Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019, Thường trực HĐND thành phố Hà Nội triệu tập kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 4) HĐND Thành phố khóa XVI nhiệm kỳ 2021-2026 để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố. 

Thời gian: Từ 8h00 ngày 08 tháng 4 năm 2022.

Địa điểm: Hội trường tầng 3, trụ sở HĐND-UBND thành phố Hà Nội (số 79 Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Trước đó, HĐND TP Hà Nội ban hành Thông báo số 07/TB-HĐND ngày 19/3/2022 về nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 4) HĐND thành phố Hà nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, Kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 4) của HĐND Thành phố dự kiến xem xét, thông qua 06 nội dung gồm: 

1. Nghị quyết bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 và phân bổ kế hoạch vốn năm 2022 để thực hiện Kế hoạch đầu tư xây dựng, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội.

(2). Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 của thành phố Hà Nội.

(3). Nghị quyết về các giải pháp tập trung xử lý đối với các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn Thành phố.

4. Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 05/12/2018 của HĐND Thành phố “thông qua quy hoạch bến xe, bãi đỗ xe, trung tâm tiếp vận và trạm dừng nghỉ trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

5. Báo cáo kết quả thực hiện Đồ án Quy hoạch chung không gian xây dựng ngầm đô thị trung tâm thành phố Hà Nội đến 2030 và tầm nhìn đến 2050.

6. Kiện toàn chức danh ủy viên Ủy ban nhân dân Thành phố.

Thường trực HĐND Thành phố đã phân công các Ban HĐND phối hợp với UBND Thành phố và các sở, ngành chức năng chuẩn bị nội dung trình kỳ họp; tổ chức thẩm tra các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ và phân công của Thường trực HĐND Thành phố. Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Thành phố phối hợp với Văn phòng UBND Thành phố và các cơ quan liên quan chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ kỳ họp đảm bảo chu đáo, chất lượng.

Xem giấy triệu tập và thông báo tại file đính kèm./.

Nguyễn Thanh

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  620 người đã bình chọn
  Thống kê: 4.014.845
  Online: 50