Sáng 13/01/2022, Đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố và Thường trực HĐND thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn làm trưởng đoàn đã giám sát chuyên đề tại UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành. 

Dự buổi giám sát có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Quí Tiên; Phó Chủ tịch UBND thành phố Dương Đức Tuấn; Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Phạm Thị Thanh Mai; các đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội; lãnh đạo một số sở, ngành, quận, huyện trên địa bàn thành phố. 

Triển khai quy hoạch đồng bộ, phù hợp với đặc thù Thủ đô

Báo cáo tổng hợp kết quả giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành trên địa bàn, Trưởng ban Đô thị HĐND thành phố Nguyễn Nguyên Quân cho biết, Đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố và Thường trực HĐND thành phố đã phối hợp làm việc trực tiếp với 3 sở: Kế hoạch Đầu tư, Quy hoạch Kiến trúc, Tài nguyên Môi trường và 4 quận, huyện: Thạch Thất, Gia Lâm, Hoàng Mai, Bắc Từ Liêm, đồng thời nghiên cứu báo cáo của UBND thành phố và của các quận huyện, thị xã. 


Trưởng ban Đô thị HĐND thành phố Nguyễn Nguyên Quân báo cáo tại buổi giám sát

Đoàn giám sát đánh giá, công tác quy hoạch nói chung và công tác triển khai thực hiện Luật quy hoạch được Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố Hà Nội đã quan tâm lãnh đạo tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, với cách làm thận trọng đảm bảo đúng quy định pháp luật, phù hợp với đặc thù Thủ đô, đáp ứng yêu cầu phát triển Thủ đô vền vững với tầm nhìn dài hạn. UBND Thành phố đã tập trung lãnh đạo tổ chức triển khai thực hiện Luật quy hoạch. Các kế hoạch, chương trình, văn bản chỉ đạo điều hành tổ chức thực hiện các quy hoạch, quy chế được Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố ban hành đã tạo hành lang pháp lý cho các địa phương, đơn vị trong việc tổ chức thực hiện lập, phê duyệt các quy hoạch đô thị và nông thôn theo duy định của pháp luật về quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng và các quy định hiện hành có liên quan.

Thành phố đã cơ bản hoàn thành việc nghiên cứu lập nhiệm vụ quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn 2050 theo quy định của Luật Quy hoạch. Nhiệm vụ quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn 2050 đã được Hội đồng thẩm định quy hoạch đã thẩm định kết luận đủ điều kiện trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. UBND thành phố đã chỉ đạo rà soát, bổ sung, hoàn thiện, Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã xem xét thống nhất chủ trương. Dự kiến UBND thành phố trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (trong tháng 01/2022). Sau khi nhiệm vụ quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, UBND thành phố sẽ tập trung chỉ đạo hoàn thành triển khai lập, thẩm định, phê duyệt Đề án quy hoạch trong năm 2022. 


Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH Thành phố Phạm Thị Thanh Mai phát biểu tại buổi giám sát

Sau khi Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, UBND thành phố Hà Nội đã tập trung triển khai công tác xây dựng quy hoạch, từ năm 2012 đến nay, đã phê duyệt 66/68 đồ án quy hoạch chung, quy hoạch phân khu (cấp 2): Tỷ lệ diện tích phủ kín của các quy hoạch chung đạt 97,78%, quy hoạch phân khu đô thị trung tâm đạt 83,86% (tính chung tỷ lệ đạt 95,05%), triển khai lập và hoàn thành phê duyệt 8/9 quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, một khối lượng lớn các quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị, chỉ giới đường đỏ, quy hoạch đặc thù. UBND Thành phố đã phê duyệt 39 đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu đô thị với tổng diện tích khoảng 539,9ha. Thành phố đã phê duyệt 15 đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết (tương đương lập mới) với tổng diện tích 322,7ha và 65 đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết với tổng diện tích 966,6ha. Về quy hoạch, rà soát điều chỉnh quy hoạch nông thôn, giai đoạn 2016 đến nay các xã và huyện tập trung rà soát, điều chỉnh, bổ sung đối với các quy hoạch xây dựng trên địa bàn huyện; lập Quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn và trung tâm xã. Tổng số xã phải lập quy hoạch chung xây dựng xã: 308 xã, trong đó số xã đã hoàn thành phê duyệt 293 xã (95,12%); số xã đang thực hiện lập, chưa phê duyệt là 6 xã (1,94%); số xã chưa lập quy hoạch là 9 xã (2,92%) thuộc huyện Gia Lâm…

Mặc dù đạt được những kết quả trên, nhưng theo đoàn giám sát, qua rà soát các chính sách, pháp luật về quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, pháp luật xây dựng đã được ban hành, ngoài những hạn chế của quy định pháp luật đã được khắc phục, còn 5 nội dung vướng mắc trong quy định của Luật Quy hoạch và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Quy hoạch, 30 nội dung vướng mắc trong các quy định Luật Quy hoạch đô thị 2009, Luật Xây dựng 2014 và các văn bản hướng dẫn của các bộ, ngành cần được kiến nghị T.Ư tháo gỡ, hướng dẫn cụ thể. Đoàn giám sát đã nghiên cứu, tổng hợp đầy đủ, đề xuất, kiến nghị Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành liên quan xem xét sửa đổi bổ sung, hướng dẫn tháo gỡ.


