thiểu số, phù hợp với đặc điểm, cơ cấu dân số của Thành phố.
 
Các đại biểu đã đóng góp một số ý kiến và biểu quyết thông qua dự kiến về cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND TP khóa XVI.
 

Theo hanoi.gov.vn


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  509 người đã bình chọn
  Thống kê: 3.210.449
  Online: 40