Trong tháng 9, HĐND Thành phố đã tổ chức thành công kỳ họp thứ 2 theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến, giảm thời gian họp từ 3,5 ngày xuống 1,5 ngày, vừa đảm bảo đủ thời gian để xem xét, thảo luận và quyết nghị những vấn đề quan trọng của kỳ họp, vừa đảm bảo quy định trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Tại kỳ họp, HĐND Thành phố đã xem xét và thông qua đối với 15 báo cáo, 18 nghị quyết, trong đó có những nghị quyết rất quan trọng như: Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm, Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025, Thành phố sẽ tập trung, cân đối, bố trí nguồn lực phát triển hạ tầng giao thông khu vực ngoại thành (Quốc lộ 1A, Quốc lộ 6, Quốc lộ 32...), đặc biệt là việc đầu tư đường vành đai 4 nhằm mở rộng không gian phát triển, kết nối giao thông với các tỉnh, thành phố vùng Thủ đô. Cùng với đó, tiếp tục quan tâm xây dựng, nâng cấp các bệnh viện, trường học, các thiết chế văn hóa và tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử, xem xét thông qua Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ nhằm tạo cơ sở cho UBND Thành phố khẩn trương triển khai kế hoạch thực hiện hiệu quả trong thời gian tới; chính sách về hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non và học sinh phổ thông năm học 2021-2022 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19; Quy định đối tượng và mức chuẩn  trợ cấp xã hội trên địa bàn Thành phố và nhiều nội dung quan trọng khác. Đây là những cơ chế, chính sách, cơ sở pháp lý để kịp thời giải quyết các vấn đề dân sinh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân năm 2021 và cả nhiệm kỳ nhằm hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố và Nghị quyết của HĐND Thành phố.

Thường trực HĐND Thành phố đã thực hiện tốt các công việc theo thẩm quyền để xem xét, cho ý kiến về các chủ trương lớn của Thành phố, điều hành về ngân sách, phê duyệt chủ trương các dự án đầu tư công, định mức chi ngân sách, hỗ trợ kinh phí, cho ý kiến điều chỉnh quy hoạch theo yêu cầu của Thành ủy, cho ý kiến chủ trương xây dựng nghị quyết của HĐND Thành phố, đặc biệt là việc cho ý kiến triển khai chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid 19 bảo đảm kịp thời, đúng thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật.

Trong tháng 9, HĐND Thành phố tiến hành giám sát việc triển khai các chính sách hỗ trợ ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố: Đoàn giám sát đã làm việc trực tiếp với 07 quận, huyện và các Sở: Lao động Thương binh và Xã hội, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Xây dựng, Văn hóa Thể thao, Du lịch, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; các đơn vị: Bảo hiểm Xã hội, Công an Thành phố, Bộ tư lệnh Thủ đô, Ngân hàng Chính sách Xã hội Thành phố.

Qua giám sát cho thấy việc thực hiện các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 15,16,17/NQ-HĐND của Thường trực HĐND Thành phố được các sở, ngành có liên quan và các địa phương nhanh chóng tiến hành triển khai thực hiện. Kết quả đến ngày 30/9/2021, các địa phương đã rà soát và ra quyết định hỗ trợ cho 288.557  người, hộ kinh doanh với kinh phí đã chi trả là 295,547 tỷ đồng, hỗ trợ 282,367 tỷ đồng cho 282.367 người thuộc đối tượng người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội. Qua đó, Nghị quyết của Thường trực HĐND Thành phố về hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 đi vào thực tiễn rất kịp thời, đúng quy định và được bao phủ đến nhiều đối tượng, thể hiện được hết sự quan tâm của Thành phố đến các nhóm đối tượng chính sách, người lao động trên địa bàn Thủ đô.

Bên cạnh đó, Thường trực HĐND Thành phố tham gia các hoạt động chung của Thành phố; các đại biểu HĐND Thành phố tiến hành tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 2 tại địa bàn ứng cử. Các Ban, Văn phòng đã chủ động triển khai, hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong tháng 9/2021 theo Chương trình công tác số 01/CTr-HĐND ngày 06/01/2020 của Thường trực, các Ban và Văn phòng Đoàn ĐBQH &HĐND Thành phố; công tác điều hòa, phối hợp giữa các Ban HĐND Thành phố đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả.

Nhiệm vụ trọng tâm tháng 10/2021, HĐND Thành phố tiếp tục chỉ đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp theo chỉ đạo của Trung ương và Thành phố về việc phòng, chống dịch Covid-19; Phối hợp với Bộ Nội vụ tổ chức tập huấn, bồi dưỡng đại biểu HĐND Thành phố nhiệm kỳ 2021-2026; Tổ chức hội nghị giao ban với Thường trực HĐND các quận, huyện, thị xã; Hội nghị liên tịch giữa HĐND-UBND-UBMTTQ Thành phố về các nội dung cho kỳ họp thứ 3 HĐND Thành phố; Tổ chức đoàn giám sát của Thường trực HĐND Thành phố về việc thực hiện Nghị quyết 11/2012/NQ-HĐND ngày 13/7/2012 của HĐND Thành phố về “Quy hoạch phát triển văn hóa Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn Thành phố”; Trình Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Đề án nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026…

Toàn văn báo cáo mời xem tại file đính kèm

Nguyễn Thanh (VP)

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  498 người đã bình chọn
  Thống kê: 3.137.124
  Online: 45