Thực hiện chương trình công tác năm 2019, ngày 30/10/2019, Thường trực HĐND huyện đã tổ chức họp liên tịch để thống nhất thời gian, nội dung, công tác chuẩn bị cho kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 và khảo sát việc giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 10 HĐND huyện. Tham dự cuộc họp có: Các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện; đại diện lãnh đạo UBND huyện; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện; Chánh án Tòa án nhân dân huyện; Trưởng, phó, thành viên 02 Ban HĐND huyện; Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND huyện; Trưởng các phòng, ban, đơn vị liên quan đến việc kiểm tra, giải quyết trả lời các ý kiến, kiến nghị cử tri. Đồng chí Phạm Xuân Phương – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì cuộc họp.

Toàn cảnh cuộc họp

Trên cơ sở bàn bạc, thảo luận, cuộc họp đã thống nhất:

- Thời gian tổ chức kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khóa XIX dự kiến diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 12/12/2019 đến ngày 18/12/2019.

- Địa điểm họp: Tại Hội trường UBND huyện Sóc Sơn.

 - Nội dung kỳ họp: HĐND huyện sẽ xem xét, thảo luận, cho ý kiến đối với 24 văn bản và 08 dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp.

HĐND huyện thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng và những vấn đề dân sinh bức xúc mà đại biểu HĐND huyện và đông đảo cử tri trong huyện quan tâm. Thời gian chất vấn: 2/3 buổi.

- Tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND huyện trước kỳ họp thứ 11: Thời gian tiếp xúc cử tri tr­ước kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khoá XIX dự kiến tổ chức ngày 15/11/2019 tại các đơn vị bầu cử. Thời gian, địa điểm tiếp xúc cử tri sẽ thông báo công khai trên hệ thống đài phát thanh để cử tri quan tâm đến dự.

* Về khảo sát việc giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 10 HĐND huyện khóa XIX.

Tại cuộc họp, đồng chí Vi Thị Bình Anh – Phó Chủ tịch UBND huyện đã báo cáo tóm tắt tình hình giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 10 HĐND huyện khóa XIX. Thực hiện văn bản số 85/HĐND-VP ngày 02/7/2019 của HĐND huyện về kiểm tra, giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 10 HĐND huyện khóa XIX và trên cơ sở các ý kiến, kiến nghị của cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát, tham mưu cho UBND huyện báo cáo, kiến nghị với Thành phố giải quyết đối với những nội dung kiến nghị cử tri thuộc thẩm quyền của Thành phố và tham mưu UBND huyện kiểm tra, chỉ đạo giải quyết đối với những ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện. UBND huyện đã chỉ đạo kiểm tra, giải quyết đối với 160 ý kiến, kiến nghị cử tri, trong đó có 26 kiến nghị chung và 134 ý kiến, kiến nghị cử tri thuộc 08 đơn vị bầu cử. Các ý kiến, kiến nghị cử tri đều được UBND huyện quan tâm chỉ đạo kiểm tra, giải quyết, trả lời cử tri.

Đã có 12 đại biểu HĐND huyện là Trưởng, phó, thành viên 02 Ban HĐND huyện, Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND huyện, Phó Chủ tịch HĐND huyện phát biểu, trao đổi về kết quả giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị cử tri, cơ bản các vị đại biểu HĐND đồng tình với kết quả giải quyết, trả lời của UBND huyện, đồng thời đề nghị UBND huyện cần báo cáo, trả lời ngắn gọn, rõ nội dung, rõ kết quả, rõ thời gian, lộ trình thực hiện và trách nhiệm của các đơn vị liên quan trong việc giải quyết, trả lời đối với một số ý kiến, kiến nghị cử tri. Trên cơ sở các ý kiến của các đại biểu HĐND huyện, đại diện lãnh đạo UBND huyện đã tiếp thu và báo cáo, trao đổi làm rõ hơn về tình hình, kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị cử tri trên địa bàn, tập trung vào các nội dung như: Việc di chuyển các cột điện giữa đường giao thông khi thực hiện xây dựng nông thôn mới; việc đầu tư xây dựng, sửa chữa các trạm bơm, kênh mương, hệ thống thủy lợi trên địa bàn; việc thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên đất nông nghiệp, ...

Phát biểu kết luận nội dung khảo sát, đồng chí Phạm Xuân Phương – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã đánh giá UBND huyện, các phòng, ban, đơn vị của huyện đã quan tâm trong việc kiểm tra, giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị cử tri, tuy nhiên còn một số nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri của UBND huyện còn dài, còn chung chung, chưa rõ nội dung, kết quả thực hiện và chưa rõ thời gian, lộ trình kế hoạch giải quyết. Đồng chí Chủ tịch HĐND huyện đề nghị UBND huyện, các phòng, ban, đơn vị của huyện tiếp thu các ý kiến trao đổi, góp ý của các vị đại biểu HĐND huyện để kiểm tra, hoàn chỉnh báo cáo trả lời các ý kiến, kiến nghị cử tri đảm bảo khách quan, nghiêm túc, rõ kết quả, rõ thời gian, lộ trình thực hiện và trách nhiệm của các phòng, ban, đơn vị trong việc giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri./.

Nguyễn Thị Nhàn - Văn phòng HĐND - UBND huyện Sóc Sơn


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  184 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.525.586
  Online: 183