Ngày 28/6/2022, HĐND xã Hiền Giang, huyện Thường Tín đã tổ chức khai mạc họp thứ 4, HĐND xã khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Kỳ họp đã xem xét, đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và quyết nghị phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Tại kỳ họp, HĐND xã đã xem xét Báo cáo của UBND xã về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND xã trước kỳ họp thứ 04 HĐND xã khóa XXII; Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại cuộc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 04 HĐND xã khóa XXII; Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2022, phương hướng 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri 6 tháng đầu năm 2022, phương hướng 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm, phương hướng 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 3 HĐND xã khóa XXI; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Pháp chế của HĐND xã 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kinh tế - xã hội của HĐND xã 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND xã 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022…

Đồng thời, HĐND xã cũng đã xem xét các Tờ trình của UBND xã về phê chuẩn tổng quyết toán thu chi ngân sách năm 2021; Tờ trình về phê chuẩn điều chỉnh bổ sung dự toán thu, chi ngân sách năm 2022; Tờ trình về bổ sung các danh mục thực hiện công trình, đầu tư công xây dựng năm 2022-2023 và giai đoạn 2021-2026; Tờ trình về việc điều chỉnh, bổ sung một số chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất năm 2022 và giai đoạn 2021-2026.

Xem xét các Nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2022; Nghị quyết về phê chuẩn tổng quyết toán thu chi ngân sách năm 2021; Nghị quyết về phê chuẩn điều chỉnh bổ sung dự toán thu, chi ngân sách năm 2022; Nghị quyết về bổ sung các danh mục thực hiện công trình, đầu tư công xây dựng năm 2022-2023 và giai đoạn 2021-2026; Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung một số chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất năm 2022 và giai đoạn 2021-2026; Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2023 của HĐND xã Hiền Giang khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Quang cảnh kỳ họp

Phát huy kết quả đạt được, những tháng cuối năm, HĐND xã Hiền Giang tiếp tục chỉ đạo và thực hiện những nội dung, chương trình hoạt động năm 2022. Chuẩn bị tốt nội dung Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 cũng như tổ chức họp chuyên đề, đột xuất phát sinh do yêu cầu thực tiễn đặt ra của xã. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp điều hành nhằm nâng cao chất lượng kỳ họp; Phối hợp với UBND, UBMTTQ xã tổ chức tiếp xúc cử tri trước, sau kỳ họp HĐND xã để các đại biểu HĐND xã tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của cử tri và chuyển đến Thường trực HĐND và cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết theo quy định. Triển khai các cuộc giám sát như: Giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất; công tác phòng chống thiên tai, lụt, bão, úng, tìm kiếm cứu nạn năm 2022. Giám sát công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống các loại dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; công tác Dân số - KHHGĐ năm 2022. Giám sát công tác quản lý và sử dụng đất đai; công tác vệ sinh môi trường; công tác đầu tư công; công tác xây dựng giao thông; công tác công nhận và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2022. Giám sát công tác tuyên truyền, phổ biến, thực hiện chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, của công dân trong năm 2022. Giám sát công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; giám sát công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự năm 2022…

Trường Giang (huyện Thường Tín)


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  607 người đã bình chọn
  Thống kê: 3.884.939
  Online: 59