Trong 02 ngày (28-29/6/2022), Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII tiến hành Hội nghị lần thứ tám, xem xét, cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đinh Tiến Dũng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có đại diện một số cơ quan trung ương; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thành ủy viên; thủ trưởng các sở, ban, ngành, tổ chức, cơ quan, đơn vị; bí thư các quận, huyện, thị ủy và đảng ủy trực thuộc Thành ủy Hà Nội.

Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình hội nghị

Tại hội nghị lần này, Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố đã xem xét, cho ý kiến về các tờ trình, báo cáo: Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2022 và cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025; Báo cáo về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công và kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 của Thành phố; Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 của Thành phố; phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng, kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố; Báo cáo về tình hình triển khai và tiến độ công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn Thành phố; Chương trình phát triển nhà ở thành phố Hà Nội, giai đoạn 2021-2030; dự thảo Chương trình hành động của Đảng bộ Thành phố thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TƯ ngày 5-5-2022 của Bộ Chính trị khóa XIII về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Ngoài ra, hội nghị cũng xem xét Báo cáo kết quả 1 năm triển khai thực hiện 10 chương trình công tác của Thành ủy khóa XVII và Báo cáo công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Thành ủy.

Kinh tế Thủ đô phục hồi mạnh mẽ

Báo cáo của Ban Cán sự đảng UBND Thành phố cho thấy, dưới sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự nỗ lực, cố gắng của doanh nghiệp và toàn thể nhân dân Thủ đô, thành phố đã kiểm soát tốt dịch Covid-19; các hoạt động sản xuất, kinh doanh, du lịch, nhà hàng, khách sạn được mở cửa trở lại trong trạng thái bình thường mới đã tạo đà phục hồi, phát triển kinh tế. Cân đối thu - chi ngân sách được bảo đảm; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng 20,2% so với cùng kỳ năm 2021 và đạt 56,8% dự toán năm.

Kinh tế Thủ đô đã phục hồi mạnh mẽ: GRDP 6 tháng tăng 7,79% - gấp 1,29 lần mức tăng cùng kỳ năm 2021; vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng 8,8% - cao hơn cùng kỳ (8,4%). Công tác quy hoạch được đẩy nhanh tiến độ; nhiều quy hoạch quan trọng được phê duyệt. Thành phố cũng đã trình Chính phủ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội; triển khai đầu tư xây dựng, cải tạo trường học công lập để đủ điều kiện đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo. Đáng chú ý, thành phố đã chuẩn bị chu đáo các điều kiện về vật chất, kỹ thuật và con người, góp phần tổ chức thành công SEA Games 31.

Về đề án đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước, ủy quyền trên địa bàn, theo Ban Cán sự đảng UBND Thành phố, Hà Nội là địa phương tiên phong trong cả nước về thực hiện phân cấp và có hệ thống văn bản quy phạm về phân cấp tương đối bao quát trong các ngành, lĩnh vực. Bên cạnh việc thực hiện phân cấp, UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố đã thực hiện ủy quyền nhiều nhiệm vụ trên các lĩnh vực nhằm góp phần cải cách hành chính, khuyến khích sự năng động, sáng tạo, tăng cường tính chủ động và tinh thần trách nhiệm của các chủ thể được ủy quyền.

Các đồng chí Thường trực Thành ủy Hà Nội chủ trì hội nghị

Tuy nhiên, để khắc phục những vướng mắc phát sinh trong thực tế và thực hiện các chủ trương của Đảng về khâu đột phá chiến lược về hoàn thiện thể chế, đáp ứng những yêu cầu thực tiễn phát sinh và xu thế vận động của xã hội, Ban Cán sự đảng UBND Thành phố đã thực hiện rà soát tổng thể về phân cấp, ủy quyền và xây dựng Đề án đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước, ủy quyền trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Đề án hướng tới mục tiêu: Phân định rõ nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của mỗi cấp trong bộ máy chính quyền địa phương; bảo đảm vai trò chủ đạo, sự quản lý thống nhất của chính quyền thành phố; tăng cường quyền hạn, trách nhiệm và tính tích cực, chủ động, sáng tạo của các cấp, ngành; khai thác hiệu quả và giải phóng nguồn lực của các địa phương, đặc biệt là các quận, huyện đã tự bảo đảm ngân sách và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn thành phố nhằm phục vụ nhân dân tốt hơn, phát triển Thủ đô Hà Nội ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại...

