Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Thành phố vừa ban hành các quyết định về việc giao và công khai Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Thành phố theo quy định.

Cụ thể, căn cứ Quyết định số 5568/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 của UBND Thành phố về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2021 của thành phố Hà Nội; Quyết định số 733/QĐ-UBND ngày 09/02/2021 của UBND Thành phố về việc điều chỉnh dự toán chi thường xuyên ngân sách Thành phố năm 2021, Chánh Văn phòng quyết định giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021 cùa Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội, số tiền là 38.906.000.000,đ (Ba mươi tám tỷ chín trăm linh sáu triệu đồng chẵn).

Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Thành phố yêu cầu căn cứ dự toán chi ngân sách năm 2021 được giao, Thủ trưởng các đơn vị tổ chức thực hiện theo đúng quy đinh của ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Riêng đối với việc giao Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 phần kinh phí mua xe ô tô, căn cứ Quyết định số 835/QĐ-UBND ngày 18/02/2021 của UBND Thành phố về việc bổ sung dự toán ngân sách năm 2021 cho Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Thành phổ để mua sắm 01 xe ô tô 05 chỗ ngồi phục vụ công tác chức danh đối với các chức danh thuộc HĐND thành phố Hà Nội, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Thành phố giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội, số tiền là 1.053.280.000đ (Một tỷ không trăm năm mươi ba triệu hai trăm tám mươi nghìn đồng chẵn).

Toàn văn các quyết định mời xem tại file đính kèm

QUỲNH HOA (VP ĐĐBQH&HĐND TP

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  514 người đã bình chọn
  Thống kê: 3.274.594
  Online: 22