Chiều 22/02, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội đã tham dự phiên họp thứ 53 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc quy định số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.
 
 

 

Nhu cầu tăng cường đại biểu HĐND chuyên trách là cần thiết
 
Trình bày tờ trình của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết, Hà Nội là địa phương có diện tích tự nhiên lớn nhất trong các tỉnh, TP trong cả nước hiện nay (3.359km2); quy mô dân số khoảng 10 triệu người; đứng đầu cả nước với 30 đơn vị hành chính cấp huyện và 579 đơn vị hành chính cấp xã. Nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND thành phố Hà Nội có tổng số 18 đại biểu hoạt động chuyên trách trên tổng số 105 đại biểu HĐND thành phố. Trong nhiệm kỳ qua, HĐND các cấp của thành phố Hà Nội đã thể hiện vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của nhân dân. Hoạt động của HĐND các cấp, đặc biệt là của HĐND thành phố có nhiều đổi mới, thiết thực, chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả cao, được Thành ủy, cử tri, nhân dân Thủ đô ghi nhận, đánh giá cao; được Trung ương, Quốc hội đánh giá là điểm sáng, hình mẫu trong hoạt động của cơ quan dân cử cả nước. Trong thành công, kết quả đó có vai trò đóng góp hết sức quan trọng của đội ngũ đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND các cấp.
 
Từ cơ sở lý luận, thực tiễn hoạt động của HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021, để bảo đảm chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp trong nhiệm kỳ 2021-2026, Thường trực HĐND thành phố Hà Nội đã đề nghị bố trí các chức danh đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 tại HĐND quận, huyện, thị xã và HĐND xã, thị trấn tiếp tục thực hiện việc bố trí chức danh đại biểu hoạt động chuyên trách theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương; đối với HĐND thành phố Hà Nội, tổng số đại biểu hoạt động chuyên trách là 19 đại biểu.
 
Việc bố trí số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách HĐND thành phố Hà Nội không làm phát sinh tăng biên chế trong tổng biên chế hành chính của thành phố Hà Nội. Đồng thời, việc bố trí tăng số lượng, chức danh đại biểu hoạt động chuyên trách nhằm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, quyền hạn mới được quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi năm 2019, đặc biệt là các nhiệm vụ, quyền hạn được quy định trong các nghị quyết của Quốc hội.
 
Việc bố trí số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND các cấp thành phố Hà Nội tiếp tục kế thừa, phát huy chất lượng, hiệu quả hoạt động của nhiệm kỳ 2016-2021 và đáp ứng các nhu cầu thực tiễn hiện nay. Mặt khác, việc quy định số lượng và bố trí các chức danh đại biểu hoạt động chuyên trách như trên đối với HĐND thành phố Hà Nội là tương đương về số lượng và bố trí đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND thành phố Hồ Chí Minh.
 
Thống nhất đề xuất số lượng đại biểu chuyên trách của HĐND TP Hà Nội là 19
 
Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cho biết, Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cơ bản tán thành với kiến nghị, đề xuất của Chính phủ về việc bố trí số lượng, chức danh đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 và trong suốt giai đoạn thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội theo Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội.
 
Đáng lưu ý là nhiệm kỳ 2021 - 2026, TP Hà Nội còn phải triển khai thực hiện Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị. “Vì vậy, việc bổ sung quy định số lượng, bố trí chức danh đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND TP Hà Nội là rất cần thiết, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của chính quyền TP và Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội”.
 
Do đó, Chính phủ đồng ý với đề nghị của Ban Thường vụ Thành ủy, HĐND và UBND TP Hà Nội về việc quy định HĐND TP có tổng số đại biểu hoạt động chuyên trách là 19 đại biểu, trong đó lãnh đạo HĐND TP gồm 3 đồng chí: Chủ tịch và 2 Phó Chủ tịch. Đối với 4 Ban HĐND TP, mỗi Ban có 1 Trưởng ban, 2 Phó Trưởng ban và 1 Ủy viên hoạt động chuyên trách. Như vậy, so với quy định của Luật, số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách tại HĐND thành phố Hà Nội tăng thêm 9 đại biểu (trong đó, tăng 01 Phó Chủ tịch HĐND, 04 Phó Trưởng ban và 04 Ủy viên hoạt động chuyên trách tại 04 Ban của HĐND). 
 
Bên cạnh đó, qua rà soát và báo cáo của thành phố Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội thấy rằng, số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND quận, huyện, thị xã nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn thành phố Hà Nội còn thấp so với mức tối đa được Luật quy định. Vì vậy, đề nghị thành phố Hà Nội có phương án sắp xếp, bố trí đủ số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách cần thiết cho HĐND các quận và thị xã Sơn Tây trong nhiệm kỳ 2021-2026 để phù hợp với yêu cầu, khối lượng công việc và tăng cường năng lực giám sát, quyết định các vấn đề của địa phương trên địa bàn các quận, thị xã Sơn Tây của thành phố Hà Nội khi thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị.
 
Với 100% thành viên có mặt tán thành, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua tờ trình của Chính phủ về việc quy định số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026, trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ mười một, Quốc hội khóa XIV dự kiến diễn ra vào tháng 3/2021.
 

QUỐC THỊNH (VP ĐĐBQH&HĐND TP)


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  607 người đã bình chọn
  Thống kê: 3.884.958
  Online: 67