Xác định 132 nhiệm vụ, đề án cụ thể hóa Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị

Trình bày Tờ trình và dự thảo Chương trình hành động của Thành ủy Hà Nội thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Nghị quyết 15), Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cho biết, dự thảo Chương trình có kết cấu gồm 4 phần kèm theo 4 phụ lục, nội dung bám sát các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu được đề ra tại Nghị quyết của Bộ Chính trị và được cụ thể hóa bằng các chương trình, nhiệm vụ, đề án để triển khai thực hiện.

Dự thảo Chương trình xác định 4 nội dung mục đích, yêu cầu, trong đó nêu rõ, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị và nhân dân Thủ đô Hà Nội, quyết tâm đưa Nghị quyết 15 đi vào cuộc sống.

Các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2030 và đến năm 2045 cơ bản bám sát theo các chỉ tiêu cụ thể được nêu trong Nghị quyết 15; đồng thời, có bổ sung các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội đã được nêu trong Báo cáo của Thành ủy tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TƯ.

Đối với nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, dự thảo Chương trình cơ bản bám sát 8 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu được nêu trong Nghị quyết 15; đồng thời, cụ thể hóa, bổ sung, làm rõ nội hàm từng nhiệm vụ, giải pháp thông qua chắt lọc các nội dung nhiệm vụ, giải pháp đã được đề ra trong Báo cáo của Thành ủy tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TƯ, 10 chương trình công tác của Thành ủy khóa XVII và một số Nghị quyết, chủ trương mới của Thành ủy thời gian qua.

Đáng chú ý, theo 4 phụ lục kèm theo dự thảo Chương trình, có 132 nhiệm vụ, đề án trọng tâm đã được xác định cụ thể để ưu tiên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Hà Nội cũng kiến nghị các cơ quan trung ương triển khai 74 nội dung nhằm thực hiện Nghị quyết 15.

Siết chặt kỷ cương, tăng cường kỷ luật công vụ

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Bí thư Thành ủy cho biết, với tinh thần trách nhiệm cao, sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và hiệu quả, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đã đề ra và thành công tốt đẹp. Các đồng chí Thành ủy viên và các đại biểu đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, trí tuệ, tâm huyết vào các tờ trình, báo cáo, đề án, chương trình của Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Cán sự đảng UBND thành phố trình; qua tổng hợp, đã có 85 lượt ý kiến phát biểu. Các ý kiến đều đánh giá cao công tác chuẩn bị công phu, nghiêm túc, có chất lượng của Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Cán sự đảng UBND Thành phố; đồng thời thảo luận, làm rõ thêm các mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ và giải pháp cho sự phát triển bền vững của Thủ đô trong giai đoạn tới và nhiều năm tiếp theo.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu bế mạc hội nghị

Thường trực Thành ủy và Ban Cán sự đảng UBND thành phố đã có báo cáo tổng hợp, tiếp thu, giải trình các ý kiến của các đại biểu tham dự hội nghị. Trên cơ sở đó, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã biểu quyết thông qua Nghị quyết của hội nghị và giao Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện các văn bản trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, thông qua theo quy định.

Làm rõ thêm một số vấn đề và khái quát lại những kết quả chủ yếu của hội nghị, đồng chí Đinh Tiến Dũng cho biết, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố cơ bản nhất trí với đề xuất của Ban Cán sự đảng UBND Thành phố về chủ trương điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2020 và cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 ngân sách cấp thành phố; giao Ban Cán sự đảng UBND Thành phố tiếp tục nghiên cứu các giải pháp có tính căn cơ, tính đột phá nhằm thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công của các cấp, ngành, địa phương.

Lưu ý một số giải pháp chủ yếu, Bí thư Thành ủy chỉ đạo tiếp tục siết mạnh kỷ luật, kỷ cương, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện kế hoạch đầu tư công trên tất cả các ngành, lĩnh vực, các địa phương, các cấp quản lý; xác định kết quả giải ngân vốn đầu tư công là một tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm của người đứng đầu và cán bộ, công chức liên quan..

Về tình hình kết quả phát triển kinh tế - xã hội, đồng chí Đinh Tiến Dũng yêu cầu Ban Cán sự đảng UBND thành phố, cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra nhằm hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2022.

Nguyễn Hợp


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  514 người đã bình chọn
  Thống kê: 3.268.114
  Online: 29