Sáng 21/10/2022, HĐND huyện Thạch Thất khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 08 (Kỳ họp chuyên đề) để xem xét quyết định những nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND huyện.

Quang cảnh kỳ họp

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Minh Hồng cho biết, 10 tháng đầu năm 2022, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn thách thức, đặc biệt do tác động của dịch bệnh Covid-19, song kinh tế của Huyện tiếp tục đạt mức tăng trưởng khá. Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực nhất là lĩnh vực quản lý đất đai, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường, văn hóa thông tin, y tế được tăng cường. Huyện đã chú trọng, tập trung công tác rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch xây dựng xã, thị trấn.

Kỳ họp thứ 08 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức để xem xét, quyết định một số nội dung: Bổ sung một số dự án vào danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 để thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư; phê duyệt chủ trương đầu tư dự án, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của huyện; điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công của Huyện năm 2022.

Đại biểu HĐND huyện biểu quyết thông qua chương trình kỳ họp

Tại kỳ họp, HĐND huyện đã tiến hành xem xét, thảo luận các báo cáo được UBND huyện trình, báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện và quyết nghị thông qua 03 Nghị quyết quan trọng với tỷ lệ thống nhất cao: Nghị quyết về bổ sung một số dự án vào danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư 37 dự án; điều chỉnh chủ trương đầu tư 16 dự án vào danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cấp huyện; Nghị quyết về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công cấp Huyện năm 2022.

Sau một thời gian làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 08 HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Minh Hồng phát biểu tại kỳ họp

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Minh Hồng đề nghị, ngay sau kỳ họp, UBND huyện tập trung chỉ đạo các ngành có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chủ động triển khai thực hiện hiệu quả các Nghị quyết đã được kỳ họp thứ 08 HĐND Huyện thông qua, đảm bảo nghị quyết đạt hiệu quả thiết thực, trong đó tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác đầu tư, giải ngân vốn đầu tư công năm 2022, phấn đấu đạt hiệu quả ở mức cao nhất, góp phần thúc đẩy hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện năm 2022 và những năm tiếp theo. 

Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện, Tổ đại biểu HĐND huyện và các đại biểu HĐND huyện tiếp tục giám sát việc triển khai tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐND huyện, đồng thời thường xuyên lắng nghe, tiếp thu các ý kiến của cử tri và nhân dân trong huyện để truyền tải, phản ánh kịp thời với HĐND huyện nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở; chuẩn bị tổ chức tốt Kỳ họp thứ 09 Kỳ họp HĐND huyện cuối năm 2022.

Chủ tịch HĐND huyện cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền kịp thời các Nghị quyết của HĐND huyện để nhân dân nắm bắt đầy đủ thông tin, tăng cường giám sát góp phần tích cực đưa Nghị quyết vào cuộc sống./.

Lê Hải


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  715 người đã bình chọn
  Thống kê: 4.907.758
  Online: 7