Sáng 18/10/2022, HĐND quận Thanh Xuân tổ chức kỳ họp thứ 6 - kỳ họp chuyên đề, để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền của HĐND quận.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Nguyễn Việt Hà cho biết, trong 9 tháng đầu năm, kinh tế tiếp của quận tục tăng trưởng, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn quận đến ngày 30/9/2022 đạt 3.918 tỷ 361 triệu đồng, bằng 88,06% dự toán Thành phố giao (bằng 120,63% so với cùng kỳ năm 2021). An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được bảo đảm; sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội được chú trọng, đời sống Nhân dân trên địa bàn ổn định.

Tại kỳ họp, Thường trực HĐND quận sẽ xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội của quận trong thời gian tới. Cụ thể, xem xét, thảo luận báo cáo điều chỉnh quyết toán thu, chi ngân sách quận Thanh Xuân năm 2021; báo cáo về điều chỉnh dự toán chi ngân sách quận Thanh Xuân năm 2022; báo cáo cập nhật, điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2022 quận Thanh Xuân.

Quang cảnh kỳ họp

Trên cơ sở xem xét các quy định của pháp luật hiện hành và tình hình thực tế của địa phương, các đại biểu HĐND quận đã thảo luận và thống nhất thông qua 3 nghị quyết: Nghị quyết về việc phê chuẩn điều chỉnh quyết toán thu, chi ngân sách quận Thanh Xuân năm 2021; Nghị quyết về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách quận Thanh Xuân năm 2022; Nghị quyết về việc cập nhật, điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2022 quận Thanh Xuân.

HĐND quận đề nghị UBND quận, phường và các đơn vị tập trung tổ chức triển khai khẩn trương, quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, đảm bảo các nghị quyết của HĐND quận đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả thiết thực. Trong đó, đối với công tác điều chỉnh quyết toán thu, chi ngân sách quận cần tập trung thực hiện đảm bảo tính chính xác, cân đối, đúng tiến độ theo nội dung Nghị quyết HĐND quận đã thông qua, đảm bảo trình tự thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Về điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2022, đề nghị UBND quận chỉ đạo các cơ quan đơn vị khẩn trương tiến hành phân bổ ngân sách kịp thời theo đúng quy định nhằm tổ chức các hoạt động đột xuất và định kỳ trong 3 tháng cuối năm, đảm bảo tiến độ đóng góp vào kết quả phát triển kinh tế xã hội trong năm 2022. Về việc thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022 của quận ở các lĩnh vực được thông qua tại kỳ họp này với khối lượng công việc lớn, UBND quận cần tập trung rà soát, triển khai các bước tiếp theo đúng quy định. Đồng thời, tiếp tục đánh giá, sắp xếp thứ tự ưu tiên, để đẩy nhanh tiến độ đầu tư, chú trọng quản lý sau đầu tư; thường xuyên kiểm tra, giám sát để đẩy mạnh giải ngân, hoàn thành công trình, dự án đảm bảo chất lượng, tiến độ và hiệu quả.

Ngoài ra, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND và các đại biểu HĐND quận tiếp tục tăng cường giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết và báo cáo HĐND quận theo quy định./.

Lê Hải


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  715 người đã bình chọn
  Thống kê: 4.907.448
  Online: 131