Sáng 07/4/2022, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII tổ chức hội nghị chuyên đề để họp bàn về Kế hoạch đầu tư xây dựng, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022 - 2025; Biện pháp giải quyết, tập trung xử lý đối với các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm tiến độ, chậm triển khai, vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội. 


Các đại biểu thông qua nội dung, chương trình hội nghị

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Đinh Tiến Dũng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong.

Tham dự hội nghị có đại diện một số cơ quan trung ương; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thành ủy viên; thủ trưởng các sở, ban, ngành, tổ chức, cơ quan, đơn vị; bí thư các quận, huyện, thị ủy và đảng ủy trực thuộc Thành ủy Hà Nội.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, để chuẩn bị cho hội nghị, thời gian qua, Thường trực và Ban Thường vụ Thành uỷ đã chỉ đạo Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố cùng cơ cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị nghiêm túc, kỹ lưỡng các tờ trình, báo cáo đã trình xin ý kiến chỉ đạo Thường trực và Ban Thường vụ Thành uỷ sau đó đã được tiếp thu, hoàn thiện để trình hội nghị.

Gợi ý một số nội dung liên quan vấn đề “Kế hoạch đầu tư, xây dựng, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022 - 2025”, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho biết, đây là nội dung nhằm thực hiện chủ trương, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về phát triển con người toàn diện, xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, để văn hoá thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, sức mạnh nền tạo động lực phát triển đất nước và chú trọng nâng cao chất lượng y tế. 

Đồng thời, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII và tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị văn hoá toàn quốc, ngày 1/4/2022, Ban Thường vụ Thành uỷ đã báo cáo Bộ Chính trị thông qua Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 11 ngày 6/1/2012 của Bộ Chính trị khoá XI về phương hướng phát triển Thủ đô Hà Nội, giai đoạn 2011 - 2020. Trong đó, phát triển văn hoá con người Thăng Long - Hà Nội tạo nên sức mạnh nội sinh được xác định là động lực, nguồn lực quyết định cho sự phát triển bền vững của Thủ đô.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng phát biểu khai mạc hội nghị

Để cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII, với những mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể trong lĩnh vực văn hoá, xã hội như: Đến 2025, số trường công lập đạt chuẩn quốc gia 80 - 85%; phát triển nguồn nhân lực là khâu đột phá; số giường bệnh trên 1 vạn dân là 30 - 35 giường. Đồng thời, để thích ứng an toàn với tình hình dịch bệnh, phù hợp với phát triển yêu cầu phát triển mới Thủ đô, Thành uỷ chỉ đạo Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố xây dựng kế hoạch đầu tư xây dựng, cải tạo trường học đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022 - 2025.

Theo đó, Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố đã chỉ đạo quyết liệt việc xây dựng kế hoạch và các sở, ngành Thành phố đã vào cuộc khẩn trương, có nhiều cố gắng. Đến nay, Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố đã hoàn thành kế hoạch để báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố. Sau khi rà soát, Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố báo cáo các quận cơ bản khẳng định có đủ khả năng cân đối nguồn vốn và các huyện, thị xã đang cân đối nguồn vốn để thực hiện. Bên cạnh đó, Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố cũng đã điều chỉnh nguyên tắc cân đối vốn theo hướng mở hơn cho các quận và Thành phố có thể xem xét hỗ trợ các quận trong trường hợp cụ thể, đặc biệt.

Bí thư Thành ủy đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố tiếp tục cho ý kiến đóng góp cụ thể vào kế hoạch để Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố tiếp thu, hoàn thiện, báo cáo HĐND Thành phố quyết nghị các nội dung thuộc thẩm quyền. Trong đó, tập trung vào các nội dung như: thực trạng, phạm vi, mục tiêu, yêu cầu đầu tư, nâng cấp của 3 lĩnh vực; nguyên tắc cân đối vốn, nguồn ngân sách các cấp, nguyên tắc, tiêu trí, định hướng, định mức đầu tư các dự án ngân sách Thành phố hỗ trợ các huyện; giải pháp thực hiện kế hoạch.

Đối với “Biện pháp giải quyết, tập trung xử lý đối với các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm tiến độ, chậm triển khai, vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội”, đồng chí Đinh Tiến Dũng cho rằng đây là vấn đề lớn, khó, có tính chất lịch sử, đã tồn tại qua nhiều giai đoạn trong bối cảnh có sự thay đổi về quy định pháp luật qua các thời kỳ.

Thời gian qua, Thành phố đã triển khai nhiều biện pháp khắc phục, giải quyết, song hiệu quả chưa cao. Vì vậy, với quan điểm tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung xử lý dứt điểm các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm tiến độ, chậm triển khai, vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn Thành phố; thiết lập kỷ cương trong công tác quản lý dự án đầu tư và quản lý, sử dụng đất đai, công khai minh bạch các dự án chậm tiến độ, chậm đưa đất vào sử dụng trên địa bàn Thành phố để tạo sự đồng thuận, giám sát của người dân và doanh nghiệp trong việc thực hiện, Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy đã giao cho Ban Cán sự đảng UBND Thành phố chỉ đạo UBND Thành phố kiểm tra, rà soát, phân loại các dự án đầu tư vốn ngoài ngân sách chậm triển khai trên địa bàn Thành phố.

Trên cơ sở danh mục các dự án đã được phân loại, đề xuất các nguyên tắc tiêu chí để xử lý đối với từng nhóm dự án cụ thể như: Nhóm dự án đủ điều kiện thu hồi theo quy định pháp luật, nhóm dự án cần tháo gỡ khó khăn, nhóm các dự án đủ điều kiện tiếp tục triển khai tổ chức thực hiện, trên cơ sở đó, báo cáo, trình HĐND Thành phố xem xét ban hành nghị quyết chuyên đề về biện pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư và biện pháp giải quyết, tập trung xử lý đối với các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm tiến độ, chậm triển khai, vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn Thành phố.

Nghị quyết chuyên đề của HĐND Thành phố chỉ nêu các nguyên tắc, tiêu chí cơ bản mang tính chất hệ thống lại các biện pháp để triển khai thực hiện, không phải căn cứ pháp lý thay để các văn bản quy phạm pháp luật liên quan, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy cũng nêu rõ, việc triển khai các nhiệm vụ này thể hiện quyết tâm của Thành ủy, HĐND Thành phố và sự đồng hành cùng chính quyền trong việc giải quyết dứt điểm các dự án chậm tiến độ, chậm triển khai trên địa bàn Thành phố; góp phần khơi thông nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện môi trường đầu tư, không để lãng phí tài nguyên.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đề nghị các đại biểu tập trung bàn kỹ, bàn sâu các nhiệm vụ, giải pháp vừa mang tính đột phá, vừa mang tính căn cơ, lâu dài, phải công tâm, khách quan để đóng góp các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ, tập trung xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm tiến độ, chậm triển khai; vừa đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật, vừa bảo đảm công khai, minh bạch giúp cải thiện môi trường đầu tư và tạo nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội./.

Theo Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  514 người đã bình chọn
  Thống kê: 3.268.363
  Online: 27