Sáng 28/10/2022, HĐND huyện Chương Mỹ tổ chức kỳ họp thứ Chín - Kỳ họp chuyên đề về lĩnh vực đầu tư công.

Toàn cảnh kỳ họp

Khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Tiến Tường cho biết, kỳ họp thứ 9 HĐND huyện sẽ xem xét, phê duyệt các nội dung: Việc điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025; Cập nhật, điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; Cập nhật, điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2022. Đây là những nội dung có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của huyện và hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế-xã hội năm 2022 cũng như các năm tiếp theo. 

Với tinh thần quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện năm 2022 và cả nhiệm kỳ, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị các đại biểu HĐND huyện phát huy dân chủ, trí tuệ, truyền thống đoàn kết, đề cao tinh thần trách nhiệm, công tâm khách quan, xem xét một cách thấu đáo, nghiêm túc, thể hiện vai trò, trách nhiệm để HĐND huyện tiếp tục có những quyết định quan trọng, thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022 và những năm tiếp theo.

Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Tiến Tường phát biểu khai mạc kỳ họp

Tại kỳ họp, HĐND huyện đã thống nhất thông qua 03 Nghị quyết. Thứ nhất, Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025, theo đó điều chỉnh nguồn vốn đối với 04 dự án, trong đó có 03 dự án điều chỉnh cả nguồn vốn và thời gian thực hiện theo Nghị quyết số 21 ngày 12/9/2022 của HĐND Thành phố.

Thứ hai, Nghị quyết về cập nhật, bổ sung, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, theo đó, tổng kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 sau điều chỉnh là 5.808.882 triệu đồng, bố trí cho 415 dự án và 04 gói hỗ trợ, 01 gói dự phòng.

Thứ ba, nghị quyết về cập nhật, bổ sung, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2022 với tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 sau điều chỉnh là 1.266.361 triệu đồng, bố trí cho 178 dự án và 02 gói hỗ trợ. 

HĐND huyện đề nghị UBND huyện ngay sau kỳ họp chỉ đạo các cơ quan chuyên môn triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND huyện đã được thông qua, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật, triển khai thực hiện các dự án đảm bảo kỹ thuật, mỹ thuật và tiến độ. Đề nghị Ủy ban MTTQ huyện, Thường trực HĐND huyện, các Ban của HĐND huyện, các đại biểu HĐND huyện tăng cường các hoạt động giám sát, đảm bảo thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các Nghị quyết của HĐND huyện đã thông qua./.

Lê Hân (Hhuyện Chương Mỹ)


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  698 người đã bình chọn
  Thống kê: 4.276.061
  Online: 22