Sáng 5/5/2022, đoàn kiểm tra số 2 của Ban Thường vụ Thành uỷ do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP, Phó Trưởng đoàn ĐBQH TP làm trưởng đoàn, đã kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chương trình số 01-CTr/TU của Thành uỷ; Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị và Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương tại Huyện uỷ Thường Tín.

Tham gia đoàn kiểm tra có đồng chí Nguyễn Quang Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Trưởng ban Nội chính Thành uỷ, Phó trưởng Đoàn kiểm tra; đồng chí Nguyễn Ngọc Việt, Thành uỷ viên, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP; lãnh đạo các Ban Đảng Thành uỷ, Ban Pháp chế HĐND Thành phố. 


Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tại buổi kiểm tra Huyện ủy Thường Tín

Báo cáo với đoàn kiểm tra, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Tạ Hữu Thọ cho biết, sau 1 năm triển khai thực hiện, xác định rõ vị trí vai trò, tầm quan trọng của Chương trình 01-CTr/TU của Thành uỷ về “Tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị Thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025”, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cáp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu Chương trình đồng bộ, toàn diện trên các lĩnh vực. 

Trong đó, các cấp ủy đảng, MTTQ và các đoàn thể, các ngành của huyện tập trung xây dựng và tổ chức triển khai đề án thực hiện 10 chương trình của Thành ủy và 9 chương trình công tác của Huyện ủy; cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ Chương trình 01-CTr/TU của Thành ủy đề ra. Các cấp chính quyền đã tích cực triển khai thực hiện các chương trình, nhiệm vụ; đổi mới lề lối làm việc; thông qua cải cách TTHC nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức trong thực hiện chức trách nhiệm vụ phục vụ Nhân dân. 

Trong triển khai thực hiện Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị về “Một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên” và Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về “Những điều đảng viên không được làm”, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã giải quyết những đòi hỏi thực tiễn, vấn đề mà Nhân dân, dư luận quan tâm, thể hiện đổi mới nhận thức, cách làm, quyết tâm cao nhằm loại bỏ những khuyết điểm, xây dựng Đảng trong sạch. Các cơ quan, đơn vị, cá nhân triển khai hoạt động theo Quy định một cách tiết kiệm, có ý nghĩa, kiểm soát không ảnh hưởng đến hoạt động của tập thể, cá nhân, đồng thời giúp đội ngũ cán bộ, đảng viên tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Để thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ được giao, Ban Thường vụ Huyện ủy cũng kiến nghị T.Ư và TP tăng cường những chương trình bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ Ban Chỉ đạo 35 để đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái của thế lực thù địch; đồng thời nghiên cứu bố trí chức danh cán bộ Văn phòng Đảng ủy xã, thị trấn là chuyên trách để nâng cao trách nhiệm cán bộ trong công tác tham mưu, giúp việc cho Đảng ủy các xã, thị trấn.

Trao đổi về các nội dung kiểm tra, thành viên đoàn đề nghị Huyện uỷ Thường Tín cần đánh giá rõ kết quả đạt được, cụ thể hoá bằng số liệu; những đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong một năm thực hiện Chương trình 01-CTr/TU và triển khai Quy định số 55-QĐ/TW và Quy định số 37-QĐ/TW; công tác tuyên truyền, quán triệt chính trị tư tưởng; những hạn chế trong công tác CCHC,…


Bí thư Huyện ủy Thường Tín Nguyễn Tiến Minh tiếp thu ý kiến đoàn kiểm tra 

Tiếp thu ý kiến đoàn kiểm tra, Bí thư Huyện uỷ Nguyễn Tiến Minh cho biết, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình 01-CTr/TU, Quy định số 55-QĐ/TW và Quy định số 37-QĐ/TW, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền, quán triệt chính trị tư tưởng; nâng cao chất lượng công tác cán bộ; chú trọng nêu gương của người đứng đầu, đặc biệt là trong việc tang văn minh, cưới tiến bộ, làm đẹp cảnh quan môi trường; nỗ lực khắc phục hạn chế trong công tác cải cách hành chính,… phấn đấu kết quả đạt được sẽ tiến bộ hơn.

Kết luận buổi kiểm tra, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh, Chương trình 01-CTr/TU, Quy định số 55-QĐ/TW và Quy định số 37-QĐ/TW là nội dung hết sức quan trọng, có liên quan chặt chẽ với nhau, do đó Ban Thường vụ Thành uỷ quyết định thành lập các đoàn kiểm tra công tác triển khai thực hiện trong thời gian qua của các cấp uỷ Đảng trực thuộc. 

Đánh giá báo cáo của Huyện uỷ Thường Tín được chuẩn bị nghiêm túc, trách nhiệm, tuy nhiên đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn cũng yêu cầu Huyện uỷ làm rõ hơn các kết quả đạt được, bổ sung hoàn thiện báo cáo theo những ý kiến nêu của thành viên đoàn kiểm tra. Trong đó bổ sung kết quả phát triển kinh tế-xã hội, công tác phòng chống, thích ứng linh hoạt với dịch Covid-19 trong thời gian qua, kết quả công tác bầu cử,…

Nhấn mạnh những tồn tại hạn chế được huyện nêu cụ thể trong báo cáo, Phó Bí thư Thành uỷ Nguyễn Ngọc Tuấn yêu cầu Huyện uỷ chỉ rõ nguyên nhân của từng hạn chế, từ đó có giải pháp khắc phục từng nội dung còn tồn tại trong thời gian qua. Báo cáo cũng cần định lượng cụ thể, đánh giá sát thực tế, tránh chung chung, từ đó sẽ theo dõi, kiểm điểm được tiến độ thực hiện. 

