Sáng 16/3, Hội đồng Nhân dân quận Thanh Xuân tổ chức hội nghị tổng kết tổ chức và hoạt động của HĐND khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phùng Thị Hồng Hà dự hội nghị.  

 

Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phùng Thị Hồng Hà trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân

 

Nhiệm kỳ 2016 - 2021, HĐND quận Thanh Xuân tổ chức 13 kỳ họp (10 kỳ họp thường kỳ và 3 kỳ họp chuyên đề về công tác nhân sự); đã ban hành 87 nghị quyết triển khai đi vào cuộc sống; triển khai 48 cuộc giám sát, khảo sát; 3 phiên giải trình về các lĩnh vực còn nhiều hạn chế, tồn tại trên địa bàn quận đáp ứng nguyện vọng của cử tri... Qua các hoạt động của HĐND quận, đã góp phần đưa kinh tế trên địa bàn tiếp tục phát triển, đạt mức tăng trưởng khá ở tất cả các ngành; tốc độ tăng trưởng bình quân 9,0%/năm; thu ngân sách nhà nước đạt kết quả tốt, trong đó, 3 năm (2016, 2017, 2020) vượt kế hoạch thành phố giao. Ngoài ra, quận đã chú trọng đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, hạ tầng xã hội đô thị có trọng điểm; từng bước giải quyết nhu cầu dân sinh; cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển của quận.
 
Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực và kết quả các mặt công tác của HĐND quận đạt được trong nhiệm kỳ 2016-2021. Trong đó, hoạt động của các tổ đại biểu và từng đại biểu HĐND quận ngày càng được chú trọng, nâng cao chất lượng, tác động tích cực đến công tác chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp.                
 
Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà đề nghị HĐND quận Thanh Xuân tiếp tục triển khai kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp để ổn định kinh tế vĩ mô, đồng thời, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu kế hoạch về tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội theo đúng các chỉ tiêu mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận đã thông qua; tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó, tăng cường công tác tuyên truyền đến cử tri, nhân dân hiểu rõ yêu cầu, ý nghĩa của cuộc bầu cử; tập trung lãnh đạo công tác nhân sự, tổ chức hiệp thương giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp theo đúng quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước. Qua đó, để giới thiệu được những người tiêu biểu, lập trường tư tưởng vững vàng, đủ tiêu chuẩn, có đủ năng lực, phẩm chất đạo đức và đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới.             
 
Về hoạt động của HĐND quận Thanh Xuân, đồng chí Phùng Thị Hồng Hà đề nghị HĐND quận tiếp tục đổi mới, chủ động, sáng tạo và linh hoạt hơn nữa trong các hoạt động của HĐND và quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương. Trong bối cảnh thực hiện Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội, không tổ chức HĐND cấp phường, do đó HĐND quận phải đảm nhận trách nhiệm lớn hơn, rộng hơn, cụ thể hơn trong tổ chức thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của thành phố. Vì thế, HĐND quận bám sát các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, nghị quyết đại hội Đảng các cấp để cụ thể hóa các cơ chế, chính sách phù hợp với tình hình thực tiễn của quận. Cùng với việc giám sát thực hiện các nghị quyết về phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, HĐND quận cần nâng cao chất lượng hoạt động; chủ động phối hợp với tổ đại biểu HĐND thành phố ứng cử tại quận Thanh Xuân trong giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND, các vấn đề dân sinh, bức xúc của địa phương theo quy định của luật.
 

Nguyễn Thanh (VP)


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  514 người đã bình chọn
  Thống kê: 3.268.422
  Online: 42