Đại biểu Quốc hội chuyên trách Nguyễn Tuấn Thịnh phát biểu tại buổi giám sát

Đồng tình với dự thảo báo cáo được trình bày tại buổi làm việc, các đại biểu nhận định, trong thời gian qua, Thành ủy, HĐND, UBND; các sở ban ngành quận huyện đã nghiêm túc thực hiện Luật quy hoạch. Việc đầu tư, đôn đốc, tập trung nguồn lực cho công tác quy hoạch đã được quan tâm, bộ mặt đô thị ngày càng khang trang hơn, được cử tri và nhân dân đánh giá phù hợp với định hướng phát triển chung của Thủ đô và đất nước. Đại biểu cũng quan tâm đến vấn đề công khai quy hoạch, lấy ý kiến cộng đồng dân cư, cắm mốc giới cũng như vấn đề nguồn lực, trách nhiệm rà soát, tính đồng bộ của quy hoạch trong điều kiện khó khăn là quy hoạch chung quốc gia chưa được phê duyệt…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, các đại biểu cũng cho rằng việc thực hiện vẫn còn chậm so với yêu cầu đề ra. Do đó, Thành phố cần rà soát, đánh giá, rút ra bài học kinh nghiệm, để có các biện pháp, giải pháp thực hiện, đảm bảo tiến độ thời gian theo yêu cầu. 


Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh phát biểu tại buổi giám sát

Thay mặt lãnh đạo UBND TP Hà Nội, phát biểu tại buổi giám sát, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh khẳng định, thông qua giám sát, UBND Thành phố coi đây là cơ hội kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành để chuẩn hóa toàn bộ hệ thống pháp luật về quy hoạch, đồng thời khắc phục những tồn tại, hạn chế riêng có về quy hoạch đối với Thủ đô.

Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh cho biết, việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác quy hoạch có vai trò vô cùng quan trọng với sự phát triển của Thủ đô. UBND Thành phố đã và đang chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, làm sao chuẩn hóa và đồng bộ được toàn bộ hệ thống pháp luật liên quan, khắc phục những tồn tại và hạn chế mang tính đặc thù của Thủ đô. Chủ tịch UBND TP cho biết, UBND TP sẽ tập trung khắc phục ngay những tồn tại hạn chế mà Đoàn giám sát đã chỉ ra và huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã…

Cũng theo Chủ tịch UBND Thành phố, liên quan đến lĩnh vực quy hoạch, Thành phố cũng đang triển khai 5 nhiệm vụ quan trọng. Trong đó bao gồm tổ chức lập Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050; triển khai xây dựng Chương trình phát triển đô thị đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050; Chương trình số 03-CTr/TU của Thành ủy (khóa XVII) về “Chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025”; sửa đổi, bổ sung Luật Thủ đô và tổng kết Nghị quyết số 11/NQ/TƯ ngày 6-1-2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô giai đoạn 2011-2020.

Đảm bảo chất lượng, tiến độ quy hoạch

Kết luận buổi giám sát, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh, việc triển khai các công việc liên quan quy hoạch có ý nghĩa rất quan trọng với thành phố Hà Nội trong thời gian này, nhất là trong điều kiện phát triển mới hiện nay, cần xem xét những vấn đề nêu ra còn phù hợp không, cần rà soát điều chỉnh những gì. Do đó, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị các sở ngành, quận huyện phải rà soát lại toàn bộ các nội dung trong công tác quy hoạch, đánh giá rõ khó khăn vướng mắc để tổng hợp, báo cáo đoàn giám sát.


Chủ tịch HĐND thành phố, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn kết luận buổi giám sát

Nhấn mạnh Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là cơ sở để chuẩn hóa các quy hoạch cấp dưới về quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn và các quy hoạch chuyên ngành của Thành phố, đảm bảo thống nhất, hoàn chỉnh, triển khai thực tiễn đồng bộ có hiệu quả, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn yêu cầu phải đảm bảo tiến độ, chất lượng của quy hoạch, phù hợp với mục tiêu phát triển trong tình hình mới. 

Để bảo đảm tiến độ, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn chỉ rõ cần lập biểu ngang một cách cụ thể, phân công, phân nhiệm rõ ràng các nhóm công việc, định lượng một cách phù hợp. Bên cạnh đó, việc lựa chọn tư vấn cũng rất quan trọng.

Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn khẳng định, trong quá trình thực hiện có vướng mắc gì, UBND thành phố cũng như các sở, ngành, quận, huyện cần kịp thời phản ánh để vướng ở đâu tháo gỡ ở đó. Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố sẽ cộng đồng trách nhiệm với UBND thành phố trong quá trình này./.
 

Nguyễn Hợp


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  476 người đã bình chọn
  Thống kê: 3.062.761
  Online: 42