Chiều ngày 4/11, HĐND thị xã Sơn Tây khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 9 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền. 


Toàn cảnh kỳ họp

Tại kỳ họp, HĐND thị xã đã xem xét, thông qua 5 Nghị quyết gồm: Nghị quyết bổ sung danh mục 21 dự án đề xuất UBND thành phố chấp thuận đầu tư, 61 dự án đầu tư trên địa bàn các xã, 62 dự án đầu tư trên địa bàn các phường vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 của thị xã Sơn Tây; Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư 06 dự án, điều chỉnh chủ trương đầu tư 02 dự án đầu tư công; Nghị quyết điều chỉnh điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022; Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND thị xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Đỗ Thị Lan Hương - nguyên Trưởng phòng Nội vụ; ông Vũ Dư Hùng - nguyên Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin; Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức danh Ủy viên UBND thị xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Đinh Duy Hưng -  Trưởng phòng Nội vụ thị xã; ông Mai Trọng Thắng - Trưởng Công an thị xã và ông Nguyễn Hải Anh - Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin thị xã. 


Chủ tịch HĐND thị xã Nguyễn Quang Hán tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bầu Ủy viên UBND thị xã 

Phát biểu tại kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Nguyễn Quang Hán đề nghị UBND thị xã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện nghiêm túc; đề cao tinh thần trách nhiệm trong chỉ đạo, điều hành, trong phối hợp tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao. Thường trực HĐND, các ban HĐND, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND thị xã tăng cường phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết HĐND thị xã./.

Phan Thanh (Thị xã Sơn Tây)


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  705 người đã bình chọn
  Thống kê: 4.364.605
  Online: 142