Sáng 31/10/2022, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Long Biên Đường Hoài Nam và Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Nguyễn Mạnh Hà đã đối thoại với Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trên địa bàn.   


Quang cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Long Biên Nguyễn Mạnh Hà báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng; công tác xây dựng đảng, hoạt động của mặt trận tổ quốc (MTTQ) và các đoàn thể chính trị - xã hội 9 tháng đầu năm 2022, kết quả thực hiện thông báo kết luận hội nghị đối thoại năm 2021. Theo đó, 9 tháng đầu năm, Quận ủy Long Biên đã chủ động tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp và đạt được kết quả toàn diện trên các lĩnh vực. 

Kinh tế trên địa bàn quận tiếp tục duy trì mức tăng trưởng khá; tổng mức bán lẻ 22.094 tỷ đồng, đạt 75,6% kế hoạch (tăng 22% so với cùng kỳ 2021); giá trị sản xuất công nghiệp và xây dựng 36.030 tỷ đồng, đạt 73,2% kế hoạch (tăng 28% so với cùng kỳ 2021; cân đối thu - chi ngân sách được đảm bảo. 

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm chỉ đạo sát sao gắn với thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị; chỉ đạo tốt Đại hội chi bộ thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025. Vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội được phát huy. Toàn quận Long Biên đang ra sức thi đua lập thành tích hướng tới kỷ niệm 20 năm thành lập quận.

Về kết quả giải quyết kiến nghị tại Hội nghị đối thoại định kỳ giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội và nhân dân trên địa bàn quận Long Biên năm 2021, quận và các phường tập trung chỉ đạo giải quyết và trả lời 100% các ý kiến. Nội dung các kiến nghị được giải quyết đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng; người đứng đầu các đơn vị thể hiện rõ trách nhiệm trong việc duy trì tổ chức đối thoại đột xuất, định kỳ…

Đại diện người dân phường Phúc Đồng, quận Long Biên nêu kiến nghị tại Hội nghị

Tại hội nghị, đại biểu MTTQ, các tổ chức và Nhân dân đã nêu nhiều ý kiến, kiến nghị về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị; về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đặc biệt là phản ánh nhiều vấn đề dân sinh từ cơ sở liên quan đến quản lý đất đai, trật tự đô thị, giải phóng mặt bằng, đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, vệ sinh môi trường, thoát nước, lao động, việc làm… Đáng chú ý, các ý kiến đánh giá cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy Đảng quận, phường, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của UBND quận và 14 phường, nhất là trong thực hiện chủ đề công tác năm của thành phố “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” và chủ đề của quận là “Năm dân vận khéo, trọng tâm công tác GPMB và chỉnh trang đô thị”.

Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch HĐND quận Đường Hoài Nam trao đổi, giải đáp các ý kiến, kiến nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Đường Hoài Nam khẳng định, những vấn đề mà đại biểu đặt ra đều là những nhiệm vụ chính trị quan trọng có tác động, ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống người dân. Mỗi lĩnh vực đều đạt được những kết quả, được Nhân dân ghi nhận, tuy nhiên, trong thực tế vẫn còn một số vấn đề cần được quan tâm giải quyết. Với trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền Quận, đồng chí Đường Hoài Nam trân trọng tiếp thu các ý kiến phát biểu của các đại biểu tại Hội nghị, đồng thời giao Văn phòng Quận ủy tổng hợp các ý kiến phát biểu tại Hội nghị; rà soát các ý kiến đã được trả lời, các ý kiến chưa được trả lời để tham mưu Quận ủy, UBND quận chỉ đạo giải quyết và trả lời bằng văn bản sau hội nghị. UBND quận giải quyết kịp thời, hiệu quả những vấn đề đặt ra; chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn trả lời các ý kiến, kiến nghị của nhân dân trước ngày 25/11/2022. Ban Dân vận Quận ủy chủ trì công tác tham mưu theo dõi, đôn đốc kết quả thực hiện Kết luận hội nghị đối thoại năm 2022.

Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Đường Hoài Nam mong muốn Ủy ban MTTQ, các đoàn thể chính trị-xã hội và Nhân dân trên địa bàn tiếp tục đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền; phát huy vai trò, trách nhiệm của Ủy ban MTTQ, các đoàn thể chính trị-xã hội và Nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của quận và cơ sở, xây dựng quận Long Biên phát triển bền vững, văn minh, hiện đại./.

Phi Long


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  677 người đã bình chọn
  Thống kê: 4.167.519
  Online: 46