Sáng 28/6/2022, Hội đồng nhân dân huyện Thạch Thất khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã khai mạc kỳ họp thứ 6 để xem xét, thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, quyết định phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 và quyết nghị một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Quang cảnh kỳ họp

Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

Diễn ra trong 02 ngày (ngày 28 - 29/6/2022), tại kỳ họp này, HĐND huyện Thạch Thất sẽ xem xét, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, thu - chi ngân sách, tình hình thực hiện các dự án đầu tư công 6 đầu năm, thống nhất nhiệm vụ, giải pháp thực hiện để hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của Huyện Thạch Thất năm 2022.

Bên cạnh đó, HĐND huyện cũng sẽ xem xét, thảo luận và thông qua 24 Báo cáo, 06 Tờ trình và 08 Nghị quyết, trong đó có những nội dung quan trọng như: Phê chuẩn tổng quyết toán thu NSNN, thu, chi ngân sách Huyện năm 2021; phương án phân bổ nguồn dự phòng trong kế hoạch đầu tư công cấp huyện năm 2022; Bổ sung Danh mục Kế hoạch đầu tư công trung hạn huyện Thạch Thất giai đoạn 2021-2025; Phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025...

6 tháng đầu năm 2022, thực hiện năm chủ đề của Thành phố “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” và theo tinh thần công tác năm 2022 của HĐND các cấp Thành phố “Chủ động, đồng hành, thực chất, hiệu quả” gắn liền thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện thích ứng an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, HĐND huyện Thạch Thất đã tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, luôn bám sát sự chỉ đạo của Thành phố, của Huyện ủy, thực tiễn và yêu cầu của huyện để xây dựng chương trình công tác, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả từng tháng, quý.

Thường trực HĐND Huyện điều hành hoạt động của HĐND Huyện đảm bảo dân chủ, hiệu quả, đúng luật; đã tổ chức thành công kỳ họp thứ  04 (kỳ họp thường kỳ), kỳ họp 05 (kỳ họp chuyên đề); Thường trực HĐND Huyện, các Ban HĐND Huyện đã tổ chức giám sát việc thực hiện Nghị quyết HĐND Huyện; thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng; giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri...; tổ chức giám sát, khảo sát để thu thập thông tin và tổ chức thành công phiên giải trình giữa hai kỳ họp. 

Đồng thời, thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân, đôn đốc giải quyết đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân. Chỉ đạo các cơ quan, các xã, thị trấn chuẩn bị tốt các điều kiện cho Kỳ họp HĐND Huyện, HĐND xã, thị trấn. Các Tổ Đại biểu HĐND Huyện đã duy trì thực hiện tốt nhiệm vụ tiếp công dân theo lịch và tiếp xúc cử tri theo quy định.

Kinh tế duy trì đà tăng trưởng

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm 2022, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Kim Loan cho biết, kinh tế của huyện tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tiếp tục duy trì đà phục hồi, phát triển khởi sắc với số lượng đơn hàng, hợp đồng được các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh ký kết mới trong 6 tháng đầu năm gia tăng. Số doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh đăng ký mới, doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng so với cùng kỳ năm trước. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn 6 tháng đầu năm ước đạt 18.058.379 triệu đồng, bằng 57,3% KH năm và tăng 15,1% so với cùng kỳ năm 2021.

Các đại biểu dự kỳ họp

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 06 tháng đầu năm ước đạt 615.378 triệu đồng, bằng 63% dự toán Thành phố giao, bằng 52% dự toán huyện giao và bằng 109% cùng kỳ năm 2021. Tổng thu ngân sách cấp huyện ước đạt 1.675.768 triệu đồng, bằng 102% dự toán Thành phố giao, bằng 95% dự toán huyện giao, bằng 124% so với cùng kỳ năm 2021.

Quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được tăng cường và có nhiều chuyển biến tích cực. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; an sinh xã hội được quan tâm, đặc biệt là tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động, người sử dụng lao động và các đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng...

Để phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 theo Nghị quyết HĐND huyện, 6 tháng cuối năm, huyện sẽ tiếp tục bám sát các Chương trình, Nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Trung ương, Thành phố; tích cực, chủ động, triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các giải pháp, trong đó tập trung giải quyết những tồn tại, hạn chế trong 6 tháng đầu năm; Thực hiện hiệu quả chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch Covid-19 và các Đề án thực hiện 7 Chương trình công tác của Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Trên cơ sở đó, huyện đã đề ra một số chỉ tiêu chủ yếu phấn đấu thực hiện: Tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản xuất trên địa bàn cuả một số ngành chủ yếu 13,5%; Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn: 1.168.000 triệu đồng; Giảm 25% tổng số hộ nghèo còn lại theo chuẩn nghèo mới của Thành phố; Duy trì 100% xã/thị trấn đạt chuẩn Quốc gia về y tế; Số trường công lập đạt chuẩn quốc gia tăng thêm 01 trường; Tỷ lệ hộ gia đình được công nhận và giữ vững danh hiệu “gia đình văn hóa” 88,7%; Tỷ lệ làng, thôn được công nhận và giữ vững danh hiệu "Làng, thôn văn hoá" 82%; Tỷ lệ dân số nông thôn được cung cấp nước sạch 95%; 01 xã được công nhận đạt tiêu chí NTM nâng cao; 01 xã được công nhận đạt tiêu chí NTM kiểu mẫu…

Lê Hải


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:



 Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  506 người đã bình chọn
  Thống kê: 3.199.567
  Online: 34