Ngày 28/10/2022, HĐND huyện Mê Linh khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 7) để xem xét, thông qua các Tờ trình về chủ trương, điều chỉnh, bổ sung đầu tư công trên địa bàn Huyện.

Toàn cảnh kỳ họp

Tại kỳ họp, HĐND huyện đã Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022 (đợt 2), cập nhật kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 huyện Mê Linh; Phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công của huyện Mê Linh năm 2022.

Theo đó, tổng số vốn điều chỉnh giảm 100.510 triệu đồng của 22 dự án (gồm 07 dự án trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật, 01 dự án lĩnh vực trự sở, 03 dự án lĩnh vực giáo dục, 04 dự án lĩnh vực di tích, 07 dự án lĩnh vực giao thông, thủy lợi). Tổng vốn bổ sung 100.510 triệu đồng từ các nguồn điều chỉnh giảm được bổ sung cho 54 dự án (gồm 28 dự án chuyển tiếp với số vốn 67.420 triệu đồng, 26 dự án mới với số vốn 33.090 triệu đồng). Trong đó vốn bổ sung trong lĩnh vực giáo dục là 36.600 triệu đồng cho 13 dự án chuyển tiếp; trong lĩnh vực trụ sở 12.400 triệu đồng cho 3 dự án chuyển tiếp; trong lĩnh vực y tế 2.500 triệu đồng để khởi công mới Trạm Y tế xã Đại Thịnh; trong lĩnh vực giao thông nông thôn 20.130 triệu đồng cho 22 dự án, gồm 8 dự án chuyển tiếp và 14 dự án mới; giao thông nội động 5.300 triệu đồng cho 5 dự án (gồm 2 dự án chuyển tiếp, 3 dự án mới); trong lĩnh vực thể thao l.500 triệu đồng; trong cải tạo ao hồ 2.900 triệu đồng cho 5 dự án; trong lĩnh vực văn hóa 4.490 triệu đồng cho 5 dự án; bố trí 2.100 triệu đồng cho 2 dự án nâng cấp cải tạo nghĩa trang.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Anh Tuấn phát biểu tại kỳ họp

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khẳng định, 02 nội dung được thông qua tại kỳ họp là những nội dung rất quan trọng, tác động lớn đối với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của Huyện trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

Để Nghị quyết của HĐND Huyện sớm đi vào thực tiễn, Chủ tịch HĐND Huyện đề nghị UBND Huyện, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, chủ động triển khai tổ chức thực hiện quyết liệt, bài bàn, thực chất bằng những công trình, sản phẩm cụ thể. Các Ban HĐND, các Tổ đại biểu, các đại biểu HĐND Huyện, Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên tập trung đôn đốc, giám sát chặt chẽ quá trình thực hiện, đảm bảo việc thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết./.

Phi Long


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  698 người đã bình chọn
  Thống kê: 4.276.162
  Online: 18