UBND huyện Ứng Hòa vừa ban hành văn bản số 118/BC-UBND ngày 21/02/2024 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Thực hiện Văn bản số 231/UBND-TH ngày 29/01/2024 của UBND thành phố Hà Nội về việc phân công trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, với nội dung liên quan việc "Sớm triển khai, nâng cấp, sửa chữa tuyến đường xã Tri Trung, xã Hoàng Long đi xã Trung Tú, huyện Ứng Hòa". Sau khi rà soát, UBND huyện Ứng Hòa trả lời kiến nghị của cử tri như sau:

- Xã Tri Trung và xã Hoàng Long thuộc địa phận huyện Phú Xuyên. Tuyến đường được cử tri huyện Phú Xuyên đề nghị kết nối với huyện Ứng Hòa thuộc địa phận xã Trung Tú, huyện Ứng Hòa. Hiện tuyến đường nêu trên có đoạn đi qua địa phận huyện Ứng Hòa đã được UBND thành phố Hà Nội hỗ trợ kinh phí. UBND huyện Ứng Hòa đã quyết định đầu tư xây dựng. Đến nay, Dự án đang được triển khai, cụ thể:

+ Quy mô đầu tư: Bnền = 9m. Trong đó: 2x3,5m (mặt đường) + 2x0,5m (lề gia cố) + 2x0,5m (lề đường).

+ Các hạng mục: Nền, mặt đường, điện chiếu sáng, cầu qua kênh và các hạng mục khác.

- Tiến độ thực hiện: Dự án đã triển khai thực hiện được 75% khối lượng tổng dự án; dự kiến năm 2024 sẽ hoàn thành dự án. Để kết nối huyện Ứng Hòa với huyện Phú Xuyên, kính đề nghị UBND thành phố Hà Nội cho phép UBND huyện Phú Xuyên sớm đầu tư xây dựng để hoàn thiện mạng lưới giao thông vùng phía nam Thành phố.

Nội dung trả lời tại văn bản đính kèm./.

Hoàng Hiếu


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  698 người đã bình chọn
  Thống kê: 4.285.059
  Online: 2