TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ HAI

*Tài liệu phục vụ TXCT sau kỳ họp thứ 2 - HĐND Thành phố khóa XV

- Báo cáo kết quả kỳ họp thứ 2

- Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 2

*Dự kiến Chương trình kỳ họp thứ 2 - HĐND Thành phố khóa XV 

- Thông báo nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 2 HĐND TP khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021

 - Trả lời kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ 14 HĐND Thành phố Khóa XIV

- Báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016

- Lịch Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2 HĐND Thành phố khóa XV

 I. Các tài liệu do UBND Thành phố trình

1. Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển Kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016

2. Báo cáo thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2016

3. Báo cáo tình hình giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn thành phố Hà Nội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2016

4. Báo cáo Phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2016

5. Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016

6. Báo cáo kết quả thực hiện kết luận phiên chất vấn của Chủ tọa kỳ họp tại kỳ họp thứ 14 HĐND Thành phố khóa XIV, nhiệm kỳ 2011 - 2016

 7. Tờ trình V/v đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2016 

8. Tờ trình về việc quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông công lập năm học 2016 - 2017 và mức thu học phí đối với giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp công lập từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021 của thành phố Hà Nội. (mới thay thế)

 9. Kế hoạch Phát triển Kinh tế- xã hội 5 năm 2016-2020 của thành phố Hà Nội;

(Công văn số 4349 ngày 25/7/2016 của UBND Thành phố về việc thay thế Dự thảo Nghị quyết phát triển kinh tế xã hội thành phố Hà Nội 2016 - 2020)

10. Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về phân cấp quản lý nhà nước đối với một số lĩnh vực KTXH trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2016 - 2020

11. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc thông qua Quy hoạch phát triển điện lực thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 - 2025. có xét đến năm 2035 - Hợp phần I

12. Tờ trình Quy định một số chế độ, mức chi phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp thành phố Hà Nội

13. Tờ trình về chế độ cho giám định viên tư pháp, người giúp việc cho giám định viên tư pháp trên địa bàn thành phố Hà Nội

 II. Các tài liệu do Thường trực HĐND và các Ban HĐND Thành phố trình

1. Báo cáo hoạt động của HĐND Thành phố 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016

2. Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 2

3. Báo cáo thẩm tra của Ban VHXH về Tờ trình và dự thảo Nghị quyết  về việc đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2016

4. Báo cáo thẩm tra của Ban VHXH về Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông công lập năm 2016-2017 và mức thu học phí đối với giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp công lập từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021 của Thành phố Hà Nội

5. Báo cáo thẩm tra của Ban KTNS về Kế hoạch Phát triển Kinh tế- xã hội 5 năm 2016-2020 của thành phố Hà Nội

6. Báo cáo thẩm tra của Ban KTNS về Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về phân cấp quản lý nhà nước đối với một số lĩnh vực KTXH trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2016 - 2020

7. Báo cáo thẩm tra của Ban KTNS về Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc thông qua Quy hoạch phát triển điện lực thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 - 2025. có xét đến năm 2035

8. Báo cáo thẩm tra của Ban KTNS về Tờ trình, dự thảo Nghị quyết Quy định một số chế độ, mức chi phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp thành phố Hà Nội

9. Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế về Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về chế độ cho giám định viên tư pháp, người giúp việc cho giám định viên tư pháp trên địa bàn thành phố Hà Nội

10. Báo cáo thẩm tra tình hình chấp hành pháp luật 6 tháng đầu năm 2016

11. Báo cáo thẩm tra Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 - 2020 (lĩnh vực văn hóa - xã hội)

12. Báo cáo thẩm tra về những nội dung thuộc lĩnh vực kinh tế, ngân sách trong báo cáo tình hình KTXH 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2016; dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2016 của Thành phố.

13. Báo cáo thẩm tra về những nội dung thuộc lĩnh vực đô thị trong báo cáo tình hình KTXH 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2016.

14. Báo cáo thẩm tra Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 - 2020 (lĩnh vực đô thị)

15. Báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp điều hành ngân sách 6 tháng cuối năm 2016

 III. Các tài liệu của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân và UB MTTQ Thành phố 

1. Báo cáo công tác xét xử của Tòa án nhân dân Thành phố 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016

2. Báo cáo công tác kiểm sát của Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016

3. Ủy ban MTTQ Thành phố thông báo về công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 và những kiến nghị với HĐND và UBND Thành phố

4. Tổng hợp các ý kiến đóng góp tại hội nghị phản biện xã hội vào dự thảo Nghị quyết và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 của thành phố Hà Nội

5. Tổng hợp các ý kiến đóng góp tại hội nghị phản biện xã hội do UB MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đối với quy định mức thu học phí của thành phố Hà Nội


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
Bình chọn
Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
710 người đã bình chọn
Thống kê: 4.586.630
Online: 131