Sáng 30/3, Thường trực HĐND tỉnh Bắc Ninh cùng Ban công tác Đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố Đồng bằng sông Hồng và Duyên hải Bắc Bộ lần thứ Tư, nhiệm kỳ 2016-2021 về “Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động lấy phiếu tín nhiệm và tiếp công dân của HĐND cấp tỉnh”.

Toàn  cảnh Hội nghị

Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ; lãnh đạo các Ủy ban của Quốc hội và Thường trực HĐND 11 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Hải Dương, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hà Nam và Hưng Yên.

Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố làm Trưởng đoàn cùng các đồng chí Ủy viên thường trực HĐND Thành phố; các đồng chí Phó ban chuyên trách các Ban HĐND Thành phố; lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng HĐND Thành phố.

Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội tham dự Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến nhấn mạnh: Nhận thức đầy đủ vị trí, vai trò và tầm quan trọng của HĐND trong bộ máy nhà nước, hệ thống chính trị; những năm qua, Tỉnh ủy Bắc Ninh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp. Đầu nhiệm kỳ 2016 - 2021, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành nghị quyết về “đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp”. Qua đó, vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với hoạt động của HĐND ngày càng được tăng cường; các nghị quyết của HĐND tỉnh kịp thời thể chế hóa, cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực vào thực tiễn cuộc sống, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Các nghị quyết của HĐND là cơ sở pháp lý quan trọng để UBND tỉnh triển khai, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh. Hoạt động của HĐND các cấp trong tỉnh trong thời gian qua có nhiều đổi mới, từng bước phát huy vai trò là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Ninh phát biểu khai mạc

Báo cáo đề dẫn tại Hội nghị, Trưởng ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận các giải pháp nhằm bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong công tác cán bộ, mối quan hệ, phối hợp giữa Thường trực Hội đồng nhân dân với các cơ quan hữu quan; hoàn thiện quy định của pháp luật về cơ chế lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm; đối tượng được lấy phiếu tín nhiệm, thời điểm lấy phiếu đối với những người giữ chức vụ liên tục chưa đủ thời gian theo quy định, cách thức xác định tỷ lệ phiếu, quy định việc lấy phiếu tín nhiệm ở các cấp, các ngành định kỳ hoặc đột xuất như thế nào thì phù hợp… Đối với hoạt động tiếp công dân của HĐND và đại biểu HĐND, các đại biểu tập trung vào việc theo dõi, đôn đốc giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, các giải pháp hạn chế việc khiếu nại vượt cấp, khiếu nại nhiều lần.

Đ/c Trần Văn Túy, Trưởng ban Công tác đại biểu nêu báo cáo đề dẫn

Sau báo cáo đề dẫn hội nghị của Trưởng Ban Công tác đại biểu Quốc hội Trần Văn Túy, đã có 6 lượt đại biểu các tỉnh và đại diện 2 đơn vị trung ương tham luận tại hội nghị. Các tham luận làm rõ kết quả đạt được, những khó khăn, bất cập, hạn chế; đề xuất các giải pháp và kiến nghị Trung ương quan tâm giải quyết một số vấn đề để nâng cao hiệu quả hoạt động lấy phiếu tín nhiệm và tiếp công dân của HĐND cấp tỉnh.

Tại hội nghị Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn tham luận về nội dung “Giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của HĐND và đại biểu HĐND cấp tỉnh”.

Đ/c Nguyễn Ngọc Tuấn, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố Hà phát biểu tham luận tại Hội nghị

HĐND thành phố Hà Nội, trong những năm qua, với phương châm ngày càng đổi mới, thiết thực, hiệu quả, vì dân. Một trong những vấn đề đặt ra là làm thế nào để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân. Nhiệm kỳ 2011 - 2016, ngay từ khi chưa có Luật Tiếp công dân, cũng như chưa có Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Thường trực HĐND thành phố Hà Nội đã mạnh dạn xây dựng Đề án 531 ngày 26/12/2012, trình HĐND Thành phố thông qua về đổi mới công tác tiếp công dân của Đại biểu HĐND thành phố Hà Nội. Theo đó đại biểu HĐND Thành phố tiếp công dân 1 tháng 1 lần theo Tổ đại biểu tại đơn vị ứng cử, Thường trực HĐND Thành phố tiếp công dân theo vụ việc hàng tháng tại Trụ sở Tiếp công dân của Thành phố. Tiếp công dân của Đại biểu theo Đề án 531 giúp đại biểu tiếp xúc được với cử tri nơi ứng cử, nắm rõ được các vụ việc; đồng thời tiếp theo vụ việc cũng giúp Thường trực HĐND, Văn phòng HĐND theo dõi được đến cùng việc giải quyết. Từ kết quả thực tiễn đã khẳng định việc ban hành Đề án 531 của Thường trực HĐND Thành phố là đúng đắn, đồng thời phù hợp với nội dung Luật Tiếp công dân, Luật Tổ chức chính quyền địa phương khi được ban hành sau này.

