Sáng ngày 9/9/2021, Ban kinh tế - Ngân sách của HĐND Thành phố tổ chức họp thẩm tra dự thảo các báo cáo và dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ hai, HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Bà Hồ Vân Nga, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND Thành phố chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND Thành phố đã tiến hành thẩm tra 08 nội dung như sau:

1. Nghị quyết quy định về nội dung chi, mức chi thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố;

2. Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung danh mục các công trình, dự án thu hồi đất; danh mục dự án chuyển mục đích đất trồng lúa trên địa bàn Thành phố năm 2021;

3. Nghị quyết về kế hoạch phát triển KTXH 5 năm 2021-2025 thành phố Hà Nội;

4. Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thành phố Hà Nội;

5. Báo cáo tình hình phát triển kinh tế- xã hội 8 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2021 (lĩnh vực kinh tế)

6. Báo cáo thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 8 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp các tháng cuối năm 2021;

7. Phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của Thành phố;

8. Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2021.

Phát biểu tại cuộc họp, các đại biểu cơ bản thống nhất các nội dung Tờ trình, báo cáo, dự thảo Nghị quyết của UBND Thành phố. Đối với báo cáo thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 8 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp các tháng cuối năm 2021 các đại biểu thành viên Ban nhấn mạnh và bổ sung một số giải pháp sau:

(1) Chú trọng nuôi dưỡng nguồn thu thông qua việc thực hiện nghiêm túc với tinh thần cải cách thủ tục hành chính cao nhất các chính sách ưu đãi, giãn thu theo quy định của Chính phủ để giúp doanh nghiệp, người nộp thuế vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch kéo dài, duy trì ổn định, mở rộng và phát triển sản xuất kinh doanh.

 (2) Quản lý chặt chẽ chi ngân sách, tiếp tục có phương án điều hành ngân sách chủ động, linh hoạt, đảm bảo đủ nguồn và kịp thời bố trí dự toán cho các khoản chi đầu tư, chi thường xuyên cấp thiết và dự phòng cho việc phòng chống dịch bệnh, thiên tai. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đâu tư XDCB, chỉ đạo công tác thanh quyết toán kịp thời, đúng thời gian quy định; kiểm tra giám sát chặt chẽ việc sử dụng các khoản tạm ứng trong đầu tư. Kiên quyết xử lý các đơn vị chưa giải ngân theo quy định, điều chỉnh vốn tập trung cho công trình đã hoàn thành và có khả năng hoàn thành trong năm 2021 cần bổ sung vốn.

(3) Với diễn biến của dịch bệnh Covid 19 tiếp tục còn phức tạp, khó lường trong những tháng cuối năm, các cấp các ngành cần thường xuyên rà soát các nhiệm vụ được phân công, xác định thứ tự ưu tiên để bố trí và sử dụng nguồn kinh phí phù hợp có xét đến các ảnh hưởng của nền kinh tế thế giới với cả nước nói chung và với Thành phố Hà Nội nói riêng.

(4) Tiếp tục nghiên cứu, hiện thực hóa các cơ chế tài chính ngân sách đặc thù của Thành phố mà Quốc hội đã cho phép và xây dựng dự toán ngân sách năm 2022 đảm bảo chất lượng.

(5) Nghiêm túc thực hiện quy định của pháp luật về đầu tư công, phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công đạt tỷ lệ cao, gắn trách nhiệm của người đứng đầu với kết quả giải ngân; chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuẩn bị đầu tư các dự án đầu tư công.

Đồng thời, các đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo cần bổ sung làm rõ thêm những khó khăn, hạn chế trong các báo cáo không chỉ là khách quan mà có những vấn đề thuộc về yếu tố chủ quan, để từ đó có giải pháp khắc phục.

Kết luận buổi làm việc, Trưởng Ban kinh tế - Ngân sách của HĐND Thành phố Hồ Vân Nga đánh giá cao trách nhiệm của đại biểu tham dự cuộc họp. Đề nghị các cơ quan của UBND Thành phố tiếp thu các ý kiến đóng góp, khẩn trương chỉnh sửa, bổ sung để hoàn thiện dự thảo trước khi trình kỳ họp thứ hai, HĐND Thành phố./.

Phương Thảo- VP


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  499 người đã bình chọn
  Thống kê: 3.142.796
  Online: 34