Sáng 09/3/2022, tại Nhà Quốc hội, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Trưởng Đoàn giám sát Nguyễn Đức Hải, Đoàn giám sát của Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành” làm việc với Thành phố Hà Nội. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự và chỉ đạo cuộc làm việc.

Tham dự buổi làm việc có: Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội phụ trách công tác giám sát; các Phó trưởng Đoàn giám sát: Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh cùng các thành viên Đoàn giám sát tham dự buổi làm việc trực tiếp và trực tuyến.

Lãnh đạo Thành phố Hà Nội có: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh; Phó Chủ tịch HĐND TP Phạm Quí Tiên; Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TP Phạm Thị Thanh Mai; Phó Chủ tịch UBND TP Dương Đức Tuấn và đại diện một số sở, ngành liên quan.


Toàn cảnh buổi giám sát

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đánh giá, Thành phố Hà Nội đã chuẩn bị hồ sơ, tài liệu đúng thời gian, đầy đủ nội dung, bám sát Kế hoạch, Đề cương theo yêu cầu của Đoàn giám sát.

Đánh giá cả quá trình, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh, Thành phố Hà Nội đã thực hiện được khối lượng công việc khá nhiều, trong đó nổi bật là phối hợp lập, thẩm định quy hoạch quốc gia và quy hoạch vùng thời kỳ 2021-2030, phối hợp, cung cấp thông tin, tham gia ý kiến khi các cơ quan lập quy hoạch yêu cầu. Thực hiện điều chỉnh quy hoạch thời kỳ 2011-2021 để đáp ứng yêu cầu phát triển. Thực hiện rà soát, bãi bỏ các quy hoạch thuộc thẩm quyền theo quy định. 

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cũng đánh giá, bên cạnh nhiều kết quả đạt được, báo cáo của Thành phố đã chỉ ra nhiều vướng mắc, lúng túng cần tháo gỡ, nêu rõ nguyên nhân, trách nhiệm và có kiến nghị cụ thể. Những đánh giá thẳng thắn, nhận diện khách quan, chính xác về kết quả tích cực đạt được, cũng như những hạn chế, vướng mắc và nguyên nhân, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến việc ban hành chính sách, pháp luật và tổ chức thực hiện mà Thành phố Hà Nội nêu ra sẽ là cơ sở thực tiễn rất sinh động để xác định các giải pháp khắc phục đối với từng nội dung cụ thể.


Lãnh đạo thành phố Hà Nội tham dự buổi giám sát

Báo cáo tại cuộc làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Hà Nội Chu Ngọc Anh cho biết, thực hiện Luật Quy hoạch 2017 và Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ, ngay từ năm 2018, UBND Thành phố đã có các văn bản báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Tổ công tác thi hành Luật Quy hoạch về kết quả triển khai công tác quy hoạch, chuẩn bị các điều kiện để lập quy hoạch Thành phố thời kỳ 2021-2030.

Đến năm 2020, UBND Thành phố đã quyết định thành lập Ban chỉ đạo lập quy hoạch thành phố, thành lập Tổ công tác giúp việc, ban hành Kế hoạch lập Quy hoạch, quyết định giao cơ quan lập Quy hoạch Thành phố là Sở Kế hoạch và Đầu tư; thành lập Hội đồng thẩm định dự toán; phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn.

Tuy nhiên, đến đầu năm 2021, UBND Thành phố do đồng thời phải triển khai lập điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050; triển khai xây dựng Chương trình phát triển đô thị đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Thành phố đã thống nhất Thành lập Ban chỉ đạo chung để chỉ đạo đồng thời công tác lập Quy hoạch Thành phố và Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô.

Ngày 07/3/2022, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 313/QĐ-TTg phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, theo đó, tiến độ lập quy hoạch phấn đấu cơ bản hoàn thành việc lập Quy hoạch trước ngày 31/12/2022 theo tinh thần Nghị quyết số 119/NQ-CP của Chính phủ.

