Sáng 6/10, Đoàn giám sát số 2 của Ban Thường vụ Thành ủy, do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn, đã làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Phúc Thọ về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố, giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo”; Chỉ thị số 09-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trên địa bàn Thành phố”.

 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu kết luận buổi làm việc

 

Báo cáo với Đoàn giám sát, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Doãn Trung Tuấn cho biết: Sau 5 năm thực hiện, công tác giải phóng mặt bằng, quản lý và sử dụng đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tổng số dự án thực hiện công tác GPMB trên địa bàn huyện từ 10/2016 đến 31/8/2021 là 76 dự án. Đến nay, đã xong 66 dự án, 10 dự án đang tiếp tục thực hiện. Tổng diện tích thu hồi 128.411 ha. Việc chi trả bồi thường, hỗ trợ cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất cũng như các chế độ chính sách đối với người bị thu hồi đất luôn đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch trong suốt quá trình thực hiện từ khi bắt đầu triển khai dự án đến khi kết thúc.
 
Việc giao đất dịch vụ cho các hộ dân được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết dứt điểm. Trên địa bàn huyện có 20 dự án giao đất dịch vụ, đất ở cho các hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp để thực hiện các dự án đầu tư. Đến nay, các dự án cơ bản đã hoàn thành công tác giao đất dịch vụ cho các hộ. Cụ thể, tổng số hộ được giao đất là 1.673, diện tích 6,50ha. Số hộ đã giao 1.195 hộ, diện tích 4,81ha. Số hộ chưa giao là 478 hộ, diện tích 1,69ha. UBND huyện đang tiếp tục chỉ đạo các phòng, ngành tiếp tục hoàn thiện các thủ tục để giao đất cho các hộ đủ điều kiện trong năm 2021. Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan công tác GPMB được xem xét, rà soát từng vụ việc cụ thể, đối chiếu với các quy định, giải quyết dứt điểm, đảm bảo đúng quy định. 
 
Về kết quả cấp đổi giấy chứng nhận đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa cho các hộ gia đình, cá nhân, hết năm 2016, Huyện đã hoàn thành việc cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp cho các hộ, tổng số giấy chứng nhận đã cấp 36.956 giấy/36.956 hộ (đạt 100%). 
 
Kết quả đăng ký, cấp giấy chứng nhận đất ở cho các hộ gia đình, cá nhân, sau khi Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Chỉ thị 09-CT/TU, đến nay, UBND huyện đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 45.551 thửa/47.348 thửa, đạt tỷ lệ 96,2%. 
 
Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát ghi nhận: Ngay sau khi Thành ủy ban hành Nghị quyết số 08 và Chỉ thị số 09, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy Phúc Thọ đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, bài bản từ công tác tuyên truyền tới xây dựng kế hoạch, phân công phân nhiệm cụ thể để triển khai thực hiện. Đặc biệt, huyện đã tổ chức các cuộc đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền với nhân, tạo sự đồng thuận cao trong thực hiện các chủ trương, chính sách của đảng, nhà nước trong công tác giải phóng mặt bằng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; lãnh đạo huyện định kỳ giao ban, nắm bắt tình hình để có giải pháp tháo gỡ vướng mắc, đồng thời, chú trọng tiếp công dân, giải quyết tốt khiếu nại tố cáo.
 
Kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị huyện Phúc Thọ tiếp tục quan tâm kiện toàn bộ máy tổ chức để thực hiện tốt hơn nữa Nghị quyết số 08-NQ/TU và Chỉ thị số 09-CT/TU, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
 
Nhấn mạnh đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cấp ủy chính quyền các cấp, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị huyện Phúc Thọ cần đổi mới cách thức, phương pháp triển khai quyết liệt, phân cấp, phân quyền cụ thể cho người đứng đầu các đơn vị trong thực hiện giải phóng mặt bằng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tăng cường rà soát, điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp.
 
Chủ tịch HĐND Thành phố cũng yêu cầu huyện Phúc Thọ cần phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành của Thành phố để tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc ở hai lĩnh vực này. Tiếp tục làm tốt công tác tiếp công dân, xử lý kịp thời đơn thư, khiếu nại tố cáo. Bên cạnh đó, các cấp ủy, HĐND huyện cũng tiếp tục kiểm tra, giám sát chuyên đề, nhằm tạo chuyển biến mới trong quản lý đất đai, thực hiện giải phóng mặt bằng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
 

Bằng Giang (VP)


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  520 người đã bình chọn
  Thống kê: 3.367.771
  Online: 52