Bước sang nhiệm kỳ 2016-2021, tiếp thu những quy định mới trong Luật Tiếp công dân, Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Nghị quyết số 759/2014 ngày 15/5/2014 của Ủy ban thường vụ Quốc hội; kế thừa những kết quả đạt được và rút kinh nghiệm những vướng mắc trong triển khai Đề án 531; ngay từ đầu nhiệm kỳ Thường trực HĐND Thành phố đã ban hành Quyết định số 84 ngày 08/11/2016 ban hành Quy chế Tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND Thành phố nhiệm kỳ 2016-2021. Theo Quy chế, các đại biểu HĐND Thành phố tiếp công dân theo Tổ đại biểu tại đơn vị bầu cử. Thời gian, địa điểm, lịch tiếp công dân của từng đại biểu tại các đơn vị bầu cử được công bố công khai trên phương tiện thông tin đại chúng và được niêm yết công khai tại trụ sở tiếp công dân các quận, huyện, thị xã. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã có 601 lượt đại biểu tiếp công dân tại các quận, huyện, thị xã.

Bên cạnh việc tiếp công dân định kỳ tại quận, huyện nơi ứng cử, Chủ tịch HĐND Thành phố và các Phó Chủ tịch HĐND Thành phố thực hiện tiếp công dân theo vụ việc tại Trụ sở tiếp công dân Thành phố. Các vụ việc được lựa chọn tổ chức tiếp công dân của Thường trực là những vụ việc khiếu nại, tố cáo điển hình có nội dung phức tạp, kéo dài, liên quan đến nhiều cấp, ngành chưa được giải quyết trên địa bàn Thành phố. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay đồng chí Chủ tịch và các Phó Chủ tịch HĐND Thành phố đã tiếp 11 vụ việc. Đến nay, 04 vụ việc đã giải quyết xong và 07 vụ việc đang trong thời hạn giải quyết.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch QH, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ Thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội, chia vui và nhiệt liệt chúc mừng những kết quả, thành tích mà Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố Đồng Bằng sông Hồng và Duyên hải Bắc bộ đã đạt được trong thời gian qua. Phó Chủ tịch Quốc hội hoan nghênh việc Hội nghị các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng Sông Hồng và Duyên hải Bắc bộ lần này đã lựa chọn chủ đề “Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động lấy phiếu tín nhiệm và tiếp công dân của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh” và đồng tình và đánh giá cao các báo cáo tham luận được trình bày tại Hội nghị. Các đại biểu đã tập trung bàn sâu về giải pháp để tổ chức triển khai việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu vào kỳ họp thường lệ cuối năm 2018 theo đúng quy định của pháp luật, cũng như những kinh nghiệm và giải pháp để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ tiếp công dân của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. Các tham luận và ý kiến trao đổi, thảo luận trực tiếp tại Hội nghị ngoài việc nêu lên những kinh nghiệm hay, cách làm tốt cũng đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, bất cập cần khắc phục, đưa ra những giải pháp, những kiến nghị cụ thể nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của HĐND, nhất là đối với việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các quy định hướng dẫn hoạt động của HĐND, quy định về lấy phiếu tín nhiệm, về tiếp công dân của các cơ quan dân cử.

Để tiếp tục thực hiện việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu và công tác tiếp dân bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật, đáp ứng sự kỳ vọng của cử tri đối với Hội đồng nhân dân các cấp, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Thường trực HĐND các tỉnh quán triệt đến từng vị đại biểu Hội đồng nhân dân, đến những người được lấy phiếu về mục đích, yêu cầu, nguyên tắc và quy trình của việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm. Cần xác định việc lấy phiếu tín nhiệm là nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND. Đối với các vị đại biểu HĐND cần thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình với ý thức trách nhiệm cao, dành thời gian nghiên cứu, nắm bắt thông tin, thảo luận, đánh giá một cách thận trọng, khách quan, công tâm mức độ tín nhiệm của các cá nhân được lấy phiếu.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị

Việc tiếp công dân của Thường trực, các đại biểu Hội đồng nhân dân cần thực hiện tốt công tác giám sát hoạt động việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của thủ trưởng cơ quan hành chính các cấp, nhất là đối với với các vụ việc khiếu nại tố cáo tồn đọng, bức xúc, kéo dài chưa được giải quyết hoặc giải quyết chưa hợp tình, hợp lý, vi phạm trình tự, thủ tục, thời hạn giải quyết kiểm tra. Tăng cường và tổ chức thực hiện tốt việc giám sát chuyên đề giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân theo quy định. Đồng thời cần thường xuyên theo dõi, đôn đốc các cơ quan chức năng giải quyết các trường hợp khiếu nại, tố cáo do Thường trực HĐND, đại biểu HĐND chuyển đến. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân và tham mưu cho việc giải quyết khiếu nại, tố cáo có phẩm chất đạo đức tốt, tinh thông nghiệp vụ, giỏi chuyên môn; tiếp tục rà soát, sửa đổi bổ sung các quy định của pháp luật về tiếp công dân.

Thường trực HĐND tỉnh Bắc Ninh trao Cờ đăng cai Hội nghị lần thứ năm, nhiệm kỳ 2016-2021 cho Thường trực HĐHĐ tỉnh Thái Bình

Tại hội nghị, Thường trực HĐND tỉnh Bắc Ninh đã trao Cờ đăng cai Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố Đồng bằng sông Hồng và Duyên hải Bắc Bộ lần thứ năm, nhiệm kỳ 2016-2021 cho Thường trực HĐND tỉnh Thái Bình.

Duy Linh


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  119 người đã bình chọn
  Thống kê: 609.999
  Online: 31