Từ ngày 18 đến ngày 25/10/2022, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND thị xã Sơn Tây đã giám sát đối với các dự án đầu tư công triển khai chậm tiến độ, chậm kết thúc xây dựng để đưa vào khai thác sử dụng giai đoạn từ 01/01/2016 đến 31/8/2022 trên địa bàn các xã, phường gồm: Lê Lợi, Ngô Quyền, Phú Thịnh, Quang Trung, Xuân Khanh, Cổ Đông và Thanh Mỹ.

Đoàn giám sát của Thường trực HĐND thị xã đi khảo sát tại một số dự án

Qua giám sát cho thấy, các xã, phường đã thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư theo đúng các quy định của Luật Đầu tư công, Nghị định và các văn bản hướng dẫn hiện hành. Công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu; nghiệm thu, bàn giao và thanh quyết toán công trình được quan tâm thực hiện. Tuy nhiên, một số dự án phải lựa chọn nhà thầu lập thiết kế bản vẽ kỹ thuật, đấu thầu 02 bước nên ảnh hưởng đến tiến độ lựa chọn nhà thầu thi công thực hiện dự án; việc triển khai chủ trương đầu tư, hoàn thiện các thủ tục đầu tư và công tác thẩm định các dự án của các đơn vị còn chậm; công tác nghiệm thu giai đoạn để có khối lượng thanh toán cho đơn vị thi công còn chậm. Đặc biệt, công tác giải phóng mặt bằng còn gặp nhiều khó khăn do xác nhận nguồn gốc đất, sai lệch diện tích đất thu hồi so với diện tích đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đất ở); sai lệch nhiều thông tin trong chứng nhận quyền sử dụng đất như số tờ bản đồ, số thửa đất,…

Quang cảnh buổi giám sát

Qua các buổi giám sát, Phó Chủ tịch HĐND thị xã Trần Phạm Hùng đề nghị các xã, phường tiếp tục tập trung chỉ đạo, đôn đốc các chủ đầu tư phối hợp cùng các ngành giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án; đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ, lựa chọn nhà thầu, thi công, nghiệm thu, giải ngân, thanh toán đối với các dự án  đầu tư công. Các xã, phường tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò của MTTQ trong công tác kiểm tra, giám sát đầu tư cộng đồng. Tập trung kiểm tra, đôn đốc, giải quyết các khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền, báo cáo UBND thị xã các nội dung vượt thẩm quyền để được chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời.

Phó Chủ tịch HĐND thị xã Trần Phạm Hùng cho biết, việc giám sát nhằm xem xét, đánh giá tình hình và hiệu quả đầu tư của các dự án đầu tư công, qua đó đưa ra các kiến nghị và giải pháp cần thiết nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác triển khai thực hiện các dự án, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công. Qua đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật đầu tư công gắn với việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; từng bước hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo cảnh quan kiến trúc và môi trường đô thị cũng như mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn thị xã trong thời gian tới. Đây cũng sẽ là nội dung HĐND thị xã thực hiện tại phiên giải trình dự kiến được tổ chức vào cuối tháng 11/2022 tới./.

Phan Thanh (Thị xã Sơn Tây)


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  705 người đã bình chọn
  Thống kê: 4.364.236
  Online: 11