NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP THỨ 4 HĐND THÀNH PHỐ

1. Nghị quyết về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2017 của thành phố Hà Nội

2. Nghị quyết về danh mục dự án thu hồi đất

3. Nghị quyết về điều chỉnh danh mục biệt thự

4. Nghị quyết về việc cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND TP đối với ông Lê Văn Huyên

5. Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử Phó trưởng các ban HĐND TP

6. Nghị quyết về việc miễn nhiệm Ủy viên UBND TP

7. Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử Ủy viên UBND TP

8. Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2018 của HĐND TP

9. Nghị quyết về học phí 

10. Nghị quyết về mức phí, lệ phí

11. Nghị quyết về nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền của HĐND TP

12. Nghị quyết về quản lý phương tiện giao thông

13. Nghị quyết về phòng cháy chữa cháy

14. Nghị quyết về giá dịch vụ khám chữa bệnh

15. Nghị quyết về danh mục dự án khởi công mới

16. Nghị quyết về kết quả giám sát cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử hữu nhà

 

TXCT SAU KỲ HỌP THỨ 4 HĐND THÀNH PHỐ

- Hướng dẫn tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 4

- Lịch TXCT sau kỳ họp thứ 4

- Báo cáo kết quả kỳ họp thứ 4

- Báo cáo của UBND TP trả lời 15 câu ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 4

 

 

Thông báo về thời gian, nội dung tổ chức Kỳ họp thứ 4

- Điều chỉnh nội dung kỳ họp thứ 4

Triệu tập và dự kiến chương trình kỳ họp thứ 4 HĐND TP

- Sơ đồ chỗ ngồi

- Chương trình kỳ họp

 

BÁO CÁO CỦA UBND THÀNH PHỐ

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017;   Dự thảo nghị quyết;   Báo cáo tóm tắt.

- Báo cáo về kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất

* Báo cáo kết quả công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí 6 tháng đầu năm 2017.

* Báo cáo Tình hình giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn thành phố Hà Nội 6 tháng đầu năm 2017 nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2017.

* Báo cáo Về việc thông qua Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.     Báo cáo giải trình sau thẩm tra

* Báo cáo Về việc thông qua nội dung "Hướng dẫn xác định quy mô xây dựng tầng hầm phục vụ đỗ xe đối với các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội".

* Báo cáo Thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2017.   Báo cáo giải trình sau thẩm tra

* Báo cáo Về phương án sử dụng và trả nợ vốn vay lại nguồn vốn ODA của dự án Tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội.

* Báo cáo Công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017

* Báo cáo kết quả thực hiện kết luận phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 3 HĐND TP

- Báo cáo tóm tắt trả lời các nội dung chất vấn, tái chất vấn tại kỳ họp thứ 3 HĐND TP

 

TỜ TRÌNH CỦA UBND THÀNH PHỐ  

* Tờ trình, dự thảo NQ Về việc Ban hành Nghị quyết quy định việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn thành phố Hà Nội được đưa vào sử dụng trước khi Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực.

* Tờ trình, dự thảo NQ về mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của thành phố Hà Nội và Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bắc Thăng Long, Trường Trung cấp Kỹ thuật Tin học Hà Nội năm học (2017 - 2018).

* Tờ trình, dự thảo NQ Về việc quy định một số nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố Hà Nội.

* Tờ trình, dự thảo NQ Về việc quy định thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản và lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND Thành phố.   Báo cáo giải trình sau thẩm tra

* Tờ trình, dự thảo NQ Về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục cá dự án thu hồi đất năm 2017; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2017.      Báo cáo giải trình một số nội dung sau thẩm tra

* Tờ trình Dự thảo Nghị quyết thông qua Đề án "Tăng cường quản lý phương tiện giao thông đường bộ nhằm giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2017 - 2020 tầm nhìn 2030".     Báo cáo giải trình một số nội dung sau thẩm tra

* Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về công trình khởi công mới trong Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2017 - 2020

* Tờ trình, dự thảo NQ về điều chỉnh danh mục biệt thự     Báo cáo giải trình sau thẩm tra

* Tờ trình, dự thảo NQ về giá dịch vụ y tế

* Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên UBND Thành phố.

* Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên UBND Thành phố 

 TÀI LIỆU CỦA THƯỜNG TRỰC, CÁC BAN HĐND THÀNH PHỐ:

* Báo cáo thẩm tra chung về tình hình kinh tế - xã hội

* Báo cáo thẩm tra Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, dự thảo Nghị quyết HĐND về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017 (lĩnh vực kinh tế, ngân sách). 

* Báo cáo thẩm tra về những nội dung thuộc lĩnh vực Đô thị trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017.

* Báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ văn hóa - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của thành phố Hà Nội.

* Báo cáo thẩm tra Tình hình chấp hành pháp luật 6 tháng đầu năm 2017.

* Tờ trình, dự thảo NQ về kết quả giám sát việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất

* Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND TP năm 2018

* Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định mức chi thực hiện về cai nghiện ma túy

Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định trợ cấp hàng tháng cho người già yếu và người mặc bệnh hiểm nghèo

* Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết ban hành nội dung, mức chi thực hiện công tác tập trung người lang thang.

* Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết Quy định về mức thu học phí.

 * Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy

* Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh danh mục các công trình, dự án thu hồi đất; các công trình, dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng

* Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc ban hành một số quy định thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND Thành phố.

* Báo cáo thẩm tra thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2017.

* Báo cáo thẩm tra Phương án sử dụng và trả nợ vốn vay lại nguồn vốn ODA của dự án Tuyến đường sắt đô thị đoạn Nhổn - ga Hà Nội.

* Báo cáo thẩm tra Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về việc quy định một số nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND Thành phố

* Báo cáo thẩm tra Danh mục, kế hoạch vốn các dự án xây dựng cơ bản.

* Báo cáo thẩm tra Về việc điều chỉnh danh mục biệt thự.

* Báo cáo thẩm tra Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về Đề án tăng cường quản lý phương tiện giao thông đường bộ

* Báo cáo thẩm tra về giá dịch vụ y tế

* Báo cáo Kết quả giám sát về tình hình, kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn Thành phố.

* Báo cáo Kết quả thực hiện nội dung Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội ủy quyền cho Thường trực  HĐND Thành phố xem xét, cho ý kiến trước khi UBND Thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở theo quy định tại khoản 5 điều 9 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính Phủ.

* Ba

Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 4 

Báo cáo kết quả giám sát của Thường trực HĐND TP về quy hoạch mạng lưới giáo dục

Báo cáo kết quả giám sát của Thường trực HĐND TP về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử hữu nhà

Báo cáo kết quả khảo sát của Ban Pháp chế về biên chế

Báo cáo kết quả khảo sát của Ban Kinh tế - Ngân sách về dự án đầu tư công

Báo cáo kết quả giám sát của Ban Đô thị về quy hoạch mạng lưới điểm đỗ xe, bãi đỗ xe công cộng

Báo cáo kết quả giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội về hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công

VĂN BẢN CỦA CÁC CƠ QUAN KHÁC

* Báo cáo của Tòa án nhân dân Thành phố   (Phụ lục)

* Thông báo về công tác xây dựng chính quyền của Ủy ban MTTQ Thành phố 

 

Tài liệu phục vụ TXCT trước kỳ họp thứ 4

Báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017 

-  Báo cáo của UBND TP trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các kỳ tiếp xúc trước và sau kỳ họp thứ 3 HĐND TP (Phần 1 - Trước kỳ họpPhần 2 - Sau kỳ họpPhần 3 - Trả lời chất vấn, tái chất vấn)

Tài liệu phục vụ lấy ý kiến đóng góp về đề nghị xây dựng Nghị quyết HĐND thành phố Hà Nội

- Dự thảo Nghị quyết Quy định việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn thành phố Hà Nội được đưa vào sử dụng trước khi Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực: Bản dự thảo

- Dự thảo Nghị quyết về việc quy định một số nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân: Bản dự thảo


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  710 người đã bình chọn
  Thống kê: 4.586.665
  Online: 130