Thường trực HĐND Thành phố vừa có văn bản gửi tới các vị đại biểu HĐND Thành phố về việc đăng ký nội dung chất vấn tại kỳ họp thứ 6 HĐND Thành phố dự kiến diễn ra đầu tháng 7/2018.

Theo đó, căn cứ khoản 1, Điều 60 Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015: “Trước phiên họp chất vấn, đại biểu HĐND ghi vấn đề chất vấn, người bị chất vấn vào phiếu chất vấn và gửi đến Thường trực HĐND”. Để chuẩn bị cho phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 6 HĐND Thành phố, Thường trực HĐND Thành phố đề nghị các vị đại biểu HĐND Thành phố đề xuất vấn đề chất vấn và người được chất vấn (theo mẫu đỉnh kèm), gửi về Văn phòng HĐND thành phố để tổng hợp.

Thường trực HĐND Thành phố cũng đề nghị nội dung chất vấn đề nghị ngắn gọn, rõ ràng, đi thẳng vào vấn đề cần hỏi; những nội dung khác nhau cần đặt thành những câu hỏi riêng.

Toàn văn văn bản xem tại file đính kèm

THẾ THUẬN (VP HĐND TP)

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  187 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.587.351
  Online: 26