Sau thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện Phúc Thọ, bộ máy hoạt động của HĐND từ huyện đến cơ sở đã và đang tích cực triển khai những phần việc của đầu nhiệm kỳ. HĐND các xã, thị trấn thực hiện tốt việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thành công các kỳ họp thứ nhất, thứ 2 của HĐND để bầu ra các chức danh của HĐND, UBND theo quy định của luật; tiếp tục hoàn thiện và nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp. Vừa qua, nhiều xã trên địa bàn huyện Phúc Thọ đã tiến hành kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 HĐND xã, nhiệm kỳ 2021-2026.

Kỳ họp HĐND xã Vân Hà (huyện Phúc Thọ)

* Tại kỳ họp thứ Ba, HĐND xã Võng Xuyên khóa XXIII, nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2021 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2022; tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách; công tác quản lý đất đai năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022; nghe HĐND xã báo cáo tình hình hoạt động của HĐND xã năm 2021, chương trình nhiệm vụ trọng tâm năm 2022; thông báo của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã về công tác tham gia xây dựng chính quyền và những ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Ba HĐND xã khóa XXIII; các tờ trình, kế hoạch, dự thảo Nghị quyết cần HĐND xã xem xét, cho ý kiến.

Kỳ họp đã thông qua 04 Nghị quyết gồm: Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2022; Dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách xã năm 2022; Công tác quản lý, kế hoạch sử dụng đất đai trên địa bàn xã Võng Xuyên năm 2022 và Nghị quyết về tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND xã năm 2022.

* Tại xã Vân Nam, theo báo cáo của UBND xã, năm 2021 xã đề ra 20 chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, trong đó kết quả thực hiện có 05 chỉ tiêu vượt, 13 chỉ tiêu đạt và 02 chỉ tiêu không đạt. Tổng giá trị sản xuất tăng 8% so với năm 2020 và đạt 98,8% kế hoạch. Trong đó: Nông nghiệp tăng 9% với năm trước và đạt 100% so với kế hoạch; tiểu thủ công nghiệp - xây dựng tăng 12,5% so với năm trước và đạt 99,1% so với kế hoạch; thương mại - dịch vụ tăng 3,3% so với năm trước và đạt 97,5% so với kế hoạch. Cơ cấu kinh tế ổn định. Thu nhập bình quân đạt 56 triệu đồng/người/năm tăng 6,5% so với năm trước và đạt 98,6% so với kế hoạch; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 123,5% dự toán; số hộ thoát nghèo đạt 166% kế hoạch…

Với tinh thần làm việc dân chủ, trách nhiệm, đại biểu đã biểu quyết thông qua các dự thảo Nghị quyết, kế hoạch trình tại Kỳ họp với tinh thần nhất trí cao.

* HĐND xã Phụng Thượng đã tập trung đánh giá về tình hình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Kết quả, thu ngân sách Nhà nước ước thực hiện 864.482.000 đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 58 triệu đồng/người năm. Hoạt động văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, chất lượng y tế, giáo dục và đào tạo được nâng lên. Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, các chế độ chính sách đối với người được thụ hưởng. Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát tốt; công tác giảm nghèo được quan tâm. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, quốc phòng, quân sự địa phương được củng cố. Cơ sở vật chất hạ tầng như: điện, đường, trường, trạm và các công trình phúc lợi khác của địa phương ngày càng hoàn thiện. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao.

Nhân dịp này, HĐND, UBND xã khen thưởng 18 tập thể và 40 cá nhân có nhiều thành tích trong công tác phòng chống dịch Covid-19 và hoạt động HĐND xã năm 2021.

* Tại kỳ họp HĐND xã Tam Hiệp, các đại biểu đã nghe báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Tiếp đó, các đại biểu đã nghe các báo cáo, tờ trình kỳ họp của UBND xã, Thường trực HĐND và UBMTTQ xã. Với tinh thần tập trung dân chủ, các đại biểu đã thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp. Các ý kiến tập trung vào vấn đề: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19; nhiệm vụ phát triển kinh tế, CN, TTCN, thương mại dịch vụ. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng khoa học, kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp. Nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới xã nâng cao, xây dựng Thôn dân cư kiễu mẫu giữ gìn đường làng, ngõ, xóm sáng - xanh - sạch - đẹp; công tác giáo dục và đào tạo, văn hóa - thông tin, thể thao, y tế; dân số kế hoạch gia đình, thực hiện chính sách xã hội... Công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh nông thôn, trật tự, an toàn xã hội ở địa phương; công tác tiếp dẫn, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân.

Kỳ họp lần thứ 3, HĐND xã Tam Hiệp khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 -2026 đã thông qua 7 Nghị quyết.

* Tại kỳ họp thứ Hai, HĐND xã Hát Môn khóa XXIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 các đại biểu đã tập trung thảo luận, nhất trí cao kết quả đạt được trên các lĩnh vực. Trong đó, năm 2021, thu nhập bình quân đầu người đạt 60,2 triệu đồng/người/năm, ty lệ thoát nghèo đạt 150%. Hoạt động văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, chất lượng y tế, công tác phòng chống dịch được chú trọng,... Ttình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, không xảy ra vụ việc phức tạp và tệ nạn xã hội. Trong năm, xã đã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Với tinh thần làm việc dân chủ, trách nhiệm, đại biểu đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua các Nghị quyết gồm: Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2022; Nghị quyết về dự toán và phương án phân bổ ngân sách năm 2022 và Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các Kỳ họp HĐND xã năm 2022.

* Năm 2021, HĐND-UBND xã Vân Hà tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng sâu sát, quyết liệt. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trên tinh thần 5 rõ: “rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả”; đảm bảo tập trung, dân chủ. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội của xã cơ bản tăng trưởng khá. Tốc độ tăng trưởng kinh tế là 9%, đạt 100% kế hoạch; cơ cấu kinh tế ngành nghề, dịch vụ chiếm 20,3%, nông nghiệp chiếm 79,7% tổng giá trị thu nhập. Tổng thu nhập bình quân đầu người năm 2021 ước đạt 54,5 triệu đồng/người/năm, đạt 97,3% so với kế hoạch năm. Công tác quản lý nhà nước về đất đai có nhiều chuyển biến tích cực. Hoạt động nhân đạo, từ thiện được quan tâm, an sinh xã hội được đảm bảo; các chế độ trợ cấp cho các đối tượng chính sách và bảo trợ xã hội được thực hiện đúng, đủ, kịp thời. Công tác phòng chống dịch Covid-19 được thực hiện tốt. Công tác giáo dục đào tạo tiếp tục được xã chỉ đạo nâng cao chất lượng toàn diện. Các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao diễn ra sôi nổi, phong phú. Công tác quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững…

Hồng Mai (VP HĐND-UBND Phúc Thọ)


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  476 người đã bình chọn
  Thống kê: 3.064.621
  Online: 92