Từ đầu năm 2022 đến nay, HĐND quận Hoàn Kiếm đã triển khai thực hiện nghiêm túc các chương trình công tác trọng tâm theo kế hoạch đề ra. Bên cạnh tổ chức tốt các kỳ họp, hoạt động giám sát của HĐND, các Ban HĐND quận đảm bảo đúng tiến độ, hiệu quả và đúng luật định; cùng với đó, công tác tiếp công dân định kỳ được duy trì…

Chú trọng giám sát trực tiếp tại kỳ họp

6 tháng đầu năm 2022, HĐND quận Hoàn Kiếm tổ chức thành công 1 kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 (kỳ họp thứ 5). Tại kỳ họp, HĐND quận đã xem xét 15 báo cáo và thông qua 10 nghị quyết (03 nghị quyết thường kỳ, 6 nghị quyết chuyên đề và 1 nghị quyết về nhân sự).

Theo Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định, công tác chuẩn bị kỳ họp được triển khai chu đáo. Các ban HĐND quận đã tiến hành thẩm tra đối với 18 báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp. Trước khi tiến hành thẩm tra, các Ban HĐND quận đều tiến hành khảo sát, đánh giá tình hình thực tế, do vậy báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND quận ngày càng nâng cao về chất lượng, có tính phản biện cao, là cơ sở giúp các đại biểu có thêm thông tin để xem xét và quyết định những vấn đề quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội của quận. 

Đặc biệt, hoạt động chất vấn tại kỳ họp tiếp tục được đổi mới, phát huy trí tuệ của đại biểu, đề cao tính xây dựng. Tại kỳ họp thứ 5, HĐND quận đã dành 1 ngày (1/2 thời gian kỳ họp) để tiến hành chất vấn và xem xét việc trả lời lời chất vấn (tăng 0,5 ngày so với kỳ họp trước). Tại Phiên chất vấn HĐND quận đã xem xét, đánh giá kết quả thực hiện Kết luận của Chủ tọa kỳ họp tại Phiên chất vấn kỳ họp thứ 4 và tiến hành chất vấn 3 nội dung về: Tiến độ triển khai các dự án trong kế hoạch đầu tư công năm 2022; Công tác quản lý, sử dụng tài sản công là cơ sở nhà đất do các đơn vị thuộc quận hiện đang quản lý và việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước hướng tới mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử. 

Phiên chất vấn diễn ra sôi nổi, thẳng thắn thể hiện sự nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm. Tại phiên chất vấn đã có 17 lượt đại biểu phát biểu chất vấn, tái chất vấn và tranh luận, đặt ra 21 câu hỏi đề nghị 2 đồng chí Phó Chủ tịch UBND quận, 9 đồng chí là thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị và Chủ tịch UBND phường trả lời chất vấn. Đồng chí Chủ tịch UBND quận đã phát biểu tiếp thu, báo cáo, giải trình làm rõ thêm các vấn đề đại biểu HĐND quận quan tâm và trực tiếp trả lời những nội dung thuộc thẩm quyền.

“Thông qua Phiên chất vấn cho thấy các vấn đề được HĐND quận lựa chọn chất vấn tại kỳ họp thứ 5 là “đúng và trúng”, thiết thực, phù hợp thực tiễn, đáp ứng nguyện vọng của cử tri và Nhân dân” - đồng chí Vũ Đăng Định nhấn mạnh.

Không chỉ chú trọng cho phiên chất vấn, HĐND quận Hoàn Kiếm cũng quan tâm đến tổ chức các phiên họp của Thường trực HĐND quận để trao đổi, thảo luận và quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền. Thực hiện thẩm quyền được giao, Thường trực HĐND quận đã quyết định phê duyệt chủ trương bố trí ngân sách quận hỗ trợ kinh phí cho Công an thành phố Hà Nội thực hiện dự án lắp đặt hệ thống Camera trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.

Ngoài ra, trong 6 tháng đầu năm 2022, Thường trực HĐND quận đã tổ chức 2 hội nghị giao ban với các Ban, các Tổ đại biểu HĐND quận. Tại các hội nghị giao ban, Thường trực HĐND quận đã yêu cầu các Ban, Tổ đại biểu tập trung thực hiện các nhiệm vụ Luật giao, chú trọng tổ chức các hoạt động giám sát chuyên đề góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các Ban, các Tổ đại biểu HĐND quận. 


Đại biểu HĐND quận Hoàn Kiếm chất vấn tại phiên giải trình tại kỳ họp giữa năm 2022

Đặc biệt, triển khai thực hiện Đề án số 15-ĐA/TU ngày 12/5/2022 của Thành ủy Hà Nội về “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2026 gắn với thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị, củng cố chính quyền nông thôn tại thành phố Hà Nội”, căn cứ các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Đề án, Thường trực HĐND quận cũng đã chỉ đạo các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND quận bám sát các nội dung của Đề án triển khai xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện đáp ứng yêu cầu đề ra. 

Dự kiến trong tháng 9/2022, Thường trực HĐND quận Hoàn Kiếm sẽ tổ chức phiên giải trình về công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, đảm bảo vệ sinh môi trường tại khu vực bãi bồi ven sông Hồng thuộc quận Hoàn Kiếm theo kế hoạch đề ra.