Theo Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh, quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là loại hình mới, quy hoạch tích hợp, có tính chất phức tạp, nội dung bao trùm, phạm vi nghiên cứu rộng, hình thức hoàn toàn mới so với trước đây, chịu sự điều chỉnh của nhiều pháp luật có liên quan, trong khi cả kinh nghiệm trong nước và quốc tế về nội dung này còn rất hạn chế. Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở, ngành và Thành phố ban đầu còn lúng túng trong triển khai, chưa định hướng rõ được tính chất, nội dung, nội hàm, phạm vi nghiên cứu. Từ khi Chính phủ ban hành các Nghị quyết số 110/NQ-CP ngày 02/12/2019 và số 131/NQ-CP ngày 15/9/2020 về việc bổ sung các quy định tại Danh mục các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh và hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về cách thức, mức độ chi tiết tích hợp quy hoạch tỉnh, Thành phố đã chỉ đạo rà soát, định hướng khắc phục phương án triển khai thực hiện và đôn đốc tiến độ thực hiện.

Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh cũng báo cáo về điều chỉnh quy hoạch đô thị; quy hoạch xây dựng và quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành; quy hoạch sử dụng đất cấp huyện; làm rõ trùng lặp giữa quy hoạch chung đô thị lập theo Luật Quy hoạch đô thị và Quy hoạch Thủ đô lập theo Luật Quy hoạch, chồng chéo giữa quy hoạch sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai và quy hoạch sử dụng đất trong quy hoạch xây dựng...


Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh báo cáo tại buổi giám sát

Cho ý kiến tại cuộc làm việc, thành viên Đoàn Giám sát và các đại biểu đánh giá cao Báo cáo của Ủy ban nhân thành phố Hà Nội. Một số ý kiến cho rằng, báo cáo đã bám sát Đề cương yêu cầu của Đoàn giám sát; nêu rõ được những vấn đề bất cập, khó khăn/vướng mắc hiện nay đồng thời đưa ra được nhiều kiến nghị/đề xuất cụ thể, sát thực.

Chia sẻ với những khó khăn của TP Hà Nội trong công tác lập quy hoạch theo quy định của Luật Quy hoạch, các đại biểu đề nghị UBND TP Hà Nội tập trung kiến nghị những nội dung để đẩy nhanh tiến độ quy hoạch nhưng vẫn phải bảo đảm chất lượng quy hoạch; đề xuất rõ hơn những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị cụ thể giải pháp để bảo đảm chất lượng các quy hoạch, vừa có tính kế thừa, vừa đồng bộ với các quy hoạch bên trên, bên dưới khi Quy hoạch Thành phố được duyệt;... Bên cạnh đó, một số ý kiến đề nghị nêu rõ vướng mắc liên quan đến thực hiện đồng thời hai quy hoạch; đề nghị UBND TP Hà Nội có đề xuất những nội dung cần phải thống nhất ngay trong quá trình lập quy hoạch song song; làm rõ nội hàm về quy hoạch nông thôn, quy hoạch xây dựng;…

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư với vai trò là cơ quan tham mưu trực tiếp cho Chính phủ, lắng nghe, tiếp thu đầy đủ các ý kiến của các thành viên Đoàn giám sát, các đại biểu, ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương tại các cuộc làm việc để tiếp tục tổng hợp, đánh giá tác động nhiều vấn đề liên quan đến công tác quy hoạch.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cũng đánh giá cao việc thành phố Hà Nội đã tích cực chuẩn bị các báo cáo một cách kỹ lưỡng, cơ bản bám sát đề cương yêu cầu của Đoàn giám sát, với nhiều nội dung được làm sáng tỏ, nhiều kiến nghị cụ thể.

Khẳng định Giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành” là nội dung rất quan trọng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo tiếp tục hoàn thiện và gửi báo cáo bổ sung cho Đoàn giám sát trong thời gian sớm nhất. Các ý kiến tham gia tại phiên làm việc sẽ là cơ sở quan trọng để Đoàn giám sát nghiên cứu, chuẩn bị dự thảo Báo cáo kết quả giám sát báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong phiên họp tháng 04/2022 và trình Quốc hội./.

Ngọc Ánh


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  677 người đã bình chọn
  Thống kê: 4.167.375
  Online: 37