Chiều 08/4/2022, tiếp tục làm việc phiên buổi chiều kỳ họp thứ tư (kỳ họp chuyên đề), HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI đã nghe báo cáo tổng hợp thảo luận tại tổ, biểu quyết thông qua các nghị quyết chuyên đề.


Toàn cảnh kỳ họp

Báo cáo tổng hợp thảo luận tại 5 tổ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà cho biết, đã có 56 lượt đại biểu phát biểu thảo luận về các nội dung UBND thành phố trình HĐND thành phố, thể hiện tâm huyết, trách nhiệm, trí tuệ của đại biểu HĐND tại kỳ họp này, 

Trên cơ sở chỉ đạo của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND thành phố đã chỉ đạo sát sao các ban HĐND chuẩn bị nội dung kỳ họp, tích cực rà soát nhu cầu đầu tư xây dựng các công trình thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục và tu bổ, tôn tạo di tích cũng như việc xây dựng các nguyên tắc về cân đối nguồn vốn ngân sách các cấp; xây dựng nguyên tắc, tiêu chí, định mức hỗ trợ của ngân sách cấp thành phố cho ngân sách cấp huyện nhằm thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục đã nêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 của Thành phố.

Bên cạnh đó, các đại biểu đề nghị UBND thành phố sau khi có nghị quyết, cần đầu tư đồng bộ các cơ sở y tế, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và hiệu quả sau đầu tư; đề nghị rà soát kỹ lưỡng việc đầu tư cải tạo, tu bổ di tích, xếp hạng di tích trên tinh thần phát huy giá trị di tích gắn với tiềm năng du lịch, tránh đầu tư dàn trải, phát sinh khiếu kiện.

Về nội dung liên quan đến biện pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tập trung xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn thành phố Hà Nội, hầu hết các đại biểu thống nhất với các giải pháp UBND thành phố đề xuất nhằm nâng cao quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai nói chung và cải cách hành chính trong lĩnh vực này.


Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Trọng Đông báo cáo, giải trình các nội dung đại biểu quan tâm

Tại kỳ họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Trọng Đông và Phó Chủ tịch UBND thành phố Dương Đức Tuấn đã tiếp thu, giải trình các vấn đề đại biểu quan tâm.

Liên quan đến các giải pháp xử lý các dự án chậm triển khai, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Trọng Đông cho biết, UBND thành phố đã và đang chỉ đạo các sở, ngành, UBND cấp huyện tổ chức rà soát, kiểm tra, làm rõ các dự án vốn ngoài ngân sách chậm tiến độ, chậm triển khai trên địa bàn, do đó số lượng các dự án sẽ còn có biến động. Trên cơ sở hồ sơ, pháp lý có liên quan của từng dự án, thời gian tới UBND thành phố sẽ chỉ đạo các sở, ngành và UBND cấp huyện công khai thông tin về các danh mục dự án để người dân biết, giám sát.

Đối với các ý kiến liên quan đến giải pháp, tổ chức thực hiện, UBND thành phố xin tiếp thu, sau khi HĐND thành phố thông qua Nghị quyết chuyên đề về biện pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tập trung xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn thành phố Hà Nội, UBND thành phố sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện từng khâu, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ để giải quyết dứt điểm.

Liên quan đến các ý kiến về các dự án đầu tư công, Phó Chủ tịch UBND thành phố Dương Đức Tuấn cho biết, ngay sau kỳ họp, UBND thành phố sẽ hoàn thiện và chính thức ban hành kế hoạch để các đơn vị triển khai thực hiện. Tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu, UBND thành phố sẽ rà soát, bảo đảm nguồn cân đối của ngân sách cấp huyện đáp ứng yêu cầu các dự án được triển khai đồng bộ, hoàn thành theo tiến độ, tuyệt đối không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản; chỉ triển khai đầu tư xây dựng và bố trí vốn ngân sách thành phố hỗ trợ cho từng dự án cụ thể khi đã bảo đảm thủ tục, nguồn vốn đối ứng của các huyện.

Đặc biệt, UBND thành phố sẽ kiến nghị với các bộ, ngành trung ương về quy chuẩn, tiêu chuẩn trường quốc gia với quận: Diện tích đất, chiều cao, tỷ lệ học sinh/diện tích đất… để triển khai các dự án đạt hiệu quả.