Nâng cao giám sát chuyên đề ở các cơ sở

Thực hiện quy định của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND, Thường trực HĐND quận Hoàn Kiếm đã ban hành Nghị quyết về Chương trình giám sát và tổ chức triển khai thực hiện đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ tại từng thời điểm.

Trong 6 tháng đầu năm, Thường trực HĐND quận đã tham mưu giúp HĐND quận triển khai Đoàn giám sát chuyên đề về việc thực hiện các quy định pháp luật về cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở phường, tổ dân phố và thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại UBND các phường thuộc quận. 

Theo đó, Đoàn giám sát đã tiến hành giám sát trực tiếp tại 8 đơn vị, giám sát thông qua việc xem xét báo cáo của 11 đơn vị. Trên cơ sở giám sát, HĐND quận đã thông qua Nghị quyết về kết quả giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật về cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở phường, tổ dân phố; việc thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại quận Hoàn Kiếm. 

Qua đó, HĐND quận đã đưa ra 23 kiến nghị với các cơ quan có liên quan nhằm giải quyết những khó khăn, vướng mắc và khắc phục những tồn tại, hạn chế góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở phường, tổ dân phố và thực hiện hiệu quả việc thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn quận trong thời gian tới.

Ngoài ra, thực hiện Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2022, Thường trực HĐND quận đã ban hành Quyết định số 60/QĐ-HĐND ngày 05/5/2022 thành lập Đoàn giám sát chuyên đề về công tác rà soát đánh giá hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình trên địa bàn quận theo chuẩn nghèo đa chiều của thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025. Cụ thể đã tiến hành giám sát trực tiếp tại 4 đơn vị (UBND quận và UBND các phường: Cửa Đông, Tràng Tiền, Trần Hưng Đạo) và giám sát thông qua việc xem xét báo cáo của 16 đơn vị, tiến hành khảo sát tại 6 hộ gia đình (4 hộ cận nghèo và 2 hộ có hoàn cảnh khó khăn tại các phường Đồng Xuân, Cửa Đông và Hàng Bạc).

Phó Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Thị Phương Chung cho biết, các Ban, các Tổ đại biểu của HĐND quận cũng tăng cường giám sát chuyên đề. Trong 6 tháng đầu năm 2022, Ban Pháp chế đã chủ động triển khai 2 Đoàn giám sát về: Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại quận, tiến hành giám sát thông qua xem xét báo cáo của 19 đơn vị và giám sát trực tiếp tại 3 đơn vị (Văn phòng HĐND và UBND quận, UBND phường Hàng Đào, Lý Thái Tổ); giám sát kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2022 của các cơ quan tư pháp quận (Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự). 

Ban Kinh tế - xã hội đã tổ chức 2 Đoàn giám sát và khảo sát về: Công tác quản lý thị trường, công tác bình ổn giá, chống buôn lậu, hàng giả dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 tại Đội quản lý thị trường số 2 và khảo sát về tình hình quản lý, phát huy giá trị các di tích trên địa bàn quận (đã tiến hành khảo sát tại 3 phường: Hàng Trống, Hàng Bồ và Hàng Gai). Các Tổ đại biểu HĐND quận đã xây dựng kế hoạch hoạt động và đang tích cực chuẩn bị các nội dung để triển khai hoạt động giám sát theo đúng kế hoạch và tiến độ đề ra. 

Ngoài những hoạt động nổi bật trên, thực hiện quy định của Luật Tiếp công dân, 6 tháng đầu năm 2022, Thường trực HĐND quận đã tổ chức 6 buổi tiếp công dân với 16 lượt công dân; phối hợp với Tổ đại biểu HĐND Thành phố tổ chức 6 buổi tiếp công dân, với 20 lượt công dân; các Tổ đại biểu HĐND quận đã tổ chức 54 buổi tiếp công dân tại các đơn vị bầu cử; tiếp nhận và chuyển 4 đơn/3 vụ việc đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Dự kiến trong tháng 8/2022, Thường trực HĐND quận sẽ tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề, để nắm bắt các vấn đề cử tri quan tâm, để trao đổi, giải đáp, xem xét giải quyết, từ đó nâng cao công tác quản lý nhà nước trên địa bàn. 

Từ nay đến hết năm 2022, HĐND quận Hoàn Kiếm phấn đấu sẽ hoàn thành toàn diện chương trình giám sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND quận theo đúng tiến độ đề ra, chú trọng vào hoạt động chất vấn và giải trình tại các phiên họp của Thường trực HĐND quận. Tập trung chỉ đạo các Tổ đại biểu HĐND quận tổ chức thực hiện các hoạt động giám sát tại các đơn vị bầu cử.

Tham mưu giúp Quận ủy xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án số 15-ĐA/TU ngày 12/5/2022 của Thành ủy Hà Nội về “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2026 gắn với thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị, củng cố chính quyền nông thôn tại thành phố Hà Nội”.

Bên cạnh tập trung xây dựng và hoàn thành quy trình giải quyết công việc nội bộ của Thường trực HĐND; chương trình, quy chế phối hợp của các Ban HĐND và các cơ quan đơn vị có liên quan theo kế hoạch; HĐND quận cũng sẽ chủ động trong công tác chuẩn bị và tổ chức tốt các kỳ họp thường lệ, kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất của HĐND quận đảm bảo đúng Luật định, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của quận./.

Vũ Thủy


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  583 người đã bình chọn
  Thống kê: 3.664.215
  Online: 74