Thực hiện Công văn số 2769/UBND-TH ngày 30/08/2023 của UBND thành phố Hà Nội về việc phân công trả lời kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 12 HĐND Thành phố khóa XVI, trên cơ sở nhiệm vụ được phân công, Sở Y tế vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri.

Đối với kiến nghị Thành phố có chính sách, cơ chế đặc thù nhằm thu hút bác sĩ trẻ mới ra trường về công tác tại tuyến y tế cơ sở của cử tri huyện Chương Mỹ, Sở Y tế cho biết, những năm qua, Thành phố luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao trong việc phát triển nguồn nhân lực, các đơn vị trong ngành Y tế đã nhận thức được tầm quan trọng của công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân Thủ đô. Thời gian qua, ngành Y tế đã thực hiện tốt công tác thu hút, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, nhưng do chế độ đãi ngộ còn hạn chế nên trên thực tế tuyến y tế cơ sở vẫn thiếu bác sĩ, đặc biệt là bác sĩ có kinh nghiệm, chuyên khoa sâu; nhân lực của một số chuyên ngành như Lao, Tâm thần, Truyền nhiễm, Giải phẫu bệnh, Pháp y còn chưa đủ so với yêu cầu. Các Bệnh viện tuyến huyện và Trung tâm Y tế quận/huyện/thị xã đã xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức hàng năm, tuy nhiên, qua các kỳ tuyển dụng viên chức, việc thu hút bác sĩ về tuyến y tế cơ sở còn chưa có sức hấp dẫn, nhiều chỉ tiêu tuyển dụng không có người đăng ký dự thi nên đơn vị không tuyển dụng đủ chỉ tiêu đăng ký.

Sở Y tế sẽ tiếp tục tham mưu, kiến nghị UBND Thành phố chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả một số chế độ chính sách mới đối với nhân viên y tế như: Nghị quyết số 19/2022/NQ-HĐND ngày 12/9/2022 HĐND Thành phố quy định mức hỗ trợ, động viên đối với công chức, viên chức, lao động hợp đồng lĩnh vực y tế tại các cơ quan, đơn vị công lập trực thuộc thành phố Hà Nội; Nghị định 05/2023/NĐ-CP ngày 15/02/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 56/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập, theo đó "điều chỉnh chế độ phụ cấp ưu đãi nghề đối với cán bộ y tế dự phòng và y tế cơ sở từ mức 40-70% lên mức 100%", thời gian áp dụng tính từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 31/12/2023.

Đồng thời, tiếp tục đề xuất các chính sách hỗ trợ bác sĩ về công tác tại tuyến y tế cơ sở: Phát huy hiệu quả hơn các chính sách của nhà nước để ưu tiên trong tuyển dụng, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, đặc biệt là bác sĩ cho tuyến y tế cơ sở và các chuyên khoa Lao, Tâm thần, Truyền nhiễm, Giải phẫu bệnh, Pháp y; Phối hợp với các trường đại học, cao đẳng khối ngành sức khỏe thu hút nguồn nhân lực y tế chất lượng cao đăng ký dự tuyển vào làm việc tại các đơn vị trực thuộc Sở Y tế sau khi tốt nghiệp; Ưu tiên đào tạo cho tuyến y tế cơ sở, đặc biệt là chuyên ngành Bác sĩ gia đình để thực hiện mô hình Bác sĩ gia đình tại các trạm y tế; Phối hợp với các trường đại học, cao đẳng khối ngành sức khỏe tổ chức các khóa đào tạo nhân lực theo nhu cầu của ngành Y tế (đào tạo theo địa chỉ)...

Sở Y tế kiến nghị UBND Thành phố xem xét, phê duyệt các cơ chế chính sách thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao về làm việc tại các trạm y tế xã: Đối với các bác sĩ đã công tác tại các trạm y tế được hưởng thêm 70% mức lương theo bậc lương; Đối với bác sĩ tình nguyện về công tác tại trạm y tế được hưởng lương như các bác sĩ đã công tác tại trạm và được hỗ trợ 60 tháng lương tối thiểu (nếu công tác 5 năm tại trạm y tế) từ nguồn ngân sách Thành phố; Có chính sách hỗ trợ về nhà ở, phương tiện đi lại, hỗ trợ kinh phí đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn... Đối với các bác sĩ cử đi tăng cường, hỗ trợ cho các trạm y tế điểm: Được hỗ trợ kinh phí đi lại, công tác phí, tiền lưu trú theo quy định; Được hưởng 100% lương và phụ cấp và các khoản kinh phí như khi công tác tại đơn vị.

Toàn văn trả lời kiến nghị cử tri của Sở Y tế mời xem tại file đính kèm./.

Quốc Thịnh


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  714 người đã bình chọn
  Thống kê: 4.859.745
  Online: 165