Phó Chủ tịch UBND thành phố Dương Đức Tuấn báo cáo giải trình các nội dung đại biểu quan tâm

Sau khi UBND thành phố tiếp thu, giải trình các nội dung đại biểu quan tâm, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua các Nghị quyết quan trọng, gồm: Nghị quyết về bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 và phân bổ kế hoạch vốn năm 2022 để thực hiện Kế hoạch đầu tư xây dựng, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội; Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố Hà Nội; Nghị quyết về các giải pháp tập trung xử lý đối với các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn Thành phố.

Theo đó, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua việc cập nhật Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 của thành phố với 3 lĩnh vực y tế, giáo dục, tu bổ tôn tạo di tích. Tổng kinh phí dự kiến đầu tư là 49.202,8 tỷ đồng, thực hiện 1.467 dự án. Trong đó, giai đoạn 2021-2025, dự kiến đầu tư 41.104 tỷ đồng, thực hiện 1.308 dự án.

Các đại biểu HĐND thành phố biểu quyết thông qua Nghị quyết tại kỳ họp

Về Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố Hà Nội, HĐND thành phố đã thông qua việc phê duyệt chủ trương đầu tư 22 dự án với tổng mức đầu tư dự kiến 5.010 tỷ đồng; phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư 6 dự án với tổng mức đầu tư dự kiến 10.240,8 tỷ đồng.

Đối với Nghị quyết về biện pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tập trung xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn thành phố, HĐND thành phố yêu cầu UBND thành phố Hà Nội tập trung vào 15 giải pháp cụ thể. Trong quá trình thực hiện, UBND thành phố phải tổ chức rà soát, kiểm tra, thanh tra, có kết luận đối với từng dự án để xử lý và đề xuất biện pháp xử lý cụ thể theo thẩm quyền bảo đảm tuân thủ đúng quy định của pháp luật và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện với HĐND thành phố tại kỳ họp thường lệ giữa năm và cuối năm.

Cũng tại kỳ họp này, HĐND thành phố đã xem xét 2 báo cáo về kết quả thực hiện Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 05/12/2018 của HĐND thành phố đối với Quy hoạch bến xe, bãi đỗ xe, trung tâm tiếp vận và trạm dừng nghỉ trên địa bàn thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Báo cáo về Đồ án Quy hoạch chung không gian xây dựng ngầm đô thị trung tâm thành phố đến 2030 và tầm nhìn đến 2050.

Ngoài ra, Thường trực HĐND thành phố cũng báo cáo HĐND TP về Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 01/3/2022 của Thường trực HĐND thành phố về việc quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 (chưa bao gồm sinh phẩm xét nghiệm phản ứng) trong trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc thành phố Hà Nội theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ.

Sau một ngày làm việc khẩn trương, trách nhiệm, kỳ họp thứ tư HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI đã hoàn thành các nội dung đề ra và bế mạc kỳ họp.


Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu bế mạc kỳ họp

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh, với tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân Thủ đô, trên cơ sở các báo cáo, tờ trình của UBND thành phố, báo cáo thẩm tra của các ban HĐND thành phố, các đại biểu đã tập trung nghiên cứu, thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, tâm huyết, trách nhiệm và biểu quyết thông qua với tỷ lệ thống nhất cao.

Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh, đây là những nội dung quan trọng, cấp thiết, là căn cứ, cơ sở pháp lý để kịp thời giải quyết các vấn đề dân sinh, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng của Thủ đô. Ngay sau kỳ họp, HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, tập trung tổ chức triển khai khẩn trương, quyết liệt, đồng bộ các giải pháp bảo đảm các nghị quyết của HĐND thành phố đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả thiết thực.

Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn và Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh tặng hoa,
chúc mừng hai đồng chí Nguyễn Anh Dũng và Trương Việt Dũng

Cũng tại kỳ họp, HĐND thành phố đã miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND thành phố đối với đồng chí Nguyễn Anh Dũng, nguyên Chánh Văn phòng UBND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 (đã được điều động, phân công làm Bí thư Huyện ủy Mỹ Đức); bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Trương Việt Dũng, nguyên Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố, đã được điều động, bổ nhiệm làm Chánh Văn phòng UBND thành phố./.

Nguyễn Hợp - Duy Linh


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  583 người đã bình chọn
  Thống kê: 3.664.110
  Online: 8