Chín tháng đầu năm 2022, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND huyện Phúc Thọ đã bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy và nghị quyết của HĐND, tập trung chỉ đạo, chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, thẩm quyền, đảm bảo tiến độ, phù hợp với tình hình thực tiễn. 

Ngay từ đầu năm, Thường trực HĐND huyện đã xây dựng, ban hành Chương trình công tác; Chương trình giám sát năm 2022 và Kế hoạch, lịch công tác cụ thể đến từng tuần, tháng, quý. Đặc biệt, Thường trực HĐND huyện đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng và ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án số 15-ĐA/TU của Thành ủy Hà Nội về nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2026 gắn với thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và củng cố chính quyền nông thôn tại thành phố Hà Nội. Đồng thời, tổ chức quán triệt, triển khai kịp thời, đồng bộ tới Ban chấp hành Đảng bộ, đại biểu HĐND huyện, các Ban, phòng, ngành, Tổ chức chính trị xã hội huyện, Đảng ủy, HĐND các xã, thị trấn. Chỉ đạo HĐND các xã, thị trấn kịp thời triển khai, thực hiện kế hoạch ngay trong kỳ họp giữa năm 2022.

Hội nghị giao ban chuyên đề quý I/2022 của Thường trực HĐND huyện Phúc Thọ

Tổ chức thành công 03 kỳ họp HĐND huyện

Chín tháng đầu năm 2022, HĐND huyện Phúc Thọ đã tổ chức thành công 3 kỳ họp (1 kỳ họp thường lệ, 2 kỳ họp chuyên đề), để thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 và quyết nghị một số nội dung quan trọng thuộc các lĩnh vực: đầu tư công, quy hoạch, nông nghiệp, quốc phòng quân sự địa phương. 

Công tác chuẩn bị, tổ chức các kỳ họp HĐND huyện được thực hiện nghiêm túc, chất lượng và đảm bảo đúng Luật, đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Thường trực HĐND huyện tổ chức hội nghị liên tịch các cơ quan để thống nhất, rà soát các nội dung trình kỳ họp, phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng. Trong quá trình chuẩn bị thường xuyên rà soát, kiểm tra, đôn đốc bảo đảm tiến độ, thời gian, chất lượng. Các nội dung kỳ họp đều được Thường trực HĐND, UBND huyện báo cáo, xin ý kiến của Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện theo Quy chế, bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ chính trị của Huyện. Các Ban của HĐND chủ động tiếp cận tài liệu, phối hợp với các phòng, ngành của Huyện thực hiện khảo sát, tổ chức tốt thẩm tra các đề án, báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết, bảo đảm tiến độ, chất lượng. 

Hoạt động giám sát, khảo sát được tổ chức linh hoạt, sát thực tiễn

Bám sát Nghị quyết của HĐND, các chỉ thị, nghị quyết của Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, các Ban, Tổ và Đại biểu HĐND huyện chủ động xây dựng kế hoạch giám sát năm. Bên cạnh giám giám sát thường xuyên, HĐND huyện tổ chức tốt việc giám sát, khảo sát chuyên đề. Các cuộc giám sát bảo đảm quy trình theo Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND. Chú trọng lựa chọn nội dung giám sát đúng, trúng trọng tâm, linh hoạt, đa dạng hóa các hình thức giám sát; tổ chức giám sát nghiêm túc, toàn diện, trung thực, khách quan trong báo cáo kết quả giám sát, đặc biệt chú trọng kiến nghị giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra.

Chín tháng đầu năm 2022, Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện đã tổ chức 10 cuộc giám sát, khảo sát chuyên đề với 42 buổi làm việc trực tiếp tại 83 lượt đơn vị. Giữa hai kỳ họp, Thường trực HĐND huyện đã tổ chức 01 phiên giải trình về việc trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 05 HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Công tác tổ chức phiên giải trình được thực hiện đúng quy định của Luật, nghiêm túc, trách nhiệm. Nội dung yêu cầu và giải trình đã được Thường trực HĐND rà soát kỹ, khảo sát thực địa để đảm bảo tính khách quan, đúng thực tế, là những vấn đề trọng tâm, bức xúc được cử tri và nhân dân quan tâm như: việc cung cấp nước sạch, bàn giao đất dịch vụ 10%, đất giãn dân cho các hộ dân, di dời cột điện, cột viễn thông, xử lý vi phạm đất đai...

Phiên giải trình diễn ra sôi nổi, thẳng thắn, nghiêm túc, trách nhiệm. Sau giải trình, Thường trực HĐND huyện ban hành thông báo kết luận, đồng thời theo dõi, nắm bắt tiến độ giải quyết. Đến nay, kiến nghị về 02 cột viễn thông nằm giữa đoạn đường Nhà văn hóa thông Nghĩa Lộ thuộc đường liên xã Thọ Lộc - Võng Xuyên - Phương Độ đã được di dời, các kiến nghị khác vẫn đang được UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban, ngành, đơn vị liên quan tiếp tục tham mưu giải quyết.

Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ

Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân; đôn đốc việc giải quyết kiến nghị của cử tri, đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND với UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn được tăng cường chặt chẽ, hiệu quả hơn, giải quyết tốt các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp. 

Những tháng cuối năm 2022, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND huyện tiếp tục thực hiện tốt hoạt động phối hợp với các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ để thực hiện có hiệu quả các chương trình công tác, nhiệm vụ trọng tâm của Huyện, phối hợp chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết của HĐND huyện năm 2022.

Tiếp tục tổ chức tốt các cuộc khảo sát, giám sát chuyên đề, phiên giải trình, chất vấn theo chương trình kế hoạch năm 2022. Trong đó tập trung giám sát tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và việc thực hiện các nghị quyết chuyên đề của HĐND huyện; giám sát việc thực hiện các kiến nghị của Đoàn giám sát. Đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, kiến nghị của công dân; tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp của đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; chuẩn bị và tổ chức tốt kỳ họp chuyên đề và kỳ họp thường lệ cuối năm của HĐND huyện, ban hành các Nghị quyết đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng luật, bám sát yêu cầu, tình hình thực tiễn ở địa phương./.

Lê Hải


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  710 người đã bình chọn
  Thống kê: 4.586.130
  Online: 96