Chiều 08/4/2022, HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã bế mạc kỳ họp thứ tư (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền. Trang Thông tin điện tử của Đoàn ĐBQH và HĐND TP trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu bế mạc kỳ họp của đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội:
 
Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu bế mạc kỳ họp
 
- Kính thưa các đồng chí Thường trực Thành ủy, Ủy viên BTV Thành ủy, các đồng chí lãnh đạo Thành phố!
 
- Thưa các vị đại biểu HĐND Thành phố, thưa các đồng chí!
 
Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao, kỳ họp chuyên đề - kỳ họp thứ 4 HĐND Thành phố khóa XVI đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. 
 
Với tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và Nhân dân Thủ đô, trên cơ sở các báo cáo, tờ trình của UBND Thành phố, báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND Thành phố, các vị đại biểu đã tập trung nghiên cứu, thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, tâm huyết, trách nhiệm và chất lượng.
 
Thường trực HĐND, UBND, các Ban HĐND và các cơ quan chuyên môn của Thành phố đã khẩn trương tổng hợp, tiếp thu, giải trình đầy đủ, nghiêm túc các ý kiến của đại biểu để HĐND Thành phố xem xét, biểu quyết thông qua với tỷ lệ thống nhất cao 04 Nghị quyết (đạt tỷ lệ 100% đại biểu có mặt biểu quyết tán thành), trong đó có những nội dung rất quan trọng, tác động sâu rộng đến phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô trong thời trước mắt và những năm tiếp theo.
 
Những nội dung HĐND TP thông qua tại kỳ họp lần này là những nội dung rất lớn, quan trọng, trong quá trình chuẩn bị UBND TP và các cơ quan liên quan, các sở ngành, Thường trực HĐND, các Ban HĐND đã chuẩn bị kỹ lưỡng, đặc biệt liên quan đến các chương trình mục tiêu, quyết tâm cao trong việc xử lý các dự án chậm triển khai, các chủ trương đầu tư,… được đại biểu bàn bạc, thảo luận dân chủ, trách nhiệm.
 
Ngoài ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách, đại biểu đã thảo luận và UBND TP cũng đã có quan điểm rõ ràng trong việc thực hiện, thể hiện trách nhiệm và khẳng định hoạt động HĐND thực chất, đảm bảo yêu cầu.
 
Bốn nghị quyết được thông qua là:
 
Một là, Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư xây dựng, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo; bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025, phân bổ vốn thuộc kế hoạch đầu tư công cấp Thành phố năm 2022.
 
Hai là, Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư 22 dự án và điều chỉnh chủ trương đầu tư 6 dự án đầu tư công của Thành phố đủ điều kiện. 
 
Ba là, Nghị quyết chuyên đề về các biện pháp đẩy nhanh tiến độ, tập trung xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn Thành phố.
 
Bốn là, Nghị quyết về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung Ủy viên UBND Thành phố.
 
Kỳ họp này, HĐND Thành phố cũng xem xét báo cáo HĐND Thành phố về kết quả thực hiện Nghị quyết số 15 ngày 05/12/2018 của HĐND Thành phố về Quy hoạch bến xe, bãi đỗ xe, trung tâm tiếp vận và trạm dừng nghỉ trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đồ án Quy hoạch chung không gian xây dựng ngầm đô thị trung tâm đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2050 của thành phố Hà Nội. 
 
Đây là những nội dung quan trọng, cấp thiết, là căn cứ, cơ sở pháp lý để kịp thời giải quyết các vấn đề dân sinh, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của Thành phố. Ngay sau kỳ họp, HĐND Thành phố đề nghị UBND Thành phố, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, tập trung tổ chức triển khai khẩn trương, quyết liệt, đồng bộ các giải pháp đảm bảo các nghị quyết của HĐND Thành phố đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả thiết thực. Đối với việc triển khai kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 của Thành phố ở các lĩnh vực được thông qua tại kỳ họp này với khối lượng công việc là rất lớn, nhiều nội dung khó và phức tạp trong tổ chức thực hiện. Vì vậy, UBND Thành phố cần tập trung rà soát, đánh giá, sắp xếp thứ tự ưu tiên; tăng cường cải cách, phân cấp để đẩy nhanh tiến độ đầu tư, chú trọng quản lý sau đầu tư; thường xuyên kiểm tra, giám sát để sớm hoàn thành công trình, dự án đảm bảo chất lượng, tiến độ và phát huy hiệu quả. 
 
Đối với các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất trên địa bàn Thành phố: UBND Thành phố tiếp tục rà soát, cập nhật số liệu; xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể; phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; tăng cường cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, tập trung ngay việc thanh tra, kiểm tra; có biện pháp xử lý kiên quyết, dứt điểm đối với dự án vi phạm, chậm tiến độ, chậm triển khai, định kỳ báo cáo HĐND Thành phố kết quả thực hiện, đồng thời công khai với cử tri và Nhân dân được biết.
 
Đề nghị Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND và các vị đại biểu HĐND Thành phố tiếp tục tăng cường giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết và báo cáo HĐND Thành phố theo quy định.
 
Thưa các vị đại biểu HĐND Thành phố, thưa các đồng chí!
 
Kỳ họp thứ 4, kỳ họp chuyên đề của HĐND Thành phố đã thành công tốt đẹp. Thay mặt HĐND Thành phố, tôi trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo các cơ quan Trung ương, các đồng chí Thường trực Thành ủy, Ủy viên BTV Thành ủy, các đồng chí lãnh đạo Thành phố, các vị đại biểu HĐND Thành phố đã về dự và tham gia trách nhiệm với kỳ họp. 
 
Trân trọng cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ của UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, các sở, ngành Thành phố đã chuẩn bị tốt cho kỳ họp. Xin cảm ơn các cơ quan báo chí Trung ương và Thành phố đã về dự và đưa tin, góp phần vào thành công của kỳ họp.
 
Một lần nữa xin kính chúc các quý vị đại biểu, các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ 4 HĐND Thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026. 
 
Xin trân trọng cảm ơn./.

Đỗ Văn Trường


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  583 người đã bình chọn
  Thống kê: 3.664.225
  Online: 5