Ngày 28/10/2022, HĐND huyện Thanh Trì khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp chuyên đề (Kỳ họp thứ 7) nhằm thảo luận, thông qua các tờ trình, nghị quyết về chủ trương đầu tư các dự án góp phần vào sự phát triển của huyện trong thời gian tới.


Quang cảnh Kỳ họp

Tại kỳ họp, HĐND huyện đã thông qua các nghị quyết về: Phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án sử dụng ngồn vốn đầu tư công thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐND huyện; bổ sung danh mục và điều chỉnh, điều hòa kế hoạch vốn đầu tư công ngân sách huyện năm 2022 (đợt 3); chủ trương giao UBND huyện phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư một số nội dung trong quá trình thực hiện dự án đầu tư công thuộc thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư của HĐND huyện. 

HĐND huyện đề nghị UBND huyện chỉ đạo các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ đầu tư và các đơn vị liên quan thực hiện rà soát, chuẩn xác quy mô đầu tư, có giải pháp đấu nối thích hợp, khớp nối đồng bộ; lựa chọn phương án, giải pháp kỹ thuật phù hợp đảm bảo tránh trùng lặp, tiết kiệm, hiệu quả; xác định nguồn gốc đất đai, xây dựng phương án, kinh phí giải phóng mặt bằng đảm bảo đúng chế độ, chính sách hiện hành; Lập và trình phê duyệt dự án đầu tư đúng trình tự thủ tục quy định của pháp luật. Điều chỉnh thời gian và tiến độ thực hiện dự án, điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn không làm thay đổi mục tiêu đầu tư và tổng mức đầu tư hoặc tăng tổng mức đầu tư dưới 5% đảm bảo theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản quy định pháp lý có liên quan.

HĐND huyện Thanh Trì kiện toàn các chức danh chủ chốt

HĐND huyện đề nghị UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban, UBND các xã, thị trấn có liên quan tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, phối hợp với đơn vị được giao nhiệm vụ chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án; Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ngân sách, không để xảy ra lãng phí, thất thoát trong quá trình đầu tư xây dựng công trình, giải quyết các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành dự án đảm bảo đúng mục tiêu, tiến độ, chất lượng công trình.

Cũng tại kỳ họp, HĐND huyện đã miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Danh Huy, nguyên Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường do chuyển công tác; đồng thời bầu kiện toàn Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Lương Anh Dũng./.

Lê Hải


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  698 người đã bình chọn
  Thống kê: 4.284.889
  Online: 10