Năm 2020, HĐND thành phố Hà Nội đã hoàn thành 96,7% nội dung công việc theo kế hoạch, hơn 200 nhiệm vụ mới phát sinh; tổ chức thành công 6 kỳ họp, nhiều cuộc giám sát, phiên giải trình… bảo đảm nghiêm túc, chất lượng, tiếp tục trở thành “điểm sáng” của hoạt động HĐND các cấp trong cả nước.

Quang cảnh kỳ họp thứ mười tám, HĐND thành phố Hà Nội khóa XV. Ảnh: Nhật Nam

Liên tục đổi mới, nâng cao chất lượng

Thực hiện chủ đề công tác năm 2020 của thành phố “Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020 và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp”, HĐND thành phố Hà Nội đã thể chế hóa, ban hành nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác theo chức năng nhiệm vụ, bảo đảm đúng chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật và phù hợp với thực tiễn phát triển của Thủ đô. Vượt qua những khó khăn do dịch Covid-19 gây ra, Thường trực HĐND thành phố đã chủ động ban hành và tổ chức thực hiện hiệu quả chương trình công tác của Thường trực, các ban và Văn phòng HĐND thành phố năm 2020 gồm 306 nội dung trọng tâm. HĐND thành phố đã thực hiện hoàn thành 296/306 nội dung công việc theo kế hoạch, đạt 96,7% (có 10 nội dung do tình hình dịch bệnh đã được điều chỉnh theo chương trình công tác của Thành ủy) và 228 nhiệm vụ mới phát sinh theo chỉ đạo của Trung ương và thành phố.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà cho biết, Thường trực, các ban, tổ đại biểu, Văn phòng HĐND thành phố tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan, tổ chức triển khai đồng bộ các nhiệm vụ theo hướng quyết liệt, sâu sát, khoa học, thiết thực và hiệu quả; tăng cường, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, khảo sát; chủ động vào cuộc một cách tích cực, ngay từ sớm để cùng với các cơ quan chức năng của thành phố xem xét, đề xuất ban hành cơ chế, chính sách phòng, chống dịch Covid-19, tháo gỡ vướng mắc về phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước và giải quyết những vấn đề dân sinh bức xúc, góp phần vào việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020.

Cũng trong năm 2020, HĐND thành phố đã tổ chức thành công 6 kỳ họp - là năm tổ chức nhiều kỳ họp nhất trong nhiệm kỳ để giải quyết những vấn đề cấp thiết, quan trọng của địa phương. Đặc biệt, 4 kỳ họp chuyên đề đã được tổ chức kịp thời, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của tình hình, đã xem xét, ban hành những nghị quyết quan trọng, tác động trực tiếp đến đời sống xã hội như: Quy định một số cơ chế, nội dung, mức chi đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách thành phố năm 2020 (2 đợt). HĐND thành phố cũng phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công; kiện toàn các chức danh chủ chốt của thành phố… Các nghị quyết kỳ họp bảo đảm đáp ứng yêu cầu của thực tế chỉ đạo, điều hành, đúng thời điểm, thể hiện sự đoàn kết toàn xã hội, nỗ lực triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 cũng như phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Trong khi đó, hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn được duy trì nền nếp, hiệu quả, giúp công tác chỉ đạo điều hành của các cấp chính quyền ngày càng tốt hơn. Đặc biệt, Thường trực HĐND thành phố đã tổ chức thành công 2 phiên giải trình giữa 2 kỳ họp về tình hình giải quyết kiến nghị của cử tri, kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác giải ngân kế hoạch đầu tư công. Sau phiên giải trình, đến cuối năm 2020, tỷ lệ giải quyết kiến nghị của cử tri tăng cao, đạt 91,5%, nhiều vụ việc phức tạp, kéo dài được tháo gỡ. Đặc biệt công tác giải ngân kế hoạch đầu tư công của thành phố năm 2020 và giai đoạn 2016-2020 tiếp tục được các cấp, ngành chú trọng, tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ và đạt 93% mức dự toán chi đầu tư phát triển.

Hoạt động giám sát, khảo sát của HĐND, Thường trực, các ban và tổ đại biểu HĐND thành phố năm 2020 bảo đảm đúng luật, phù hợp tình hình thực tiễn; công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, kiến nghị của cử tri được thực hiện nghiêm túc.

Cử tri Đỗ Mạnh Tuấn (phường Khương Mai, quận Thanh Xuân) nhận xét: Qua theo dõi hoạt động của HĐND thành phố Hà Nội những năm gần đây cho thấy rõ sự đổi mới, sát thực tế. Việc kịp thời ban hành chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 trong năm 2020 thể hiện điều đó.

Tổ chức tốt bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Với những kết quả nổi bật, tại kỳ họp thứ mười tám, HĐND thành phố Hà Nội khóa XV, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ ghi nhận, thời gian qua, HĐND thành phố Hà Nội có nhiều đổi mới trong tổ chức và hoạt động. Hoạt động của HĐND thành phố luôn gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô, thể hiện rõ nét vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

“Kết quả đạt được của HĐND thành phố là rất toàn diện trên tất cả các mặt, từ việc quyết định các vấn đề quan trọng, công tác giám sát, chất vấn, trả lời chất vấn, tiếp xúc cử tri..., Hà Nội được đánh giá là điểm sáng, hình mẫu của cả nước về hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp”, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ nhấn mạnh.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, năm 2021, thực hiện chủ đề công tác năm của thành phố “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, HĐND thành phố tiếp tục phương châm hành động “đổi mới, dân chủ, trách nhiệm, hiệu quả, vì dân” để đáp ứng với mục tiêu phát triển và nguyện vọng nhân dân Thủ đô. Theo đó, ngoài tổ chức tốt các kỳ họp, duy trì hoạt động giám sát, khảo sát, HĐND thành phố cũng sẽ cụ thể hóa Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội về "Thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội" và Kế hoạch số 171-KH/TU ngày 31-12-2019 của Thành ủy về triển khai thực hiện Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội; Nghị quyết số 115/2020/QH14 ngày 19-6-2020 của Quốc hội về “Thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội”. Đặc biệt, Thường trực HĐND thành phố chỉ đạo, triển khai công tác tổng kết hoạt động HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 theo quy định; thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tiến hành vào ngày 23-5-2021 là sự kiện chính trị quan trọng. Vì thế, Thường trực HĐND thành phố sẽ phối hợp tích cực với các cơ quan hữu quan trong công tác chuẩn bị, bảo đảm cuộc bầu cử trên địa bàn Thủ đô diễn ra an toàn, đúng luật, lựa chọn được những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân vào Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới.

“Để làm tốt các nhiệm vụ trọng tâm trên, Thường trực HĐND thành phố sẽ đầu tư trang thiết bị, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động của HĐND thành phố; tăng cường thông tin, tuyên truyền về hoạt động của HĐND các cấp trên các phương tiện thông tin đại chúng; mở rộng các kênh tiếp nhận, đối thoại, trao đổi, giám sát giữa cơ quan dân cử với cử tri và các cơ quan, đơn vị. Đặc biệt, HĐND thành phố tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan dân cử các cấp, trong đó chú ý triển khai hiệu quả công tác bồi dưỡng đại biểu dân cử cho nhiệm kỳ mới 2021-2026”, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh.

Theo hanoimoi.com.vn


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  509 người đã bình chọn
  Thống kê: 3.210.475
  Online: 13