Ngày 19/01/2024, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Văn bản số 372/LĐTBXH-VP về việc trả lời kiến nghị cử tri trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Theo đó, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được kiến nghị của cử tri thành phố Hà Nội (qua Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến tại Công văn số 1611/BDN ngày 21/11/2023) với nội dung "Đề nghị quan tâm công tác đào tạo, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho công nhân để thích ứng kịp thời với yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư". Sau khi nghiên cứu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

- Nguy cơ lao động bị sa thải, thất nghiệp và thay thế bằng máy móc, rô bốt là tất yếu, đặc biệt là đối tượng lao động phổ thông, công nhân do tác động mạnh mẽ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Vì vậy, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã chủ động triển khai các giải pháp, trong đó có tăng cường công tác đào tạo, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động nói chung, công nhân nói riêng để thích ứng với bối cảnh mới, theo kịp yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Cụ thể:

+ Hoàn thiện pháp luật về đào tạo, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, có cơ chế chính sách về phát triển nhân lực lao động qua đào tạo nghề nghiệp, vừa tạo động lực để cơ sở giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp, người lao động tích cực tham gia vào hoạt động đào tạo, đào tạo lại trong các lĩnh vực ngành, nghề cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

+ Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục nghề nghiệp, tạo bước chuyển biến rõ nét, thực chất về chất lượng, hiệu quả giáo dục nghề nghiệp, thích ứng với cách mạng công nghiệp lần thứ tư như: triển khai dạy nghề, đào tạo ngành, nghề mới với các ngành tự động hóa, rô bốt hóa, công nghệ thông tin,...; đào tạo lại, nâng cao kiến thức, kỹ năng nghề gắn với chuyển đổi việc làm; xây dựng chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra đã có kiến thức, kỹ năng, công nghệ của cách mạng công nghiệp lần thứ tư; thí điểm đào tạo theo chương trình chuyển giao của Úc, Đức.

+ Đẩy mạnh thu hút và tập trung nguồn lực để thúc đẩy đào tạo, đào tạo lại nâng cao kỹ năng nghề cho người lao động đáp ứng yêu cầu của cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đặc biệt quan tâm đến công nhân, người lao động trong cách doanh nghiệp.

+ Đào tạo tập trung trong chương trình giảng dạy các kỹ năng cốt lõi, kỹ năng mềm, kỹ năng số, kỹ năng ngoại ngữ,... và các kỹ năng cần thiết mà máy móc công nghệ không thể thay thế như giao tiếp, giải quyết vấn đề, sáng tạo, cộng tác và tư duy phản biện, đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Nội dung trả lời tại văn bản đính kèm./.

Hoàng Hiếu


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  705 người đã bình chọn
  Thống kê: 4.363.833
  Online: 30