Sáng 26/4/2023, Đoàn Đại biểu Quốc hội - Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị góp ý vào dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi). Đồng chí Nguyễn Thị Kim Anh, Ủy viên Thường trực trực Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội và đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố chủ trì hội nghị.


Toàn cảnh hội nghị

Dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) có 7 Chương, 79 Điều, quy định khá chi tiết, toàn diện, nêu đầy đủ các khía cạnh có liên quan đến việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, từ đối tượng người được hưởng thụ, quyền lợi của người tiêu dùng, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực thương mại, đến giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng với tổ chức, cá nhân kinh doanh, cũng như trách nhiệm của Nhà nước, MTTQ Việt Nam, tổ chức chính trị-xã hội…

Tại hội nghị đã có 13 ý kiến đóng góp vào dự thảo Luật. Trong đó, ông Phạm Ngọc Thảo, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Dân chủ - Pháp luật, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố cho rằng: Dự thảo Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được cơ quan soạn thảo chuẩn bị công phu, kế thừa những nội dung quan trọng của Luật trước đây, đồng thời, bổ sung nhiều nội dung quan trọng như quy định những điều cơ bản về nguyên tắc, phạm vi đối tượng, quyền của người tiêu dùng được pháp luật bảo vệ…Ông Phạm Ngọc Thảo đồng tình với nội dung dự thảo Luật, đồng thời, bổ sung một số nội dung về: nghĩa vụ của người tiêu dùng, hành vi bị cấm; đảm bảo an toàn, đo lường chất lượng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho người tiêu dùng; cung cấp thông tin về sản phẩm; trách nhiệm của bên thứ ba trong việc cung cấp thông tin về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; thu hồi sản phẩm, hàng hóa có khuyết tật; Bồi thường thiệt hại do sản phẩm, hàng hóa có khuyết tật gây ra; trách nhiệm công bố công khai thông tin cảnh báo người tiêu dùng trong giao dịch trên không gian mạng; trách nhiệm tổ chức, cá nhân bán hàng đa cấp…

Còn theo T.S.Đinh Hạnh, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Kinh tế, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, dự thảo Luật đã được soạn thảo khá đầy đủ, toàn diện; thể hiện được sự công bằng, rõ ràng, minh bạch giữa lợi ích, quyền lợi của người tiêu dùng với các tổ chức, cá nhân kinh doanh trước pháp luật. Tuy nhiên, tại Điều 48, Chương IV quy định trách nhiệm của MTTQ Việt Nam nhưng còn chưa rõ, chưa đầy đủ với chức năng của Mặt trận, do đó phải bổ sung Điều 48 cụ thể và rõ ràng hơn về 4 nội dung: xây dựng chủ trương, chính sách, luật pháp; Phản biện xã hội; Giám sát; Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ được pháp luật quy định về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Còn ông Bạch Thành Định, Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn công tác tôn giáo, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố góp ý, điều 2, khoản 2: “Tổ chức, cá nhân kinh doanh” cần bổ sung thành “Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh” vì không chỉ người kinh doanh có trách nhiệm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng mà trước tiên, người sản xuất phải là người đầu tiên có trách nhiệm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Vì vậy, cần bổ sung vào các điều trên đây cũng là “đối tượng áp dụng”. Ngay từ “đối tượng áp dụng” cũng nên thay bằng từ “đối tượng thi hành”.

Tại điều 3, khoản 7, điểm b có giải thích về bán hàng đa cấp. tuy nhiên, hình thức bán hàng này không được quy định trong Luật Thương mại, vì vậy, đề nghị Ban soạn thảo xem xét.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Kim Anh, Ủy viên Thường trực trực Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội đánh giá cao 13 ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các chuyên gia, những chuyên gia đã từng công tác trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và đã nghiên cứu kỹ dự thảo Luật. Đồng chí cho biết, đến thời điểm này, Dự án Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) đã được đánh giá chuẩn bị công phu, cơ bản đáp ứng theo nhu cầu hiện nay. Các ý kiến tại hội nghị sẽ được tiếp thu để gửi Ban soạn thảo tổng hợp, nghiên cứu hoàn thiện dự thảo Luật./.

 

Hoài Thương


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  698 người đã bình chọn
  Thống kê: 4.281.815
  Online: 22