Để tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, đề cao vai trò, trách nhiệm và sự gương mẫu của người đứng đầu ở tất cả các cấp, các ngành trong hệ thống chính trị, đồng thời tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp gắn với việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp, Thường trực HĐND Thành phố ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua trong hoạt động HĐND các cấp thành phố Hà Nội năm 2022. 

Với chủ đề “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp”, phong trào thi đua được phát động trong Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và các đại biểu HĐND các cấp. 

Nội dung thi đua bao gồm các hoạt động của HĐND: Công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp, nâng cao chất lượng giám sát (bao gồm giám sát tại kỳ họp và giám sát chuyên đề), nâng cao chất lượng hoạt động giải trình tại phiên họp của Thường trực HĐND, hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân,  việc đôn đốc giải quyết kiến nghị cử tri, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân và công tác tập huấn, bồi dưỡng đại biểu HĐND.

Việc phát động phong trào thi đua nhằm phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được trong hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp. Căn cứ tình hình thực tiễn của Thành phố, thực hiện có hiệu quả mục tiêu thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố; Phấn đấu hoàn thành 100% các nhiệm vụ đề ra, đẩy nhanh sự phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

Đồng thời tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp; Kịp thời phát hiện các gương điển hình tiên tiến, mô hình mới, cách làm hay nhằm khen thưởng, tuyên truyền, nhân rộng, tạo sự lan tỏa trong phong trào thi đua của HĐND các cấp. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại Thành phố Hà Nội, Nghị quyết số 115/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính đặc thù đối với Thành phố và các quy định khác của pháp luật.

Chi tiết tại file đính kèm./.

Nguyễn Thanh (VP)

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  476 người đã bình chọn
  Thống kê: 3.062.946
  Online: 32