Thực hiện Quyết định số 98/QĐ-HĐND ngày 23/8/2021 của Thường trực HĐND Thành phố, ngày 01/9/2021 Đoàn giám sát số 2 do đồng chí Phạm Quí Tiên - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố làm trưởng đoàn, giám sát tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo các chính sách của Trung ương và Thành phố đã ban hành trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm và huyện Thạch Thất. Tham gia đoàn giám sát có các đồng chí Trưởng các Ban HĐND Thành phố và lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

Đoàn giám sát làm việc tại UBND quận Bắc Liêm

Theo báo cáo của UBND Quận Bắc Từ Liêm, tính đến ngày 30/8/2021 BHXH quận đã thực hiện hỗ trợ giảm mức đóng quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho 3.378 đơn vị với 33.135 lao động, với tổng số tiền hơn 1,8 tỷ đồng. Quận đã thực hiện hỗ trợ tiền ăn cho cho các đối tượng thuộc diện F1, hỗ trợ thêm cho trẻ em là F1 đang được cách ly với tổng số 669 người, kinh phí hỗ trợ là 770.560.000 đồng (trong đó có 42 trẻ em); 13/13 phường thuộc Quận đã tiếp nhận hồ sơ, họp Hội đồng xét duyệt và đề nghị UBND Quận ban hành quyết định hỗ trợ cho 784 lao động tự do với số tiền 1.176.000 đồng, các tổ dân phố, tổ giám sát Covid-19 cộng đồng đang khẩn trương rà soát, hỗ trợ, hướng dẫn các các đối tượng được hưởng chính sách kê khai và hoàn thiện hồ sơ gửi UBND quận thẩm định, xem xét phê duyệt; Các phường đã tiếp nhận 92 hồ sơ đề nghị hỗ trợ của các hộ kinh doanh. Trong đó: đang thẩm định, xác minh 47 hồ sơ; đã thẩm định trình UBND Quận phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ 45 hộ với số tiền 135 triệu đồng; Chi trả chế độ cho các đối tượng tham gia phòng chống dịch trên địa bàn quận đến hiện tại là: 11.192 triệu đồng/29.757 triệu đồng. UBND Quận ban hành Quyết định phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ mức 1 triệu đồng tới: 1.374 người có công, 2.882 đối tượng BTXH, 473 hộ cận nghèo với tổng kinh phí 4,729 tỷ đồng. Các phường đã tập trung thực hiện chi hỗ trợ chi trả 100% cho các hộ cận nghèo, hộ gia đình chính sách, gia đình có công trên địa bàn. UBND Quân đã có quyết định phê duyệt hỗ trợ 116 nhóm lớp với số tiền 348 triệu đồng.

Đối với huyện Thạch Thất, tổng số hồ sơ của doanh nghiệp và lao động đã được phê duyệt hỗ trợ  theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và quyết định số 23/2021/QĐ-TTg tổng số tiền là hơn 3,9 tỷ đồng, trong đó đối tượng là doanh nghiệp là 633 doanh nghiệp với 14.285 lao động với số tiền hỗ trợ là hơn 1,1 tỷ đồng, các đối tượng F0, F1 là 40 người với số tiền hỗ trợ là 73 triệu đồng, các hộ sản xuất kinh doanh đủ điều kiện là 129 hộ với số tiền hỗ trợ là 387 triệu đồng, lao động tự do với số tiền hỗ trợ là hơn 2,3 tỷ đồng. Đã chi hỗ trợ cho các đối tượng tham gia phòng chống dịch là hơn 11 tỷ đồng theo chế độ quy định tại Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND ngày 23/6/2021 của HĐND Thành phố. Đã chi trả, hỗ trợ 100% cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, bảo trợ xã hội, người có công trên địa bàn huyện với tổng số tiền là hơn 12,2 tỷ đồng cho 12.389 người.

Đoàn giám sát làm việc tại UBND huyện Thạch Thất

Trên cơ sở báo cáo và các nội dung đánh giá của các Sở, ngành, các đồng chí trong Thường trực HĐND Thành phố đánh giá cao công tác lãnh đạo, tổ chức thực hiện của quận Bắc Từ Liêm và huyện Thạch Thất, đã khẩn trương thực hiện các chính sách của Trung ương và Thành phố, hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trên địa bàn. Đã tổ chức tuyền truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, đài phát thanh, cổng thông tin điện tử để các đối tượng được hưởng chế độ hiểu rõ được mục đích của chính sách hỗ trợ. Trong quá trình thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn bởi dịch bệnh, các cấp chính quyền trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm và huyện Thạch Thất đã vào cuộc một cách chủ động, linh hoạt, có nhiều cách làm sáng tạo giúp người dân sớm tiếp cận được các chính sách hỗ trợ của Trung ương, Thành phố và cơ chế đặc thù của quận Bắc Từ Liêm và huyện Thạch Thất.

Đồng chí Phạm Quí Tiên - Phó Chủ tịch HĐND Thành phố, Trưởng Đoàn giám sát số 2 đề nghị lãnh đạo quận Bắc Từ Liêm và huyện Thạch Thất tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện các chính sách của Trung ương và Thành phố khẩn trương, kịp thời tới các đối tượng. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giao trách nhiệm cho người đứng đầu cấp ủy các phường, xã, thị trấn tổ chức thực hiện, tuyên truyền đến các hộ dân để toàn bộ nhân dân biết quyền lợi từ các chính sách của Trung ương và Thành phố đã ban hành; Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ phê duyệt thực hiện chi trả chính sách hỗ trợ cho các lực lượng tham gia phòng chống dịch và hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động và các đối tượng khác gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định 3642/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 của UBND Thành phố, các Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 15/5/2020, số 02/2021/NQ-HĐND ngày 23/6/2021 của HĐND Thành phố, Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 13/8/2021 của Thường trực HĐND Thành phố; Đẩy mạnh việc rà soát, không bỏ sót các đối tượng được hưởng chế độ, chính sách theo các quy định ban hành đồng thời rà soát các nhóm đối tượng chưa quy định trong chính sách trên báo cáo UBND Thành phố để có chính sách hỗ trợ phù hợp. Đặc biệt, lưu ý việc thực hiện các chính sách hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 trên địa bàn quận vẫn còn nhiều khó khăn mà nguyên nhân chủ yếu do trình tự thủ tục hồ sơ, Phó Chủ tịch HĐND TP đề nghị các cấp chính quyền trên địa bàn quận chủ động hơn nữa trong việc hỗ trợ những hộ dân, đối tượng hoàn thiện thủ tục hồ sơ để sớm được hưởng các chế độ, chính sách đã ban hành, đảm bảo công khai, minh bạch và tránh trục lợi trong chi trả hỗ trợ.

Trung Nam (VP)


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  583 người đã bình chọn
  Thống kê: 3.664.123
  Online: 23