Chiều 18/3/2022, Đoàn giám sát của Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội về chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021” họp triển khai kế hoạch giám sát. 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP, Phó Trưởng đoàn ĐBQH TP, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi họp. Cùng dự có Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TP, Phó Trưởng đoàn giám sát Phạm Thị Thanh Mai; các đại biểu Quốc hội Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội, lãnh đạo các Ban HĐND TP, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu chỉ đạo tại buổi họp

Thực hiện Nghị quyết số 18/2021/QH15 ngày 27/7/2021 của Quốc hội về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021”, Đoàn ĐBQH Thành phố đã ban hành Quyết định số 01/QĐ-ĐĐBQH và Kế hoạch số 02/KH-ĐGS ngày 06/01/2022 về tổ chức Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 trên địa bàn thành phố Hà Nội”. 

Mục đích của đợt giám sát nhằm đánh giá toàn diện, khách quan việc ban hành, triển khai, thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) của HĐND, UBND Thành phố; các Sở, ngành, UBND quận, huyện, thị xã, các cơ quan, tổ chức có liên quan; làm rõ kết quả đạt được, các mô hình hiệu quả; các tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc; nguyên nhân của tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc; các bài học kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về THTK, CLP. 

Qua giám sát cũng nhằm nâng cao trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và ý thức chấp hành của các cấp, các ngành, bảo đảm thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về THTK, CLP. Làm rõ trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, cá nhân vi phạm, chưa thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo thẩm quyền trong việc ban hành chính sách, pháp luật, tổ chức, chỉ đạo, điều hành và thực hiện các quy định về THTK, CLP gây thất thoát, lãng phí; kiến nghị hình thức xử lý đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về THTK, CLP. Kịp thời xử lý những tồn tại, vướng mắc trong triển khai thực hiện các chính sách, pháp luật, tổ chức, chỉ đạo, điều hành công tác THTK, CLP. Đồng thời kiến nghị các giải pháp hoàn thiện chính sách pháp luật, tăng cường việc tổ chức thực hiện để nâng cao chất lượng công tác THTK, CLP, bảo đảm sử dụng các nguồn lực tiết kiệm, hiệu quả.

Về nội dung, đoàn sẽ giám sát việc ban hành chính sách, pháp luật, hướng dẫn việc tổ chức thực hiện Luật THTK,CLP, các nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan công tác THTK, CLP; Việc chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về THTK, CLP trong khu vực công của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức liên quan quản lý, sử dụng nguồn lực nhà nước, bao gồm kết quả thực hiện các kết luận, kiến nghị các nội dung giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội nhiệm kỳ XIV, Kiểm toán nhà nước các năm trước đối với các nội dung liên quan đến THTK, CLP; Giải pháp, kiến nghị hoàn thiện chính sách, pháp luật và nâng cao hiệu quả công tác THTK, CLP.

Chỉ đạo tại buổi họp, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP, Phó Trưởng đoàn ĐBQH TP, Trưởng đoàn giám sát nhấn mạnh, đây là nội dung giám sát rất quan trọng, thiết thực, khó và rộng. Do đó đợt giám sát phải được thực hiện bài bản, khoa học, thực chất; báo cáo phải đảm bảo chất lượng, định lượng rõ nội dung, nhận diện rõ vấn đề tiết kiệm, chống lãng phí. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị thành viên đoàn giám sát nghiên cứu kỹ nội dung để đưa ra nhận định, đánh giá thiết thực, đảm bảo đợt giám sát thực sự đạt hiệu quả, chất lượng./. 

Nguyễn Hợp - Thu Trang


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  607 người đã bình chọn
  Thống kê: 3.884.716
  Online: 91