Dự kỳ họp có Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên; Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện, các vị đại biểu HĐND huyện cùng cử tri và Nhân dân các dân tộc trong huyện Ba Vì.

Toàn cảnh kỳ họp

Báo cáo đánh giá tình hình kinh tế-xã hội năm 2023 của huyện Ba Vì tại kỳ họp cho thấy, kinh tế trên địa bàn huyện Ba Vì tiếp tục duy trì phát triển, đạt mức tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Công tác quản lý chi ngân sách đảm bảo đúng quy định, tiết kiệm, hiệu quả, bảo đảm các nhiệm vụ chi theo dự toán đã được HĐND huyện giao. An sinh và phúc lợi xã hội được đảm bảo. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm đầu tư phát triển, các hoạt động bảo tồn văn hóa dân tộc thiểu số trên địa bàn được nâng cao. Tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá, xây dựng sản phẩm du lịch mới, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, tăng 34,33% lượng khách so với cùng kỳ năm 2022.

Công tác xây dựng nông thôn mới và chương trình OCOP tiếp tục được chú trọng, toàn huyện hiện có 28 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên. Chất lượng giáo dục đào tạo tiếp tục được quan tâm, số lượng trường học công lập đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn huyện đạt tỷ lệ hơn 80%. Công tác lập quy hoạch xây dựng vùng huyện Ba Vì đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của UBND TP phê duyệt và được các cấp Chính quyền địa phương hết sức quan tâm, chỉ đạo sâu sát. Hoàn thành công tác cung cấp số liệu, tài liệu phục vụ lập quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên phát biểu tại kỳ họp

Phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực mà Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, các tổ chức đoàn thể và Nhân dân huyện Ba Vì đã đạt được trong thời gian qua. Trong đó, năm 2023 huyện Ba Vì đã đạt được những kết quả nổi bật, toàn diện phát triển kinh tế - xã hội.

Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phạm Quí Tiên đề nghị huyện tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, quản lý sử dụng đất đai; làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, bảo đảm trật tự công cộng; thực hiện tốt công tác vệ sinh. Tập trung triển khai các dự án cung cấp nước sạch, phấn đấu tỷ lệ hộ dân được cung cấp nước sạch đạt 98%.

Đồng chí Phạm Quí Tiên cũng đề nghị huyện Ba Vì cần tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để khuyến khích hỗ trợ, thu hút các nhà đầu tư. Tập trung giải quyết các kết luận, kiến nghị thanh tra còn vướng mắc, các vụ tranh chấp đất đai phức tạp, đẩy nhanh tiến bộ giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trọng điểm của TP, của huyện như: Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 32 - giai đoạn 1; Dự án Di dân vùng ảnh hưởng môi trường (bán kính 500m) khu chôn lấp rác thải Xuân Sơn - Tản Lĩnh.

Về hoạt động của HĐND huyện Ba Vì, đồng chí đề nghị HĐND huyện đổi mới, chủ động, sáng tạo hơn nữa trong hoạt động của HĐND huyện, đặc biệt là chức năng giám sát, khảo sát, quyết định các vấn đề quan trọng của huyện. Tăng cường công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; tập trung nâng cao chất lượng và hiệu quả trong hoạt động thẩm tra, giám sát của các Ban, các Tổ đại biểu của HĐND. Quan tâm việc chọn nguồn, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ. Chú trọng công tác phối hợp giữa Tổ đại biểu HĐND TP với HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện, bảo đảm các hoạt động chung ngày càng chặt chẽ, thực chất, hiệu quả trên cơ sở từng cơ quan thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, từ đó tạo sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện.

Đặc biệt, đồng chí Phạm Quí Tiên đề nghị mỗi đại biểu HĐND huyện cần tiếp tục phát huy uy tín, vai trò, trách nhiệm của mình để sát dân hơn, gần dân hơn, lắng nghe tiếng nói, tâm tư, nguyện vọng của cử tri đến với kỳ họp HĐND. Kỳ họp này HĐND huyện thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu theo Nghị quyết số 96/2023/QH15 của Quốc hội về việc “Lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn”, việc lấy phiếu tín nhiệm phải được thực hiện công tâm, khách quan, công khai, minh bạch và đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định./.

Chí Nhân - Hoàng Hiếu


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  710 người đã bình chọn
  Thống kê: 4.586.439
  Online: 166