Ngày 11 tháng 3 năm 2021, tại Trụ sở HĐND-UBND quận Hai Bà Trưng. HĐND quận đã long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động HĐND quận khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tới dự Hội nghị có đồng chí Trần Quyết Thắng - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy - Chủ tịch HĐND quận; đồng chí Nguyễn Quang Trung - Phó Bí thư Quận ủy - Chủ tịch UBND quận. Cùng dự còn có các đồngc chí trong Ban Thường vụ Quận ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, UB.MTTQ quận; các vị đại biểu HĐND quận khóa XIX; các đồng chí là trưởng các phòng, ban; Bí thư Đảng ủy, Thường trực HĐND, Chủ tịch UBND, Chủ tịch UB.MTTQ và đại diện lãnh đạo các Ban HĐND 18 phường.

Đồng chí Trần Quyết Thắng - Chủ tịch HĐND quận phát biểu tại Hội nghị

Hội đồng nhân dân quận Hai Bà Trưng nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã phát huy vai trò, vị trí trong việc tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thể hiện được vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri, góp phần trực tiếp vào phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia quản lý Nhà nước, giữ vững an ninh, trật tự xã hội, từng bước nâng cao đời sống của Nhân dân; hoàn thành nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đề ra của từng năm và của cả nhiệm kỳ.

Nhiệm kỳ 2016 - 2021, thể hiện sự quyết tâm đổi mới mạnh mẽ về phương thức và nội dung hoạt động của HĐND, HĐND quận đã ban hành những quyết sách quan trọng, nổi bật trong một nhiệm kỳ, có giá trị thúc đẩy kinh tế - xã hội của quận để thực hiện có hiệu quả nghị quyết của Đảng bộ quận lần thứ XXV. Các kỳ họp HĐND luôn được đổi mới, nâng cao chất lượng, đi vào thực chất, phát huy dân chủ, trách nhiệm và trí tuệ của đại biểu; công tác giám sát, khảo sát được triển khai bài bản, đảm bảo trọng tâm, trọng điểm; hoạt động chất vấn, giải trình giữa hai kỳ họp thu hút sự quan tâm đặc biệt của nhân dân và cử tri trên địa bàn quận; hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, đôn đốc giải quyết và trả lời đơn thư khiếu nại, tố cáo được thực hiện hiệu quả.

Điểm sáng của nhiệm kỳ này là Thường trực HĐND quận đã tổ chức thành công 05 phiên giải trình cùng với đó là hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề. Đã xác định, lựa chọn đúng vấn đề, đúng trọng tâm những vấn đề bức xúc dân sinh, được nhiều cử tri và Nhân dân quan tâm để tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc

Việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cho các hoạt động và việc tổ chức kỳ họp Hội đồng nhân dân không sử dụng bản giấy đã thể hiện sự đổi mới mạnh mẽ trong phương thức hoạt động của HĐND theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, tiết kiệm, hiệu quả.

HĐND quận đã phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc quận, các tổ chức chính trị - xã hội quận trong việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều nghị quyết của HĐND, kế hoạch của UBND, cũng như chỉ đạo giải quyết kịp thời nội dung kiến nghị của Thường trực, các Ban của HĐND và cử tri trên địa bàn quận, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiều chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Sự đổi mới, sáng tạo trong công tác chỉ đạo, điều hành của UBND, các cơ quan chuyên môn của UBND quận đã đưa kinh tế - xã hội quận ngày càng phát triển; đời sống của Nhân dân ngày càng được nâng lên; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục giữ vững, bộ máy chính quyền các cấp tiếp tục được củng cố, kiện toàn và hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả, tạo tiền đề quan trọng để quận phát triển bền vững trong nhiệm kỳ mới.

Để ghi nhận và đánh giá kết quả hoạt động của cả nhiệm kỳ 2016 - 2021. HĐND, UBND quận đã tặng giấy khen cho 29 tập thể và 138 cá nhân đã có thành tích tiêu biểu trong hoạt động HĐND các cấp quận Hai Bà Trưng nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ảnh: Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong hoạt động HĐND các cấp quận Hai Bà Trưng nhiệm kỳ 2016 - 2021

Vũ Đức Tuynh - Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND quận


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  240 người đã bình chọn
  Thống kê: 2.159.707
  Online: 37