Sáng 9/5/2022, đoàn kiểm tra số 2 của Ban Thường vụ Thành ủy đã làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Hoàn Kiếm về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chương trình số 01-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội (khóa XVII) về "Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025"; Quy định số 55-QĐ/TƯ ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; Quy định số 37-QĐ/TƯ ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về những điều đảng viên không được làm.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Trưởng đoàn kiểm tra chủ trì buổi làm việc. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Quang Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy, Phó Trưởng đoàn kiểm tra; lãnh đạo các ban Đảng Thành ủy; lãnh đạo Ban Pháp chế và Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND TP.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tại buổi kiểm tra

Báo cáo với đoàn kiểm tra, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm Đinh Hồng Phong cho biết, Chương trình số 01-CTr/TU và các quy định của Đảng đã được Ban Thường vụ Quận ủy chỉ đạo thực hiện nghiêm túc. Quận ủy đã xác định những nội dung trọng tâm, trọng điểm với nhiều giải pháp chủ động, tích cực và sáng tạo góp phần tạo sự chuyển biến trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền, chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội quận.

Đặc biệt, công tác nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, chất lượng đảng viên được chú trọng. Tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ của quận từng bước được sắp xếp theo hướng tinh gọn, chuẩn hóa; đã tạo được nguồn cán bộ có trình độ cho trước mắt và lâu dài. Việc điều động, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ lãnh đạo diện Ban Thường vụ Quận ủy quản lý được triển khai bài bản, đồng bộ và đạt kết quả. Phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng; phương thức quản lý, điều hành của các cấp chính quyền từ quận tới cơ sở thường xuyên được đổi mới...

Đáng chú ý, công tác giáo dục, rèn luyện, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, lối sống trong sạch, lành mạnh của cán bộ, đảng viên, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng và việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tổ chức có chiều sâu và hiệu quả hơn. Công tác nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên được chú trọng, sáng tạo, như việc tổ chức các hội thi “Báo cáo tuyên truyền viên giỏi” và “Bí thư chi bộ giỏi” được đánh giá có chất lượng, bài bản,…

Kết quả cụ thể, năm 2021, quận đã đạt 98,65% số tổ chức cơ sở Đảng và 93,36% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ năm; số đảng viên mới kết nạp trong năm/chỉ tiêu đề ra đạt 213/210; giảm được 15 phòng, tổ chuyên môn thuộc 3 đơn vị sự nghiệp; giảm 1.950 biên chế sự nghiệp hưởng lương từ NSNN (theo quyết định giao biên chế của TP)…

Tuy nhiên, việc nghiên cứu, xây dựng, ban hành các chương trình, đề án, chuyên đề, kế hoạch và tổ chức các hội nghị quán triệt chỉ thị, nghị quyết của quận và cơ sở Đảng còn chậm. Một số cấp ủy Đảng chưa căn cứ vào nhiệm vụ chính trị trọng tâm để kịp thời xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát, nhất là kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Đảng, quy chế hoạt động của tổ chức Đảng; trách nhiệm của người đứng đầu; việc kiểm tra, giám sát theo chuyên đề tại một số đơn vị chưa thực hiện theo đúng quy định, hướng dẫn.

Sau khi nghe thành viên đoàn trao đổi tại buổi kiểm tra và ý kiến của lãnh đạo quận, kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đánh giá, Quận ủy Hoàn Kiếm đã chuẩn bị nghiêm túc các nội dung theo yêu cầu của đoàn kiểm tra, báo cáo có phụ lục cụ thể; trong đó, quận đã thực hiện nghiêm túc Chương trình 01-CTr/TU, triển khai chất lượng Quy định số 55-QĐ/TW và Quy định số 37-QĐ/TW.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh, trong điều kiện phòng, chống dịch khó khăn, nhưng kinh tế của quận Hoàn Kiếm có bước phát triển vượt bậc, lần đầu tiên thu ngân sách của quận đạt trên 14 nghìn tỷ đồng/năm. Cùng với đó, quận thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng, chống dịch bệnh; sắp xếp tổ dân phố đảm bảo ổn định, không có khiếu kiện. Đặc biệt, quận đã xác định được các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, nhiều đổi mới, sáng tạo, tạo chuyển biến trong nâng cao chất lượng công tác Đảng, chính quyền...

Về những tồn tại, hạn chế, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Ngọc Tuấn yêu cầu Ban Thường vụ Quận ủy Hoàn Kiếm cần đánh giá kỹ lưỡng để đề ra giải pháp khắc phục phù hợp.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn yêu cầu Quận ủy Hoàn Kiếm tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình 01-CTr/TU, triển khai Quy định số 55-QĐ/TƯ và Quy định số 37-QĐ/TƯ, gắn với vai trò, vị trí là quận trung tâm. Trong đó, quận chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung chương trình đến các cơ quan, đơn vị một cách cụ thể, thực chất, đồng bộ; rà soát từng chỉ tiêu; người đứng đầu phải gương mẫu thực hiện các nội dung trong Quy định số 55-QĐ/TƯ và Quy định số 37-QĐ/TƯ. Trong thực hiện chức trách của người đứng đầu, Phó Bí thư Thành ủy yêu cầu lãnh đạo quận luôn đổi mới, có cách làm thực sự khoa học, hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn yêu cầu Quận ủy Hoàn Kiếm thường xuyên kiểm tra, giám sát các cơ sở Đảng và cán bộ, đảng viên, qua đó chỉ rõ những tồn tại hạn chế của từng đơn vị, cá nhân./.

Nguyễn Hợp


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  498 người đã bình chọn
  Thống kê: 3.137.287
  Online: 54