HĐND huyện Thường Tín vừa có Thông báo số 18/TB-HĐND về nội dung, thời gian kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đại biểu HĐND huyện Thường Tín tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6

Theo dự kiến, kỳ họp thứ 6, HDND huyện khóa XX sẽ được tổ chức trong 2 ngày 12 và 13/7/2022. Tại kỳ họp sẽ xem xét thông qua 10 báo cáo: Báo cáo của UBND huyện về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo về tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo kết quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo xây dựng trường chuẩn Quốc gia 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo về kết quả công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm; giải pháp thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng cuối năm 2022 và những năm tiếp theo; Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023; Báo cáo kết quả thực hiện công tác quy hoạch 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới; Báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thực hiện kết luận sau thanh tra 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng, kết quả thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại cuộc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XX.

Bên cạnh đó, Thường trực HĐND huyện báo cáo kết quả hoạt động của HĐND huyện 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri tại cuộc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XX; Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khóa XX; Ban pháp chế HĐND huyện báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; báo cáo thẩm tra tình hình thực thi pháp luật tại địa phương 6 tháng đầu năm 2022; Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; báo cáo thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp. Ủy ban MTTQ thông báo về công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2022 và những kiến nghị của cử trị với HĐND, UBND huyện…

HĐND huyện cũng xem xét thông qua các Tờ trình về phê chuẩn tổng quyết toán thu – chi ngân sách nhà nước năm 2021; Tờ trình về phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn huyện; Tờ trình về đề xuất điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 huyện Thường Tín; Tờ trình về việc bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 từ nguồn kết dư ngân sách năm 2021 (đợt 2); Tờ trình về dự kiến kế hoạch đầu tư công cấp huyện năm 2023; Tờ trình thực hiện Chương trình giám sát năm 2023 của HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

HĐND huyện dự kiến xem xét thảo luận các dự thảo Nghị quyết: Nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2022; Nghị quyết phê chuẩn tổng quyết toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2021; Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn huyện; Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022; Nghị quyết bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 từ nguồn kết dư ngân sách năm 2021 (đợt 2); nghị quyết dự kiến kế hoạch đầu tư công cấp huyện năm 2023; Nghị quyết Chương trình giám sát năm 2023 của HĐND huyện./.

Trường Giang (Huyện Thường Tín)


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  583 người đã bình chọn
  Thống kê: 3.664.224
  Online: 4