Triệu tập Kỳ họp thứ nhất HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

- Điều chỉnh thời gian, nội dung Kỳ họp thứ nhất HĐND thành phố Hà Nội

- Báo cáo của Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội tổng hợp ý kiến cử tri tại các hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

- Tờ trình của Thường trực HĐND Thành phố về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2021 của HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

- Tờ trình của Thường trực HĐND Thành phố về số lượng ủy viên các Ban HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Tờ trình của UBND Thành phố về việc điều chỉnh phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa ngân sách quận, thị xã, phường khi áp dụng thí điểm mô hình chính quyền đô thị

Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách về tờ trình, dự thảo NQ về điều chỉnh phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách quận, thị xã, phường khi áp dụng thí điểm mô hình chính quyền đô thị

- Tờ trình của UBND Thành phố về việc ban hành Nghị quyết quy định một số cơ chế chi đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội

- Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách về Tờ trình, dự thảo Nghị quyết quy định một số cơ chế chi đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 của thành phố Hà Nội

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  705 người đã bình chọn
  Thống kê: 4.364.494
  Online: 35