Nhấn mạnh Chương trình 01-CTr/TU của Thành uỷ có 14 chỉ tiêu, do đó Huyện uỷ phải rà soát lại toàn bộ kế hoạch thực hiện, đảm bảo cụ thể hoá các chỉ tiêu của chương trình. Trong đó, phải khẩn trương xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế trong công tác CCHC, cần thiết phải xây dựng Đề án cụ thể, xác định rõ mục tiêu nâng cao chỉ số xếp hạng của huyện về công tác này. 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn cũng yêu cầu huyện cần chú trọng công tác quán triệt, tuyên truyền Chương trình 01-CTr/TU, Quy định số 55-QĐ/TW và Quy định số 37-QĐ/TW, đặc biệt là chú trọng công tác sắp xếp cán bộ, tập trung ở những tổ chức cơ sở đảng còn yếu kém. Đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, định kỳ giao ban, đánh giá rõ những đơn vị làm tốt, chưa tốt để có biểu dương khen thưởng hoặc phê bình kịp thời. 

Nhấn mạnh tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị là nhiệm vụ hết sức quan trọng, Phó Bí thư Thành uỷ Nguyễn Ngọc Tuấn yêu cầu Đảng bộ huyện cần chú trọng đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đảm bảo triển khai thực hiện các Chương trình công tác lớn của Thành uỷ phải thật khoa học, hiệu quả. Với tiềm năng, lợi thế của huyện, đồng chí yêu cầu huyện chú trọng công tác phối hợp giữa cấp uỷ, chính quyền, MTTQ và lưu ý thực hiện tốt, nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, khai thác triệt để tiềm năng sẵn có, nắm bắt thời cơ để huyện phát triển thực sự bền vững.

* Chiều cùng ngày, đoàn kiểm tra tiếp tục làm việc với Đảng đoàn, tập thể lãnh đạo Hội Nông dân thành phố. Đồng chí Nguyễn Quang Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy, Phó trưởng đoàn kiểm tra chủ trì buổi làm việc. 


Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Đức phát biểu kết luận buổi kiểm tra tại Hội Nông dân thành phố

Báo cáo với đoàn kiểm tra, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Phạm Hải Hoa cho biết, Đảng đoàn, Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp Hội xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác năm 2021, 2022 phù hợp với nhiệm vụ chính trị địa phương gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và 10 Chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội (khóa XVII), trong đó Chương trình số 01-CTr/TU được coi là chương trình “cốt lõi, xương sống” tạo bước chuyển biến căn bản trong đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của Hội Nông dân các cấp. Theo đó, các cấp hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên và nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nghị quyết của Hội. Tham gia tích cực, có trách nhiệm góp phần vào thành công chung trong công tác phòng chống dịch Covid-19 của Thành phố; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội Nông dân Thành phố đã chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành; các tỉnh, thành phố trong cả nước tổ chức các hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân. Chủ động, sáng tạo, đổi mới trong công tác xây dựng tổ chức hội trong sạch vững mạnh. Tập trung xây dựng chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp. Các cấp hội cũng thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. 


Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Phạm Hải Hoa tiếp thu ý kiến đoàn kiểm tra

Sau khi thành viên đoàn kiểm tra trao đổi và giải trình thêm của Ban Thường vụ Hội Nông dân, kết luận buổi kiểm tra, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Đức đánh giá, Đảng đoàn, Đảng uỷ, Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố đã nghiêm túc triển khai Chương trình 01-CTr/TU, Quy định số 55-QĐ/TW và Quy định số 37-QĐ/TW. Trong đó, Ban Thường vụ Hội Nông dân Thành phố đã đổi mới phương thức lãnh đạo, bám sát thực hiện, thúc đẩy các phong trào thi đua, các hoạt động của Hội đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, linh hoạt và mang lại lợi ích thiết thực cho nông dân. Đáng chú ý, Hội Nông dân đã linh hoạt thích ứng với tình hình dịch bệnh, phát triển các mô hình mới.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Nguyễn Quang Đức đề nghị Ban Thường vụ Hội Nông dân từ cấp Thành phố tới cơ sở tiếp tục đổi mới lãnh đạo, đồng hành cùng nông dân đi đầu trong các mô hình nông nghiệp công nghệ cao. Tích cực đẩy mạnh cải cách hành chính, hỗ trợ nông dân thuận lợi trong các thủ tục vay vốn sản xuất, đảm bảo nhanh gọn; tiếp tục kiến nghị để tháo gỡ chính sách, chú trọng phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Thay mặt Đảng đoàn, Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân TP Phạm Hải Hoa đã tiếp thu ý kiến của đoàn kiểm tra để tổng hợp, hoàn thiện báo cáo gửi đoàn kiểm tra./. 

Nguyễn Hợp


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  520 người đã bình chọn
  Thống kê: 3.367.770
  Online: 52