Sáng 12/3, Hội đồng Nhân dân quận Long Biên đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác HĐND quận Long Biên khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021. Tại hội nghị, 14 tập thể, 12 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ đã được biểu dương, khen thưởng.

 

Các tập thể được khen thưởng tại hội nghị

 

Trong những năm qua, HĐND quận Long Biên đã thực hiện chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND theo Luật tổ chức HĐND và UBND. Trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, HĐND quận đã tiến hành 19 kỳ họp, ban hành 180 nghị quyết trên toàn diện các lĩnh vực kinh tế - xã hội, ANQP, dân sinh - bức xúc. HĐND quận thường xuyên tổ chức giám sát, thực hiện các nghị quyết của HĐND các cấp, đảm bảo việc triển khai Nghị quyết và tuân thủ pháp luật, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.
 
Trong số 180 nghị quyết đã ban hành có nhiều nghị quyết chuyên đề thông qua các đề án, cơ chế thực hiện các nhiệm vụ đặc thù của UBND quận. Với việc thông qua các nghị quyết chuyên đề, HĐND quận đã thể hiện rõ vai trò của cơ quan quyền lực nhà nước quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương, tạo điều kiện cho UBND quận chủ động triển khai các đề án theo chương trình mục tiêu trên các lĩnh vực và mạnh dạn nhận những phần việc lớn, khó khăn ngoài phân cấp, nhất là nhừng việc có tính đột phá nhằm tạo sự phát triển đô thị nhanh và bền vững, đáp ứng nhu cầu bức thiết của nhân dân. Vận dụng sáng tạo cơ chế chính sách chung của nhà nước để xây dựng cơ chế, các quy định quản lý phù hợp và có hiệu quả đối với thực tiền của quận. HĐND các phường đã ban hành 737 nghị quyết, trong đó: nghị quyết về tổ chức là 182; nghị quyết khác là: 555.

Nhìn chung, các nghị quyết do HĐND phường ban hành đều bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ cấp trên giao hàng năm, cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ được xác định trong nghị quyết đại hội Đảng bộ quận, phường trong nhiệm kỳ thành những nhóm giải pháp trong điều hành và tổ chức thực hiện. Những nghị quyết chuyên đề đều xuất phát từ thực tiễn và đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong từng giai đoạn. Toàn bộ các nghị quyết đều được thực hiện nghiêm túc, định kỳ 6 tháng và hàng năm được kiểm điểm, đánh giá. Do vậy, hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ được HĐND quyết nghị được triển khai thực hiện và thu được kết quả tốt, nhiều các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu trong nhiệm kỳ đạt và vượt cao; kinh tế tăng trưởng cao, sự nghiệp văn hóa - xã hội phát triển mạnh.
 
Các cá nhân đạt thành tích được khen thưởng tại hội nghị

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực HĐND quận đã phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ, các Ban, Tổ đại biểu HĐND và các cơ quan hữu quan tổ chức được 103 cuộc giám sát UBND quận, các cơ quan, đơn vị, phường. 

Từ nay đến hết nhiệm kỳ 2016 - 2021, HĐND quận Long Biên sẽ phối hợp chặt chẽ với UBND, Ủy ban MTTQ chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ công tác bầu cử và tố chức thành công cuộc Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; đảm bảo thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị.

Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Thường trực và các Ban HĐND đảm bảo hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch theo Nghị quyết HĐND năm 2021; thực hiện có hiệu quả chủ đề của thành phố và của quận năm 2021 trọng tâm là tập trung thực hiện nghiêm túc các giải pháp đảm bảo an sinh xã hội, tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong quản lý đô thị, quản lý, sử dụng đất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, giáo dục & đào tạo, y tế; đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức quận và phường.

Khắc phục những tồn tại trong hoạt động của HĐND năm 2020. Tập trung giám sát chuyên đề, hướng trọng tâm vào những vấn đề còn nhiều khó khăn, vướng mắc, những vấn đề cử tri, nhân dân bức xúc phản ảnh, kiến nghị, đặc biệt đối với các tồn tại, hạn chế nêu trong báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ANQP năm 2020.

 

Theo hanoi.gov.vn


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  240 người đã bình chọn
  Thống kê: 2.159.571
  Online: 42